Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://kataloget.thorvaldsensmuseum.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://kataloget.thorvaldsensmuseum.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://kataloget.thorvaldsensmuseum.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er foretaget automatiske test med blandet andet QualWeb og en manuel gennemgang af Netvenlig (www.netvenlig.dk.dk.)

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Forsiden: Der mangler alt-tag på billederne. Det betyder, at kompenserende teknologier som skærmlæsere, vil give forsøge at brugeren alternative informationer, for eksempel ved at læse filnavnet op. Det betyder også, at personer, der ikke kan se billedet, ikke vil få de samme informationer og indtryk, som seende.
 • information og relationer
  Forside: Der er en del landmarks, men de mangler en klar beskrivelse af indholdet eller formålet. For eksempel, er der to Navigation landmarks, men hvad er forskellen på dem? Overskrifter anvendes forkert: Forsiden har adskillige overskrifter i indholdet på niveau 4, og to overskrifter på niveau 1 i footeren. Indholdssiderne har tre H1-overskrifter: Selve sidens overskrift og de to i footeren. Desuden ses H3 og H4, men ingen H2, uden det giver mening, hvorfor. Både webstedets overordnede struktur og sidernes struktur er essentiel for at skabe sig et indre billede af, hvordan et system er skruet sammen. For seende kan det være et irritationsmoment, men for personer der anvender kompenserende teknologier, kan det betyde, at man enten finder indholdet lynhurtigt (god struktur) eller slet ikke (dårlig struktur). Note: Teknisk set er det ikke ulovligt at have mere end en H1-overskrift på siden. Men i praksisk er det ikke anbefalet, fordi det gør det sværere at regne sidens struktur ud. De øvrige sider i scope har samme udfordringer.
 • kontrast
  Flere steder anvendes teksfarven #909090 på etiketter, katalognumre og bylines. Mod baggrunden (#2D2D2D) er kontrastforholdet målt til 4,3:1.
 • tastatur
  Filterbjælken (de sorte nøgleord) kan ikke tilgås med tastatur. "Alle" kan opnå fokus, men resten af ordene er ikke i tilgængelighedstræet. Dermed er det umuligt for tastaturafhængige brugere at anvende bjælken.
 • Spring over blokke
  Der mangler et "skiplink", som springer navigationen over og flytter fokus til indholdet. Tastaturafhængige brugere skal bruge 28 klik for at komme ned til første billede på forsiden. Og 28 klik hver eneste gang de skal interagere med indholdet på de andre sider.
 • synligt fokus
  Fokusindikatoren forsvinder, når tastaturet får fokus på navigationsmenuen bag hamburgerikonet. Dermed mister den tastaturafhængige bruger overblikket og vil ikke kunne overskue, hvor man er henne på siden. Selve fokusringen er tilpas til at kunne opfylde kravet.
 • Fejl forslag
  Søgefunktionen tilbyder ikke forslag til, hvordan en fejl kan rettes. For personer, som ikke kan se det indtastede og for personer der staver usikkert, kan det være svært eller umuligt at regne ud, hvorfor en søgning på "mammor" for eksempel ikke giver et forventet resultat.
 • Parsing
  En validering giver mange kodefejl. De fleste vil sandsynligvis kunne rettes relativt let. Men for kompenserende teknologier er det essentielt, at koden overholder standarderne. Ellers risikerer man, at de ikke kan formidle indholdet korrekt. Man kan ikke forvente, at webbrowserne kan 'reparere' koden på en tilfredsstillende måde. Valid kode er derfor webstedets bedste måde at fremtidssikre webtilgængeligheden på.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vores handlingsplan er at få udbedret alle de fejl og mangler der er blevet fundet i rapporten.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.