Tilgængelighedserklæring

Kalundborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kalundborg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kalundborg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Kalundborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.kalundborg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: - Evaluering - ekstern leverandør: Netvenlig - Monsido - Digitaliseringsstyrelsens forenklet monitorering af kalundborg.dk

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder - dekorative
  Billeder anvendes primært dekorativt og mange billeder vil derfor ikke have alternative tekster.
 • Dokumenter og filer - Høringer og afgørelser
  Dokumenter og filer i høringer og afgørelser lever delvist op til kravene om tilgængelighed i 2023. Ved hjælp af værktøjet Assist sørger vi for at køre pdf-filerne igennem, før de bliver uploadet til hjemmesiden. Der kan dog godt være, at der er en pdf-fil eller to, som vi har misset.
 • Stream fra kommunalbestyrelsesmøder
  Stream fra vores kommunalbestyrelsesmøder er i dag ikke tekstet. Vi er i dialog med leverandøren om undertekstning af videoer fra kommunalbestyrelsesmøder
 • Videoer
  Videoer mangler undertekster, og vil derfor kun kunne tilgås 14 dage fra live-udsendelse

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter og filer (scannede og underskrevne)
  Store dokumenter og filer som er scannede, vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde i forhold til målet. Berørte områder: - Udlejningsaftaler - Hvidbog til Udviklingsstrategien - Udviklingsstrategien Dokumenter, som er nødvendige for administrative aktive processer vil være tilgængelige.
 • Dokumenter og filer (grafer, tabeller, kort, billeder)
  Store dokumenter og rapporter, som indeholder mange grafer, tabeller, kort mv.) vurderer vi at være en uforholdsmæssig stor byrde at konvertere set i forhold til anvendelse. Berørte områder: - Kvalitetsrapporter - Styrelsesvedtægter - Strategiske helhedsplaner - Lokalplaner - Tilsynsrapporter - Regulativer - Retningslinjer - Trafikplaner - Handlingsplaner - Budget. og regnskabsmateriale - Delegationsplan - Redegørelser - Beskæftigelsesplan - MED-aftale - Ledelses- og styringsgrundlag - Strategier - Projektdokumenter - Partistøtteerklæringer - Høringer - Afgørelser

Ikke omfattet af loven

 • Kort - Geografisk
  Kort over kommunen, der viser, hvor der er byer, veje, skove, søer og lignende, er ikke omfattet at webtilgængelighedsloven
 • Dokumenter og filer, som er publiceret før 23. september 2018
  PDF-filer og andre dokumenter, som er publiceret før 23. september 2018, og som ikke er nødvendige for nødvendige for aktive administrative processer er undtaget for reglerne om tilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder løbende på at opretholde standarden for tilgængelighed. Redaktørgruppen undervises i tilgængelighed ift. vores CMS system. Vi er løbende i kontakt med CMS leverandør, så vi sikrer os, at den tekniske del af tilgængelighed er opdateret. I oktober 2020 gennemgik en ekstern leverandør www.kalundborg.dk, som resulterede i en rapport, som har givet os indsigt i, hvilke punkter vi skal fokusere på for at optimere yderligere i forhold til tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.