Tilgængelighedserklæring

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kfst.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kfst.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kfst.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anvender løbende software til at scanne www.kfst.dk for graden af tilgængelighed og udbedrer løbende eventuelle problemer med tilgængeligheden. I forhold til postbeskeder sendt med digital post fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er modtagere med handikap eller funktionsnedsættelser velkommen til at kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på mail (kfst@kfst.dk), hvis de oplever problemer med at læse postbeskederne.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Branding video'er
  Branding video'er indeholder ikke informationer og er alene et designmæssigt element. Derfor har KFST valgt ikke at tekste og synstekste disse video'er. Video'erne findes her: www.kfst.dk/, www.kfst.dk/om-os/job/

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Publikationer i serie velfungerende markeder
  Publikationer er udarbejdet i Adobe Illustrator, og det er en uforholdsmæssig stor opgave at gøre dem tilgængelige i forhold til målgruppen.
 • Afgørelser om økonomiske rammer og stoploven for vandforsyningsselskaber
  I forhold til antal dowloads og læsning af de enkelte afgørelse er det en uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse tilgængelige.
 • Udbudsdatabasen
  Udbudsdatabasen er et Excel ark, og det er en uforholdsmæssig stor opgave at gøre det tilgængelig i forhold til målgruppen.
 • Domme
  Eksternt producerede domme, kendelse mv. er ikke gjort tilgængelige. De modtages i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som indscannede pdf filer, hvor der oftest er overstregede fortrolige oplysning. Det er en uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse filer tilgængelige, da omkostningerne er betydelige, og de tilgås af forholdsvis få brugere. Hvis en bruger ønsker en konkret afgørelse gjort tilgængelig, kan man henvende sig til KFST@KFST.dk.
 • Div. materiale rettet til vandselskaber
  Forsyningssekretatriatet publicerer en række vejledninger, beskrivelser og kendelser, som retter sig til professionelle brugere i vandselskaberne. Dette materiale ændres løbende. Det er en uforholdsmæssige store byrde at sikre, at alt dette materiale er tilgængeligt. Dels fordi det løbende ændres og dels fordi, at en stor del af materialet indholder grafer, formler, tabeller og billeder. Vi har endnu aldrig modtaget en forespørgsel på en webtilgængelig udgave. På den baggrund vurderes det at være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dette materiale tilgængeligt til denne målgruppe. Hvis en bruger ønsker noget af dette materiale gjort tilgængeligt, kan man henvende sig til KFST@KFST.dk.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder systematisk med at sikre en høj tilgængelighed. Vi kontrollerer siden mindst én gang månedtligt for at sikre, at alle nye tekster og afgørelser er tilgængeliggjort. Vi samarbejder med eksterne virksomheder for at gøre vores afgørelser i PDF dokumenter tilgængelige.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.