Tilgængelighedserklæring

Jammerbugt kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.jammerbugt.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.jammerbugt.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Jammerbugt kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.jammerbugt.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test, Bruger test og Monsido

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Vejledninger
  Vi har en række PDF og Word dokumenter der endnu ikke opfylder webtilgængelighedsloven. Vi forventer at få dokumenterne gjort tilgængelige snarest.
 • Rapporter
  Vi har en række PDF og Word dokumenter der ikke opfylder webtilgængelighedsloven. Vi forventer at få dokumenterne gjort tilgængelige snarest. Vi arbejder løbende på det.
 • Dagsordner og referater
  Udgives og vises af 3. part

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter af særlig fagrelateret karakter
  Dokumenter af særlig fagrelateret karakter er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende en uforholdsmæssig stor byrde, sammenholdt med besøgstal og efterspørgsel.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Kort og GIS
  Et kort kan ikke gøres tilgængeligt, men vi er opmærksomme på, at et kort ikke skal stå alene. Vi arbejder på at oplyse i tekst, det kortet omhandler, så besøgende på hjemmesiden, der ikke kan læse kortet, får oplysningerne på anden måde.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Jammerbugt Kommune arbejder på at gøre vores websider, apps og digitale tjenester så lettilgængelige som muligt. Vores mål er at kombinere brugeroplevelser med et højt niveau af tilgængelighed og rummelighed, således at så mange som muligt kan bruge vores digitale tjenester. Vi arbejder konkret med: 1. Tilgængelig hjemmeside offentliggjort i sep. 2021 2. Kursus i at tilgængelige gøre dokumenter. Er afholdt flere gange og bliver det fortsat. 3. Vi anvender Assist Pro der kan hjælpe ansatte i kommunen med at oprette tilgængelige dokument og sager. Vi får hjælp af systemet Monsido der hjælper os med at scanne både hjemmeside og dokumenter for bl.a. tilgængeligheds fejl.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.