Tilgængelighedserklæring

Kolding kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kolding.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kolding.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Kolding kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kolding.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi tester selv løbende webstedet manuelt. Primært ved hjælp af evalueringsværktøjet QualWeb samt Chrome-udvidelsen WAVE. Desuden overvåges webstedet af Monsido som også tjekker for tilgængelighed. Leverandøren af det benyttede CMS tilretter løbende de fundne fejl. Vi har i 2021 haft en ekstern specialistvirksomhed til teste udvalgte sider i dybden. Webstedet blev i marts 2022 udtaget af Digitaliseringsstyrelsen til såkaldt forenklet monitorering (se link). Hovedparten af de fundne fejl heri er efterfølgende rettet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Pdf-dokumenter
  Der forekommer pdf-dokumenter som ikke til fulde overholder tilgængelighedskravene. Især blandt bilag til punkter på dagsordener og referater fra byråd og politiske udvalg. Vi har en side (Borger -> Handicap -> Hjælpemidler -> Brugervejledninger og information om hjælpemidler) med en række vejledninger i pdf-format som er udarbejdet af fabrikanterne af de enkelte hjælpemidler. Disse vedledninger overholder ikke nødvendigvis tilgængelighedskravene. Du kan anmode om et tilgængeligt alternativ ved hjælp af formularen "Giv os feedback" som findes nederst på alle sider. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte Kolding Kommune via de kanaler der oplyst her på siden.
 • Video og billeder
  Visse videoer og billeder mangler alternativ-tekster og undertekster. Vi arbejder løbende på at forbedre dette indhold.
 • Netbutik
  Der kan forekomme problemer med vores netbutik/webshop. Vi forsøger at komme i dialog med leverandøren, men har vanskeligt ved at trænge igennem.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Der kan forekomme problemer med selvbetjeningsløsningerne som typisk er leveret af tredjepart. Hvis du har behov for hjælp hermed, så kontakt gerne Kolding Kommune via de kanaler der oplyst her på siden.
 • Selvbetjeningsløsningen Giv et praj
  En dybdegående evaluering, foretaget af Inklusio/InqludeIT i december 2021, viser, at Giv et praj har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. I samarbejde med andre kommuner er Kolding Kommune i dialog med SWECO, for at få udbedret fejlene. Der er i alt fundet 16 fejl, som henviser til succeskriterierne i WCAG 2.1.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Lange og tekniske pdf-dokumenter
  Visse lange og ofte tekniske pdf-dokumenter er ikke tilgængelige. Blandt andet store dokumenter med en smal målgruppe og bilag til politiske udvalgs møder fra tidligere år. Du kan altid henvende dig via de kanaler, der oplyst her på siden, hvis du ønsker materiale gjort tilgængeligt. Så finder vi en løsning.
 • Byrådsmøder (video)
  Videooptagelserne af byrådets møder er ikke tekstet/synstolket. Du kan dog altid finde skriftlige mødereferater: https://udvalg.kolding.dk/
 • Regnskab og budget
  Kolding Kommunes regnskab og budget finder man under Om kommunen -> Økonomi. Formidlingen heraf er præget af mange tal i mange skemaer og tabeller. At gøre dette indhold tilgængeligt vurderer vi til at være en så omfattende opgave at den ikke står i et rimeligt forhold til efterspørgslen på disse sider. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte Kolding Kommune via de kanaler, der oplyst her på siden, hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til dokumenterne.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for aktive administrative processer.
 • Videoer fra før 23. september 2020
  Videoer lagt på websitet før 23. september 2020 er ikke gjort tilgængelige.
 • Transmissioner af byrådets møder
  Alle byrådmøder transmitteres som live-video.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi tester selv løbende webstedet manuelt. Primært ved hjælp af evalueringsværktøjet QualWeb samt Chrome-udvidelsen WAVE. Desuden overvåges webstedet af Monsido som også tjekker for tilgængelighed. Leverandøren af det benyttede CMS tilretter løbende de fundne fejl.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.