Tilgængelighedserklæring

Kommunikationscentret forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kc-hil.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kc-hil.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Kommunikationscentret, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kc-hil.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har været i dialog med Hillerød Kommunes webtilgængelighedskonsulent, der har gennemgået hjemmesidens faldgrupper med os. Vi har analyseret webstedets tilgængelighedsniveau ved hjælp af SiteImproves Accessibililty Checker. Derudover anvender vi PDF Accessibility Checker (PAC 3) til at tjekke PDF-filer på sitet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontraster/farver
  Flere steder er der ikke det lovbestemte kontrastniveau mellem tekst og baggrund. Vi er bekendt med problematikken og arbejder på at få løst opgaven.
 • Dokumenter
  Flere dokumenter på hjemmesiden lever ikke op til de gældende krav. Vi er opmærksomme på problematikken og arbejder på at få det løst.
 • Billeder
  Flere billeder og billedelinks mangler alternative tekster. Vi er opmærksom på problematikken og arbejder på at få det løst.
 • Video
  Flere videoer mangler undertekster. Vi er opmærksom på problematikken og arbejder på at få det løst.
 • Links
  Links er ikke markeret med korrekt kontrastfarve ift. omkringliggende tekst. Vi er bekendt med problematikken og arbejder på at få løst opgaven.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Vi har flere sider og dokumenter, der er oprettet på websitet før 23 september 2018.
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative process
 • Videoer oprettet før 23. september 2018
  Videoer lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative process

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Kommunikationscentrets nuværende hjemmeside www.kc-hil.dk skal i foråret 2021 flyttes til en subsite hos Hillerød Kommune www.hillerod.dk. Da indholdet på den nuværende hjemmeside skal revideres og sorteres venter vi med at gøre indholdet webtilgængeligt til, at vi flytter det udvalgte matierale til den nye hjemmeside. Da det er en større ressourcekrævende opgave at gøre Kommunikationscentrets hjemmeside og indhold webtilgængeligt er vi i process med at ansætte en medarbejder til at understøtte arbejdet. Vi har påbegyndt processen med, at gøre PDF-filerne på sitet tilgængelige. Handleplan I efteråret/vinteren 2020 kortlægges alle dokumenter, videoer mm. på hjemmesiden og gøres tilgængelige. Dette indbefatter mere end 100 dokumenter og adskillige videoer. I foråret/sommeren 2021 oprettes ny hjemmeside til Kommunikationscentret, hvor alt indhold gennemgås, sorteres og gøres webtilgængeligt i flytteprocessen. Vi forventer at den nye hjemmeside samt indhold er gjort webtilgængeligt i udgangen af 2021.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.