Tilgængelighedserklæring

Vejle Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://kommuneplan2017.vejle.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://kommuneplan2017.vejle.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vejle Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://kommuneplan2017.vejle.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Webstedet er evalueret af kommunens WAS-koordinator, som har kendskab til de væsentligste krav i standarden WCCAG 2.1.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Den tekniske platform - generelt
  På webstedet findes tilgængelighedsproblematikker vedr. brug af navigation og tabulering, opmærkning af overskrifter, sigende links, alternative tekster på billeder m.v.
 • VVM-redegørelser i pdf-format
  Der er seks VVM-redegørelser på websitet af særlig teknisk karakter som ikke er gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på vejledningernes besøgstal. VVM-redegørelserne er fra perioden 2005-17, og er baggrundsmateriale til Kommuneplan 2017-29.
 • Audivisuelt materiale
  Webstedet indeholder videomateriale, som ikke er tekstet og synstolket.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Baggrundsrapporter i pdf-format
  Udover VVM-redegørelserne er der ni andre baggrundsrapporter til Kommuneplan 2017-29. Rapporterne er fra perioden 1989-2017.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er en revideret kommuneplan 2019-33 under udarbejdelse, som forventes vedtaget i løbet af udgangen af 2021. Denne udarbejdes, så den overholder standarden EN 301 549. Baggrundsrapporten "Temaplan for mindre landsbyer" arbejdes på at gøre webtilgængelig. De øvrige baggrundsrapporter vil i forbindelse med Vejle Kommuneplan 2029-33 få et resumé, som opsummerer de mest væsentlige pointer.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.