Tilgængelighedserklæring

Køge kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.koege.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.koege.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Køge kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.koege.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi anvender værktøjet Siteimprove til at monitorere webstedets tilgængelighedsopfyldelse

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Referater
  Dagsordener og referater for politiske udvalg har mange underliggende bilag, der ligger i pdf-format. Disse genereres automatisk fra kommunens dagsordens og referatsystem og overholder ikke fuldt tilgængelighedskravet. Statistikken viser, at bilagene ikke benyttes i ret stort omfang. Ønsker man hjælp til et bilag kan man kontakte Køge Kommune.
 • Pdf-filer på hjemmesiden
  Køge Kommune arbejder løbende på at tilgængeliggøre pdf-er, startende med det mest brugte indhold. Finder du en pdf der ikke er tilgængelig kan du kontakte os så hjælper vi med at finde en løsning for dig.
 • Generelle forhold
  Platformen for www.koege.dk er af ældre dato og derfor ikke optimeret til overholdelse af standarden. Køge Kommune er ved at overgå til ny hjemmeside hvorved brugeroplevelsen optimeres. Den nye hjemmeside tages i brug medio 2023

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Referater
  Kommunen har referater fra alle møder tilbage til 1/1 2018. Disse referaters underliggende bilag er ikke gjort tilgængelige, da statistikken viser at de næsten ikke bruges.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Køge Kommune arbejder løbende med at forbedre webtilgængeligheden. Redaktørerne har været på kursus i webtilgængelighed og er pt. i gang med at sikre at alt materiale under de 50 mest besøgte sider for hver forvaltning er fuldt tilgængeliggjorte. Der ud over er vi ved at lave ny hjemmeside bl.a. for at sikre at de tekniske benspænd vi oplever i øjeblikket ryddes af vejen. Den nye side lanceres medio 2023. Kommunen har udarbejdet en handleplan for arbejdet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.