Tilgængelighedserklæring

Frederikshavn kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kappelborgskagen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kappelborgskagen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederikshavn kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kappelborgskagen.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Webudbyder Idefa har foretaget automatiseret test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Henvisning til youtube-teasere
  Vi har på sitet periodevist link til en række youtube-musikvideoer, som ikke er tekstet, da de produceret før reglerne om tilgængelighed trådte i kraft. Vi tilstræber fremadrettet at benytte tekstede youtube-klip i det omfang, at det er muligt. Det må dog bemærkes, at antallet af tekstede youtube-klip er stærkt begrænset.
 • Frivillige / eksterne redaktører
  Da vi som kulturhus er afhængig af frivillig hjælp til blandt andet redigering og ajourføring af websitet forudser vi, at beskrivelsen enkelte events til tider ikke vil overholde loven. Dette skyldes, at der kan gå lang tid imellem, at de frivillige redigerer sitet. Sandsynligheden for at de vil glemme ting fra gang til gang, er derfor tilstede. Vi indfører 1/2 årlig opfølgning/stikprøvekontrol, der gennemføres pr. 1/1 samt 1/6 +/- 14 dage.
 • Link til avisartikler etc.
  I forbindelse med omtale/anmeldelse af arrangementer på Kappelborg kan det forekomme, at vi linker til avisartikler, rapporter o.a. I disse tilfælde kan vi ikke sikre tilgængelighed for læseren, da der er tale om eksterne kilder.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Arkiv
  Vi har på websitet et arrangementsarkiv, der går tilbage til kulturhusets åbning i 2011. I dette arkiv findes dokumenter og fotos, der ikke lever op til loven om tilgængelighed, da vi har vurderet at en gennemgang af disse vil være en forholdsmæssig stor byrde i forhold til antal besøgende i arkivet.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.