Tilgængelighedserklæring

Esbjerg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Esbjerg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vha. værktøjet Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Farvekontrasten opfylder ikke minimumskravene til kontrast
  950 sider er berørte med 5.833 antal forekomster. Der er ikke tilstrækkelig farvekontrast mellem teksten og baggrunden til at opfylde minimumskravet til kontrast. Tekst- og baggrundsfarver, der er i konflikt eller har for lidt kontrast i forhold til hinanden, kan forårsage læsbarhedsproblemer for farveblinde eller svagtseende brugere (synstab svarende til ca. et syn på 20/40).
 • Links kan ikke identificeres tydeligt
  32 sider er berørte med 34 forekomster. Det er ikke nok at bruge farve for at få et link til at skille sig ud fra den omgivende tekst. Personer, der er farveblinde, kan muligvis ikke finde et link, hvis farven er det eneste kendetegn.
 • Beholderelementet er tomt
  1 side berørt med 1 forekomst. Nogle roller er designet til at indeholde andre roller. Dette element har denne type rolle, men det indeholder ingen elementer, der kræver en ejer.
 • Et rulbart element er ikke tilgængeligt via tastaturet
  75 sider berørte med 83 forekomster. Tastaturtilgængelighed er en vigtig komponent på et tilgængeligt website. Brugere, som har vanskeligt ved at bruge en mus, kan i stedet bruge et tastatur (eller et tastaturalternativ) til navigation. Det omfatter blinde personer eller personer med motoriske handicap.
 • Element-id'erne er ikke entydige
  9 sider berørte med 28 forekomster. To eller flere elementer har samme id-værdi. Disse skal være entydige.
 • Iframe-element mangler et tekstalternativ
  3 sider berørte med 7 forekomster. Alle indbyggede Iframe-elementer (iframe) skal have et tekstalternativ, der opsummerer Iframe-elementets indhold eller formål.
 • Knap mangler et tekstalternativ
  2 sider berørte med 2 forekomster. Knapper skal altid have en tekst-label. En label kan indsættes i HTML – den behøver ikke at være synlig for at bestå denne kontrol. Hvis der ikke findes et tekstalternativ, kan knapper, der repræsenteres af billeder eller ikoner, være ubrugelige for de brugere, som benytter hjælpemidler.
 • Billede mangler et tekstalternativ
  120 sider berørte med 456 forekomster. Alle ikke-dekorative billeder skal have et tekstalternativ (også kaldet "alt-tekst").
 • Tomme overskrifter
  23 sider berørte med 41 forekomster. Denne side indeholder én eller flere "tomme" overskrifter (overskriftstags uden tekstindhold). Overskrifter hjælper med at opdele indhold og gøre det lettere for besøgende at scanne en side for oplysninger. De skal konfigureres korrekt, så brugere af skærmlæsere kan bruge dem på denne måde. En overskrift betragtes som "tom", hvis der ikke er en tekst, som en skærmlæser kan videresende til brugeren. Billedoverskrifter betragtes som tomme, hvis der ikke er noget tekstalternativ.
 • Link mangler et tekstalternativ
  419 sider berørte med 425 forekomster. Links skal altid have et tekstalternativ. Linkteksten kan indsættes i HTML – den behøver ikke at være synlig for at bestå denne kontrol. Tekstalternativet skal beskrive linkets formål – eller det, som brugerne kan forvente at finde, når de klikker på det.
 • Den synlige label og det tilgængelige navn stemmer ikke overens
  950 sider berørte med 950 forekomster. Det tilgængelige navn på ethvert interaktivt element skal indeholde den tilhørende synlige tekst-label. Brugere af talegenkendelse kan f.eks. have svært ved at aktivere et kontrolelement, hvis den label, der vises på skærmen, ikke stemmer overens med det tilhørende tilgængelige navn.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.