Tilgængelighedserklæring

Kalundborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.kalundborg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kalundborg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Kalundborg kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.kalundborg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: - Evaluering - ekstern leverandør: Netvenlig - Monsido

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder - dekorative
  Billeder anvendes primært dekorativt og mange billeder vil derfor ikke have alternative tekster.
 • Jobliste - Ledige jobs
  Listen over ledige jobs, vil pr. 23.09.2020 ikke overholde reglerne for tilgængelighed. Vi er i dialog med leverandør med henblik på at få løst problemet.
 • Politikkerweb - Dagsordner og referater
  Vores system til offentliggørelse af dagsordener og referater kan teknisk ikke lave tilgængelige pdf-filer. Vi er i dialog med leverandør med henblik på at få løst problemet.
 • Dokumenter og filer - Høringer og afgørelser
  Dokumenter og filer i høringer og afgørelser, vil i 2020 ikke leve op til kravene om tilgængelighed. Dokumenterne og filerne dannes i et fagsystem, hvor der p.t. ikke findes en løsning til at konvertere dokumenter og filer til et tilgængeligt format. Ny løsning forventes i 2021.
 • Menuplaner - Madservice
  Menuplaner i PDF, leveres ikke i et tilgængelig format fra leverandør. Vi er i dialog med leverandør med henblik på at få løst problemet.
 • Stream fra kommunalbestyrelsesmøder
  Stream fra vores kommunalbestyrelsesmøder er i dag ikke tekstet. Vi er i dialog med leverandøren om undertekstning af videoer fra kommunalbestyrelsesmøder
 • Videoer
  Videoer mangler undertekster, og vil derfor kun kunne tilgås 14 dage fra live-udsendelse

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter og filer (scannede og underskrevne)
  Store dokumenter og filer som er scannede, vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde i forhold til målet. Berørte områder: - Udlejningsaftaler - Hvidbog til Udviklingsstrategien - Udviklingsstrategien Dokumenter, som er nødvendige for administrative aktive processer vil være tilgængelige.
 • Dokumenter og filer (grafer, tabeller, kort, billeder)
  Store dokumenter og rapporter, som indeholder mange grafer, tabeller, kort mv.) vurderer vi at være en uforholdsmæssig stor byrde at konvertere set i forhold til anvendelse. Berørte områder: - Kvalitetsrapporter - Styrelsesvedtægter - Tilsynsrapporter - Regulativer - Retningslinjer - Trafikplaner - Handlingsplaner - Budget. og regnskabsmateriale - Delegationsplan - Redegørelser - Beskæftigelsesplan - MED-aftale - Ledelses- og styringsgrundlag - Strategier - Projektdokumenter - Partistøtteerklæringer - Høringer - Afgørelser

Ikke omfattet af loven

 • Kort - Geografisk
  Kort over kommunen, der viser, hvor der er byer, veje, skove, søer og lignende, er ikke omfattet at webtilgængelighedsloven
 • Dokumenter og filer, som er publiceret før 23. september 2018
  PDF-filer og andre dokumenter, som er publiceret før 23. september 2018, og som ikke er nødvendige for nødvendige for aktive administrative processer er undtaget for reglerne om tilgængelighed.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder løbende på at opretholde standarden for tilgængelighed. Redaktørgruppen undervises i tilgængelighed ift. vores CMS system. Er løbende i kontakt med CMS leverandør, så vi sikrer os at den tekniske del af tilgængelighed er opdateret. Der er indgået aftale med ekstern leverandør, om gennemgang af www.kalundborg.dk i oktober 2020, med henblik på at optimere yderligere i forhold til tilgængelighed.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.