Tilgængelighedserklæring

Københavns Erhvervsakademi forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kea.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kea.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Københavns Erhvervsakademi, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kea.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har gennemgået siderne manuelt og tjekket, om vores sites overholder standarderne ved blandt andet at bruge skærmlæseren NDVA. Derudover har vi kontrolleret sitets kildekoder for at sikre, at tekniske specifikationer også er overholdt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • "Kassogrammer" - Grafik på uddannelsessider
  På alle uddannelsessider har vi grafikker, der giver et overblik over uddannelsens opbygning. Disse er lavet som png-filer, og kan derfor ikke let aflæses af fx en skærmlæser. Grafikkerne er supplement til teksten på hjemmesiden og altså ikke nødvendig for forståelsen af indholdet på siden. Vores webudvikler er i gang med at udvikle en løsning, som vil sikre, at oversigterne bliver tilgængelige. Denne opgave forventes løst i anden halvdel af 2023.
 • Kontrastforhold
  Visse elementer på siden overholder stadig ikke kontrastforhold. Dette gælder fx for brødkrumme-links. Vi er i gang med at rette til, så alle elementer lever op til kravene. Dette forventes løst senest i første halvdel af 2023.
 • Manglende opmærkning af html-elementer
  Enkelte html-elementer på siden, fx. vores søgefunktion, mangler tydelig opmærkning, så de kan aflæses forståeligt af en skærmlæser. Vores webudvikler er i gang med at sikre, at alle elementer er korrekt opmærkede (WCAG 4.1.2, Navn, Rolle, Værdi). Dette forventes løst i første halvdel af 2023.
 • Skip-to-content-link
  Alle sider på kea.dk indeholder et "skip-to-content"-link. Linket er det første fokusérbare element på alle sider. Dette kræver dog først enten accept eller afvisning af cookies jf. GDPR-lovgivning. Cookies skal kun afvises eller accepteres første gang man besøger siden på en ny enhed.
 • Links i kontekst
  Visse links, der går igen på alle sider kan være svære at få til at give mening uden for kontekst. Vi arbejder løbende på at optimere links på siden og identificere de links, der kan være svære at forstå. Det kan fx. indebære, at links i menu og footer får angivet en titel eller label.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Gamle studieordninger og andre dokumenter
  Gamle studieordninger er ikke vigtige for administrative processer og bliver besøgt af ganske få besøgende, da de ikke længere er aktuelle. De skal dog fortsat være tilgængelige på vores hjemmeside. Vi har vurderet, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at sikre, at de lever op til tilgængelighedskravene. I efteråret 2022 blev alle nye studieordninger placeret i en studieordningsdatabase, hvor studieordninger vil blive samlet fremadrettet i en tilgængelig version. Studieordninger fra før efteråret 2022 vil fortsat kun være tilgængelige i en PDF-version. Det er ikke muligt at anvise alternativer til gamle studieordninger. Dette vil dog reelt ikke være et problem, da gamle studieordninger typisk forældes i løbet af få år og derved ikke vil være relevante at genbesøge. Derudover har vi få andre pdf'er som fx årsrapporter, referater og dagsordener fra bestyrelsesmøder mm. Disse vil fremadrettet blive uploadet i tilgængelige formater. Det vil dog ikke være muligt at anvise tilgængelige alternativer på gamle udgaver af dokumenter.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Videoer lagt på websitet før 23. september 2020
  Vi har en del videoer liggende, hvoraf flere er lagt ind før 23. september 2020. Derfor er de ikke gjort tilgængelige. De har dog stort set alle undertekster, da videoerne bruges på både dansk og engelsk.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vores webudvikler arbejder løbende på en lang liste af opgaver, der skal optimere det tekniske setup på alle vores sites, og vi sikrer fremadrettet, at kode og tekniske løsninger overholder WCAG 2.1, inden de lanceres. Vi gennemgår løbende vores forskellige sites og subsites (subdomæne.kea.dk) for at sikre, at de overholder WCAG 2.1. Lokale redaktører oplæres løbende i, hvordan de kan sørge for, at sites, som de har ansvar for, overholder kravene. Dette sker ved hjælp af en udarbejdet guide samt sidemandsoplæring. Interne sites bliver gennemgået så snart vi er sikre på, at alle eksterne sites overholder alle retningslinjer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.