Tilgængelighedserklæring

Silkeborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet http://kommuneplan.silkeborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://kommuneplan.silkeborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Silkeborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://kommuneplan.silkeborg.dk

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Opmærkning af tekst, tabeller m.m.
  Kommuneplan 2017 - 2028 indeholder bl.a. tekst og andre elementer, som ikke er opmærket korrekt. Vi arbejder på at forbedre dette frem til september 2020. I Teknik- og miljøafdelingen er vi i gang med en revision af kommuneplanen, som skal erstatte og den nuværende. Den nye kommer til at hedde Kommuneplan 2020 som lanceres i slutningen af næste år. Det er vores mål, at den nye kommuneplan skal leve fuldt op til loven om webtilgængelighed.
 • H tags
  I DKplan løsningen anvendes semantisk html markup, men ikke H og ASIDE tags. Ifølge Niras som udvikler DkPlan, vil indførelse af H og ASIDE være en stor og grundlæggende ændring, der er forbundet med ret stor risiko og er en meget stor opgave. I følge Niras forventes problemet at være løst inden for 6 måneder.
 • Designmæssig elementer på websiden
  Der findes nogle designmæssige elementer, indtastningsfelter og strukturelle ting, som ikke lever op til kravene. Vi arbejder på at forbedre dette sammen med leverandør.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Kommunens høringssvar og høringsnotater
  Kommuneplanen indeholder alle indkomne høringssvar og høringssnotater, som blev givet under og efter den offentlige høring. Alle disse ligger som PDF´er der ikke er gjort tilgængelige. Vi betragter det som en uforholdsmæssig stor byrde at skulle gøre disse tilgængelige, og igen er det ej heller muligt at ændre i det kommuneplanen.

Ikke omfattet af loven

 • Video anvendt i kommuneplanen
  Forskellige steder i kommuneplanen gøres brug af ikke-tekstet videoer fra Youtube.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via dette link.