Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://kbhsorterer.kk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://kbhsorterer.kk.dk/?

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE på kbhsorterer@kk.dk, , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Alternativ tekst mangler på billeder
På sitet vil der forekomme billeder uden korrekt alternativ tekst (forventet løst oktober 2019).
Billedlinks uden forklaring
På sitet vil der forekomme billedlinks, som ikke korrekt forklarer hvor der linkes hen (forventes løst oktober 2019).
Opmærkning af overskrifter
Der er flere sider, som ikke har korrekt semantisk kodning. Der er sider som helt mangler H1’ere og der er sider som bare ikke er korrekt opmærket, hvilket gør det svært at orientere sig for personer der bruger skærmlæser (forventes løst oktober 2019).
Struktur
Sitet mangler fornuftig landmark struktur, hvilket kan gøre det svært at orientere sig på sitet for personer der gør brug af skærmlæser (forventes løst oktober 2019).
Søgning med filtre
Filtreringsfunktionen i søgeresultater kan ikke betjenes fra et skærmlæserprogram. Listerne over filtreringsmuligheder bliver ikke formidlet af skærmlæseren som noget der kan vælges. Valgmuligheder kan ikke aktiveres fra et skærmlæserprogram og der formidles ikke information om hvilke filtre der er valgt til/fra. Samt søgefiltrenes instruktioner kan være uforståelig sammenblanding af dansk/engelsk (forventes løst oktober 2019).
Links kun markeret med farve
Links fremstår kun med farve hvilket ikke er tilstrækkelig indikator, da farve ikke må være det eneste visuelle middel der bruges, for at indikere en funktion eller information, da brugere med nedsat, eller intet farvesyn vil have svært ved at identificere dem.
Fremhævet tekst
Sitet gør brug af forkerte tags ved fremhævelse af tekst 'u' i stedet for 'em' og 'bold' i stedet for 'strong'
Tekst på selvbetjeningsknap kan ikke læses af skærmlæser
Ved brug af selvbetjeningssider – Teksten som står inde i knappen på selvbetjeningssiden kan ikke læses af en skærmlæser, linkteksten er derfor ikke tilgængelig (forventes læst oktober 2019).
FAQ ikke kodet korrekt
Ved brug af FAQ - Den accordion funktion, der anvendes til at folde afsnit af indhold ud og ind er ikke kodet korrekt. Den er pt. kodet, så den delvist formidles til skærmlæserbrugere som et system af faneblade, hvilket den ikke er. Det betyder at brugere kan have svært ved at forstå og interagere med den (forventes løst oktober 2019).
Dokumenter
Dokumenter som er uploadet efter 23. september 2018, er endnu ikke gjort fuldt ud tilgængelige

Uforholdsmæssig stor byrde

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "Vi er i gang med tekniske tilretninger, som forventes klar dels i oktober 2019 og dels i december 2019.Vi underviser redaktører, når de tekniske forhold er på plads.Vi har installeret skabeloner og tilgængelighedstjekker, som gør det muligt at lave tilgængelige dokumenter."

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.