Tilgængelighedserklæring

Kerteminde kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kerteminde.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kerteminde.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Kerteminde kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kerteminde.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har med udgangspunkt i principperne i Lov om webtilgængelighed samt standarden WCAG 2.1 gennemåget hjemmesiden. Dertil har man anvendt værktøjet til at scanne dokumenter mv. for at se hvor der kunne være udfordringer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende mouse over funktionalitet på tiles
  På fordelingssider anvendes der tiles, disse understøtter alle funktionaliteter iht. gældende standarder, undtaget mouse-over-funktionalitet, som ellers er implementeret på resten af sitet.
 • Enkelte vejledninger er ikke tilstrækkeligt tilgængelige
  Nogle få af kommunens vejledninger er af ældre dato, hvor det ikke har været muligt at finde det oprindelige dokument, som gør filerne tilgængelige. Vi bestræber os på, at gøre løsningerne tilgængelige og evt. senere opdatering af vejledningerne.
 • Ekstraordinære komplekse og store regneark og dokumenter med GIS data
  Der kan på hjemmesiden forekomme enkelte dokumenter, der ikke er tilgængelige grundet formater og store datasæt, det er derfor heller ikke på nuværende tidspunkt muligt med nuværende værktøjer at gøre data tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Omfattende vejledninger og power-point præsentationer
  Der kan være enkelte omfattende vejledninger af særligt teknisk karakter, indeholdende mange dekorative billeder og komplekse tabeller, som ikke er fuldt tilgængelige. Ligeledes forfindes der enkelte PowerPoint slides, som det ikke har været teknisk muligt at gøre fuldt tilgængelige.
 • Video
  Videooptagelser fra byrådsmøder er ikke nødvendigvis fuldt tilgængelige forstået på den måde, fordi det er vurderet, der er tale om en uforholdsmæssig stor byrde, idet det ikke giver mening at transskribere videoerne. Hertil kan der findes andre værktøjer i browser eller lignende, der kan hjælpe borgerne.

Ikke omfattet af loven

 • PDF vejledninger fra andre aktører, myndigheder og EU organer
  På kommunens hjemmeside kan der findes vejledninger fra andre aktører, myndigheder og EU organer, som nødvendigvis ikke er fuldt tilgængelige - disse er hverken finansieret eller udviklet af kommunen, og derfor udenfor vores kontrol.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er i kommunen nedsat et gruppe af webredaktører, som løbende følger udviklingen på området. Kommunen er opmærksom på de nye krav ifm. nyudvikling og væsentlige ændringer af eksisterende løsninger samt, at kommunen har indkøbt et scanningsværktøj til at hjælpe med at identificere eventuelle udfordringer i forbindelse med publicering af visse dokumenttyper.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.