Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligter sig til at gøre webstedet https://www.jobnet.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.jobnet.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.jobnet.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Først blev der udarbejdet en uvildig ekspertvurdering af Sensus. Herefter er hele Jobnet gennemgået ved brug af 20 forskellige tools og tilrettet, så sitet i videst mulige omfang lever op til WCAG 2.1.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.3.1 Opfattelig: Tilpasset, Information og relationer
  Initialisering af sider: Der er ingen oplæsning til skærmlæser af, at sider initialises. Dvs. der gives ingen feedback at spinnere snurrer og er i gang med at hente indhold. Dette tilrettes primo 2021.
 • 1.3.1 Opfattelig: Tilpasset, Information og relationer
  PDF: Jobnets PDF'er er ikke WCAG Compliant. PDF'er dannes med afsæt i forskellige komponenter i systemet på tværs af Jobnet. En ensartning i anvendelse er på vej. I skrivende stund undersøges en nye fælles PDF-løsning med henblik på WCAG-compliance. Forventes tilrettet i løbet af 2021.
 • 1.3.3. Opfattelig: Tilpasset, Sensoriske egenskaber:
  Sensoriske tekster: Jobnet indeholder stedvis henvisninger til noget, der skal ses fx. "i det grønne skema" eller "Under timeglasset". Teksterne vil blive rettet, når der i øvrigt foretages tekstrettelser på siderne.
 • 1.4.1 Opfattelig: Adskillelig, Anvendelse af farve:
  Min Plan: Ved tabulering cleares fokusindikatoren ikke i Min plans tidslinje. Forventes tilrettet ifb. med tilretninger af Min Plan ultimo 2021/primo 2022
 • 1.4.3 Opfattelig: Adskillelig, Kontrast (minimum)
  Kontraster og ensretning af fokusmarkør: Der benyttes forskellige fokus markører på Jobnet, hvor nogle er borders, andre er shadow. Forventes tilrettet i medio 2021.
 • 2.1.1.Anvendelig: Tilgængelig via tastatur
  Dashboardkort: Indhold af Dashboardkort på Jobnets forside kan ikke læses op. Dette tilrettes i december 2020
 • 2.1.1.Anvendelig: Tilgængelig via tastatur
  Dagpengetæller/Supplerende Dagpengetæller: Tabulerings fokus på pilen, mistes ved skift til første/sidste slide, og navigering med piletasterne virker kun, når skærmlæseren ikke er åben. Dette tilrettes i december 2020

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ældre versioner af værktøjer og komponenter
  I det omfang, der ligger ældre versioner af værktøjer og komponenter på Jobnet, som står for snarlig udskiftning, skønnes det at være en uforholdsmæssig stor byrde, at tilrette værktøjerne, så de opfylder tilgængelighed. På følgende områder af Jobnet lever den nuværende ældre version ikke op til WCAG 2.1: • Mit CV (Udskiftes i december 2020) • Præsentations CV (Udskiftes i december 2020) • Info.jobnet.dk (Udskiftes med ny platform inden udgangen af 2020) • Jobnet Kalender (Udskiftes eller udfases i 2021) De nye versioner af ovenstående vil leve op til WCAG 2.1 standarder.
 • 1.4.3. Opfattelig: Adskillelig, Kontrast (minimum)
  Hover: Jobnets Hover overholder ikke WCAG standard for kontrast. Der kan anvendes Hover de fleste steder på Jobnet, hvor der både kan være tale om almindelig baggrund eller elementer, der indgår i Jobnets designguide. En tilretning vil således kræve en gennemgribende tilretning af Jobnets designguide, hvilket er en uforholdsmæssig stor opgave. Næste gang Jobnet foretager et redesign, vil hensynet til overholdelsen af WCAG 2.1 standard blive indbygget.

Ikke omfattet af loven

 • WCAG 2.0 – 1.2.3. Videoer uden synstolkning eller alternativ tekstlig gengivelse
  Jobnet indeholder forudindspillede E-læringer uden synstolkning eller andet alternativ tekstlig gengivelse. Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020 er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Initiativerne er beskrevet nærmere under hver enkel mangel ovenfor.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.