Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://kodbyen.kk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://kodbyen.kk.dk/?

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE på cr02@kk.dk, kejd@okf.kk.dk, hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Billedkarrusel
Diversa har fundet: "De billedkarruseller, der anvendes på en del sider, er kodet, så de for skærmlæsere blot fremstår som en række unavngivne links. Det kan virker forstyrrende for forståelsen af siden" . Ved ikke om det er aktuelt for vores side
Faneblade er ikke kodet korrekt
Fanebladene er ikke kodet så de formidles som faneblade for skærmlæserprogrammer (forventes løst oktober 2019).
Kalendervisning
Knapper viser ikke kodemæssigt om der er valgt dag, uge eller måned. Skærmlæserbruger ved ikke hvad der er valgt, hvilket igen gør det mere vanskeligt at forstå resten af kalenderen. Når events vises i kalenderen er der ingen programmeringsmæssig relation mellem de enkelte events og dato/tidspunkt. Det betyder at brugere af kompenserende hjælpeteknologier vil have svært ved at vide hvilket tidspunkt et event finder sted

Uforholdsmæssig stor byrde

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "Vi er i gang med tekniske tilretninger, som forventes klar 1. kvartal 2020. Vi underviser redaktører, når de tekniske forhold er på plads.Vi har installeret skabeloner og tilgængelighedstjekker, som gør det muligt at lave tilgængelige dokumenter."

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.