Tilgængelighedserklæring

KERTEMINDE FORSYNING forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kertemindeforsyning.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kertemindeforsyning.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KERTEMINDE FORSYNING , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kertemindeforsyning.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har dels selv foretaget tests ved hjælp af skærmlæserprogram, dels ladet vores hjemmesideudbyder undersøge hjemmesiden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Matematisk formel
  En formel for beregning af årlig gennemsnitlig afkøling af fjernvarme er ikke tilgængelig. Formlen er kun vist som en billedfil og kan derfor ikke læses op. Vi har ikke mulighed for at skrive komplicerede formler i almindelig løbende tekst.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-dokumenter fx referater
  Vi har en lang række pdf-dokumenter, som ikke er gjort tilgængelige. Arbejdsbyrden med at gøre dokumenterne tilgængelige står ikke mål med den begrænsede læserskare. Der er tale om referater, økonomiske rapporter mm.
 • YouTube-videoer
  YouTube-videoer er ikke synstolkede, da vi vurderer, der vil medføre en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde.
 • Nyhedsarkiv
  Vi har ikke undersøgt alle vores nyheder i nyhedsarkivet for tilgængelighed, da det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde i forhold til den formodentlig begrænsede læserskare. Vi sørger dog for, at fremtidige nyheder er tilgængelige.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi sørger for løbende uddannelse og kurser af den webansvarlige, så viden altid er opdateret. Vi sikrer fremover, at kravspecifikationer til IT- og webprojekter altid indeholder krav om overholdelse af gældende regler for tilgængelighed på niveau AA. Tilgængelighed vil derfor altid være et punkt, når vi starter nye IT- eller webprojekter, og den webansvarlige inddrages altid fra projektstart i den type projekter. Tilgængelighed vil altid være noget, vi tænker over. Men hvis forsyningen påføres en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde, kan vi vælge at fravige kravet om tilgængelighed på niveau AA. Kravspecifikationers formuleringer om tilgængelighed skal godkendes af webstedets ejer (direktøren eller dennes stedfortræder, inden de går ud af huset). Vi har ikke mulighed for løbende kontrol af hele webstedet, men vi laver årlig stikprøvekontrol af enkelte dele. Finder vi fejl, retter vi dem eller anfører dem nedenfor under ’Ikketilgængeligt indhold’, hvis vi vurderer, byrden ved at rette bliver for stor. Vi er et lille forsyningsselskab og har ikke de økonomiske og mandskabsmæssige muligheder, som store selskaber har.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.