Tilgængelighedserklæring

Københavns Erhvervsakademi forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kea.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kea.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Københavns Erhvervsakademi, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kea.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har gennemgået siderne manuelt og tjekket, om vores sites overholder standarderne ved blandt andet at bruge skærmlæseren NDVA. Derudover har vi kontrolleret sitets kildekoder for at sikre, at tekniske specifikationer også er overholdt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • "Kassogrammer" - Grafik på uddannelsessider
  På alle uddannelsessider har vi grafikker, der giver et overblik over uddannelsens opbygning. Disse er lavet som png-filer, og kan derfor ikke let aflæses af fx en skærmlæser. Grafikkerne er supplement til teksten på hjemmesiden og altså ikke nødvendig for forståelsen af indholdet på siden. Vores webudvikler er i gang med at udvikle en løsning, som vil sikre, at oversigterne bliver tilgængelige. Denne opgave forventes løst i første halvår af 2021.
 • Accordions
  Vi bruger mange accordions på vores site for at gøre vores sider mere overskuelige. Lige pt. er det dog ikke muligt at åbne accordions, så man kan se den tekst, de indeholder, kun ved hjælp af tastaturinput. Skærmlæsere kan derfor heller ikke læse indholdet. Vores webudvikler arbejder på at få dette løst hurtigst muligt, og vi forventer, at det er løst inden udgangen af 2020.
 • Kursusstarter på kompetence.kea.dk
  Når man skal tilmelde sig fag og uddannelser på vores efter- og videreuddannelsesområde kan skærmlæsere ikke læse vores kursusstarter (tilmeldingsmodul) i korrekt rækkefølge. Vores webudvikler arbejder på at få dette løst hurtigst muligt, og vi forventer, at det er løst inden udgangen af 2020.
 • Kontrastforhold på knapper
  Visse klikbare knapper på vores hjemmesider opfylder ikke kravene til kontrastforhold. Vi har justeret farverne der, hvor vi kan. Der, hvor vi ikke selv kan justere farverne er vores udvikler i gang med at justere i stylingen, så kontrastforholdene opfyldes. Dette forventes løst inden udgangen af 2020.
 • Input i cookieboks
  Vores cookieløsning giver mulighed for, at man kan krydse af, hvilke cookies, man accepterer, når man besøger vores sites. Lige nu kan en skærmlæser ikke aflæse, at afkrydsningsfelterne er input-bokse, så en fx svagtseende vil have svært ved at vide, at cookies kan vælges til og fra. Vores webudvikler arbejder på at få dette løst hurtigst muligt, og vi forventer, at det er løst inden udgangen af 2020.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Gamle studieordninger og andre dokumenter
  Gamle studieordninger er ikke vigtige for administrative processer og bliver besøgt at ganske få besøgende, da de ikke længere er aktuelle. De skal dog fortsat være tilgængelige på vores hjemmeside. Vi har vurderet, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at sikre, at de lever op til tilgængelighedskravene. Også nye studieordninger lever ikke i alle tilfælde op til kravene. Vi er dog ved at få udviklet en studieordningsdatabase, som snart lanceres, hvor alle nye studieordninger i fremtiden vil samles. Derudover har vi få andre pdf'er som fx årsrapporter, referater og dagsordener fra bestyrelsesmøder mm. Disse vil fremadrettet blive uploadet i tilgængelige formater.
 • alumne.kea.dk
  På subdomænet alumne.kea.dk ligger lige nu indhold, der ikke er optimeret. I løbet af efteråret 2020 vil hele siden blive genopbygget fra bunden, og derfor har vi ikke gjort noget ved den i første omgang. Når sitet står færdigt vil det være optimeret med undtagelse af eventuelle opgaver, som ligger hos vores udvikler.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Videoer lagt på websitet før 23. september 2020
  Vi har en del videoer liggende, som i alle tilfælde er lagt ind før 23. september 2020. Derfor er de ikke gjort tilgængelige. De har dog stort set alle undertekster, da videoerne bruges på både dansk og engelsk.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vores webudvikler arbejder på en lang liste af opgaver, der skal optimere det tekniske setup på alle vores sites, og vi sikrer fremadrettet, at kode og tekniske løsninger overholder WCAG 2.1, inden de lanceres. Webudvikleren arbejder på følgende: - Uddannelsesoversigter ("Kassogrammer" - Skip-to-content-knap for skærmlæsere - Læsbare accordions - Kursusstarter - Kontrastforhold på knapper - Input i cookieboks Vi gennemgår løbende vores forskellige sites og subsites (subdomæne.kea.dk) for at sikre, at de overholder WCAG 2.1. Dette arbejde er stadig i gang, men færdiggøres inden udgangen af 2020. Sideløbende oplæres lokale redaktører i, hvordan de kan sørge for, at sites, som de har ansvar for, overholder kravene. Dette sker ved hjælp af en udarbejdet guide samt sidemandsoplæring. Interne sites bliver gennemgået så snart vi er sikre på, at alle eksterne sites overholder alle retningslinjer.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.