Tilgængelighedserklæring

Kolding HF og VUC forpligter sig til at gøre webstedet https://www.koldinghfogvuc.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.koldinghfogvuc.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Kolding HF og VUC, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.koldinghfogvuc.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Manuel gennemgang i forhold til WCAG 2.1 / Google Developer Tool / Accessibility Insights for Web Tool.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tekst
  Billeder der indeholder statisk tekst, bliver ikke forstørret automatisk. Ved forøgelse af luft i mellem bogstaver, ord, linjer og afsnit, bliver nogle få tekster beskåret så de ikke kan ses. Der er tekster der ikke har nok kontrast i forhold til baggrunden.
 • Knapper
  Knapper indeholder ikke alternative tekster til at beskrive knappens formål. Knapper indeholder ikke nok kontrast til at de kan ses.
 • Billeder
  Billeder indeholder ikke alternativ tekst der beskriver billedet og er for tunge/store til at blive vist tilstrækkeligt hurtigt for brugeren.
 • Tastatur
  Video kan ikke startes ved hjælp af tastaturet. Ikke alle menuer kan foldes ved hjælp af piletasterne. Knapper og pile i bannere kan ikke aktiveres ved hjælp af tastaturet. Bannere der indeholder flere billeder kan ikke tilgås ved hjælp af tastaturet.
 • Links
  Links indeholder ikke en alternativ tekst som beskriver destinationen.
 • Videoer
  Nogle videoer indeholder ikke undertekster.
 • Formularer
  Der forekommer felter i formularer, der ikke tydeligt beskriver betydningen. Fejlbeskeder er utilstrækkelige.
 • Ikoner
  Ikoner indeholder ikke alternative tekster til forklaring af funktionen.
 • Responsiv visning
  Nogle grafiske elementer, billeder og tekster bliver beskåret i responsiv visning på desktop, tablet og mobile enheder, således at betydningen ikke fremgår. Ved responsivitet, er der eksempler på tekster der bliver for små til at de kan læses.
 • Browserkompatibilitet
  Der er eksempler på steder, hvor indhold ikke vises korrekt eller fyldestgørende på tværs af browsere.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Kolding HF & VUC tilstræber en høj grad af webtilgængelighed på koldinghfogvuc.dk i forhold til responsive opdateringer og tilføjelser. Webtilgængeligheden tilstræbes endvidere vedr. opdateringer til påkrævede webbrovsere og operativsysytemer. Dette gøres igennem løbende kontrol. De anførte emner i denne erklæring forventes løst inden 31.03.2022.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.