Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligter sig til at gøre webstedet https://www.jobnet.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.jobnet.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.jobnet.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Først blev der udarbejdet en uvildig ekspertvurdering af Sensus. Herefter er hele Jobnet gennemgået ved brug af 20 forskellige tools og tilrettet, så sitet i videst mulige omfang lever op til WCAG 2.1 niveau AA. I 2021 er nogle udeståender genbesøgt og tilrettet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.3.1 Opfattelig: Tilpasset, Information og relationer
  Initialisering af sider: Der er ingen oplæsning til skærmlæser af, at sider initialises. Dvs. der gives ingen feedback at spinnere snurrer og er i gang med at hente indhold. Dette vil virke i det kommende Jobnet, som udvikles i 2023/2024.
 • 1.3.1 Opfattelig: Tilpasset, Information og relationer
  Overskriftstrukturen skal optimeres, så den bliver sekventiel, og dermed giver overblik til skærmlæser på ”Brugernavn og Adgangskode" ”Få besked på SMS/ og eller E-mails”, ”Kvitteringssidens for Meld syg/Meld Rask”, ”Kvitteringssiden for til- og afmelding”, Siden for ”Aktuelt fravær” samt ”Glemt din adgangskode”. Dette vil virke i det kommende Jobnet, som udvikles i 2023/2024.
 • 1.3.3. Opfattelig: Tilpasset, Sensoriske egenskaber:
  Sensoriske tekster: Jobnet indeholder stedvis henvisninger til noget, der skal ses fx. "i det grønne skema" eller "Under timeglasset". Teksterne vil blive rettet, når der i øvrigt foretages tekstrettelser på siderne.
 • Tilgængelighedsproblemer på supportsiderne for jobnet.dk
  1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold Supportsiderne har ikke-tekstbaseret indhold, der ikke har tekstalternativer eller tilgængelige navne. Derudover er der visuelt skjult indhold, der er udsat for hjælpeteknologi. 1.4.1 Anvendelse af farve Der er links på supportsiderne, hvor farve er det eneste visuelle middel, der synliggør linket. 2.4.7 Synligt fokus Der mangler synligt fokus på søgeknappen på supportsiderne, når brugeren navigerer med tastatur, 4.1.2 Navn, rolle, værdi Brugergrænsefladekomponenter angiver nogle gange ikke det korrekte navn, rolle, tilstand og værdi for hjælpeteknologi.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ældre versioner af værktøjer og komponenter
  I det omfang, der ligger ældre versioner af værktøjer og komponenter på Jobnet, som står for snarlig udskiftning, skønnes det at være en uforholdsmæssig stor byrde, at tilrette værktøjerne, så de opfylder tilgængelighed. På følgende områder af Jobnet lever den nuværende ældre version ikke op til WCAG 2.1: • PDF’er: Jobnets PDF'er er ikke WCAG Compliant. PDF'er dannes med afsæt i forskellige komponenter i systemet på tværs af Jobnet. STAR undersøger en ny fælles PDF-løsning med henblik på WCAG-compliance – en løsning, der vil blive implementeret i forbindelse med Jobnets generelle modernisering. Dette vil derfor virke i det kommende Jobnet, som udvikles i 2023/2024.
 • 1.4.3. Opfattelig: Adskillelig, Kontrast (minimum)
  Hover: Jobnets Hover overholder ikke WCAG standard for kontrast. Der kan anvendes Hover de fleste steder på Jobnet, hvor der både kan være tale om almindelig baggrund eller elementer, der indgår i Jobnets designguide. En tilretning vil således kræve en gennemgribende tilretning af Jobnets designguide, hvilket er en uforholdsmæssig stor opgave. Næste gang Jobnet foretager et redesign, vil hensynet til overholdelsen af WCAG 2.1 standard blive indbygget.

Ikke omfattet af loven

 • WCAG 2.0 – 1.2.3. Videoer uden synstolkning eller alternativ tekstlig gengivelse
  Jobnet indeholder forudindspillede E-læringer uden synstolkning eller andet alternativ tekstlig gengivelse. Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020 er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Jobnet går i efteråret 2023 i gang med en omfattende modernisering, herunder en udskiftning af ældre teknologi og komponenter. I valget af nye front-end komponenter vil det være en del af kravspecifikationen, at de er WCAG-compliant. Hertil vil Jobnet i overvejende grad anvende Det Fælles Designsystem, som har integreret overholdelse af WCAG 2.1. Supportsiderne står foran et skifte til en løsning, der overholder webtilgængelighedskravene.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.