Tilgængelighedserklæring

Køge kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.koege.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.koege.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Køge kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.koege.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi anvender værktøjet Siteimprove til at monitorere webstedets tilgængelighedsopfyldelse

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Referater
  Dagsordener og referater for politiske udvalg har mange underliggende bilag, der ligger i pdf-format. Disse genereres automatisk fra kommunens dagsordens og referatsystem og overholder ikke fuldt tilgængelighedskravet. Statistikken viser, at bilagene ikke benyttes i ret stort omfang. Ønsker man hjælp til et bilag kan man kontakte Køge Kommune.
 • Pdf-filer på hjemmesiden
  Køge Kommune arbejder løbende på at tilgængeliggøre pdf-er, startende med det mest brugte indhold. Finder du en pdf der ikke er tilgængelig kan du kontakte os så hjælper vi med at finde en løsning for dig.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Referater
  Kommunen har referater fra alle møder tilbage til 1/1 2018. Disse referaters underliggende bilag er ikke gjort tilgængelige, da statistikken viser at de næsten ikke bruges.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Køge Kommune arbejder løbende med at forbedre webtilgængeligheden. Redaktørerne har været på kursus i webtilgængelighed og er pt. i gang med at sikre at alt materiale under de 50 mest besøgte sider for hver forvaltning er fuldt tilgængeliggjorte. Der ud over arbejder vi hen imod at lave en ny hjemmeside bl.a. for at sikre at de tekniske benspænd vi oplever i øjeblikket ryddes af vejen. Kommunen er der udover ved at lave en konkret handleplan for arbejdet. Denne lægges op her så snart den er udarbejdet og godkendt.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.