Tilgængelighedserklæring

Skanderborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kcskanderborg.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kcskanderborg.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Skanderborg kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kcskanderborg.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurderingen blev foretaget af firmaet DIVERSA. De brugte følgende tilgængeligheds-værktøjer: Accessibility Insights for Web, Text Spacing Bookmarklet, almindelig tastaturnavigation i browserne samt skærmlæserprogrammerne Jaws og NVDA til Windows. Til at måle kontraster blev der benyttet Colour Contrast Analyser (CCA).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • TASTATUR (A)
  Vi har knapper, fx mobil menu, søg knap og luk knap som ikke kan betjenes fra tastaturet. Vi regner med at have det løst inden sommeren 2021
 • NAVN, ROLLE, VÆRDI (A)
  Vi har eksempler på elementer der ikke formidler rolle og navn korrekt. Fx mobilmenuen og søgefunktion samt vindue under medarbejdersøgning, samt knapper med engelsk navngivning. Vi regner med at have det løst inden sommeren 2021
 • RENT LYDINDHOLD OG RENT VIDEOINDHOLD (FORUDINDSPILLET) (A)
  Vi har lydklip uden tekstalternativer, eksempelvis under fanen 'Mindfulness musik'. Vi regner med at have det løst i foråret 2021.
 • SYNLIGT FOKUS (AA)
  Nole af vores elementer mangler synligt fokus. Vi forventer at overholde succeskriterierne for synligt fokus (AA) i starten af 2021.
 • FLERE MÅDER (AA)
  Vores indhold kan kun findes via menu strukturen. Vi arbejder på at få lavet en søgefunktion på forsiden og vi forventer at have den klar i starten af 2021.
 • BILLEDER AF TEKST (AA)
  Vi har billeder af tekst på siden "tilbud", som linker til Kompetencecentrets tilbud. Vi forventer at overholde succeskriteriet i foråret 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • UNDERTEKSTER (FORUDINDSPILLET) (A)
  Vi har videoindhold, udgivet inden 23. september 2020, som ikke indeholder undertekster. Fremadrettet vil vi sørge for at vores videoindhold overholder succeskriterierne.
 • SYNSTOLKNING (FORUDINDSPILLET) (AA)
  Vi har videoindhold, udgivet inden 23. september 2020, som ikke indeholder synstolkning. Fremadrettet vil vi sørge for at vores videoindhold overholder succeskriterierne.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Kompetencecenter Skanderborgs hjemmeside skal være for alle - også for de, som ser dårligt, er ordblinde, har museskader, lammelser, ADHD eller kognitive udfordringer generelt. Vi gør vores bedste for at leve op til den fælles standard for tilgængeligt webindhold (WCAG 2.1.) og derfor fik vi i juli 2020 foretaget en ekstern tilgængelighedsvurdering af vores hjemmeside Kcskanderborg.dk. Efterfølgende har vi rettet de fejl, som vi gennem tilgængelighedsvurderingen blev gjort opmærksomme på, og som vi selv kunne rette. De resterende tilgængelighedsfejl kræver kendskab til kode, og de vil snarest muligt blive rettet af vores leverandør. Vi har under hvert emne beskrevet, hvornår vi forventer at være i mål med succeskriterierne.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.