Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://www.interreg5a.eu/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.interreg5a.eu/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.interreg5a.eu/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Interreg Deutschland-Danmark har sammenholdt WCAG 2.1 med en analyse baseret på Siteimproves Accessibility værktøj. Ud fra denne sammenligning har Interreg Deutschland-Danamrk vurderet at hjemmesiden på nuværende tidspunkt ikke lever op til kravene.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Der findes steder på hjemmesiden, hvor samme linktekst anvendes til flere links, som fører forskellige steder hen (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Fejlen rettes løbende, men grundet antal af sider, er dette endnu ikke afsluttet.
 • Siden indeholder ingen overskrifter
  Fejlen opstår på hjemmesidens område for log-in, som ikke er frit tilgængeligt for offentligheden (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Siden indeholder ingen overskrifter), hvorfor det ikke vurderes hensigtsmæssigt at prioritere redigeringen heraf foreløbigt. Fejlen forventes dog løst med lanceringen af ny hjemmeside for Interreg 6A i løbet af 2022.
 • Knap mangler i formularen
  Fejlen opstår i sidens header, hvor der ifølge Siteimprove mangler en submit-knap (WCAG 2.1 succeskriterium 3.2.2 knap mangler i formularen). Vi har ikke adgang til koden men er i dialog med vores udbyder og retter fejlen hurtigst muligt.
 • HTML bruges til at formatere indhold
  Hjemmesidens styling bør kun styres via CSS. Men på nogle sider benyttes HTML-kode til formatering af indhold, det kan være attributter som border, align, bg color o.l. F.x. er der flere sider på hjemmesiden, som har indlejret videoer, hvor fejlen opstår (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 HTML bruges til at formatere indhold). Vi gennemgår løbende hjemmesiden for sådanne fejl og løser dem, hvor det er muligt og giver mening.
 • Fremhæv elementer
  Når der anvendes tastatur-navigation, bliver menu-knappen ikke fremhævet (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.7 Fremhæv elementer). Fejlen opstår således i menuen. Vi er i gang med at rette op på det.
 • Indhold er ikke inkluderet i landemærker
  HTML5 eller WAI-ARIA landmarks er brugt på denne side, men ikke alt indhold er inkluderet (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1 Information og relationer). Vi har ikke adgang til koden men er i dialog med vores udbyder og retter fejlen senest ved overgang til ny Interreg6A-hjemmeside.
 • Der er ingen hovedoverskrift på siden
  Fejlen opstår især på projekternes undersider, hvor overskriften er stylet med H2 i stedet for H1. Tilpasningen er sat i gang men grundet tekniske udfordringer og antal af sider endnu ikke afsluttet.
 • Overflødig WAI-ARIA-attribut
  Der er blevet brugt en WAI-ARIA-attribut, som har præcis samme funktion som det HTML-element, den er tilføjet til. Problemet opstår bl.a. under projekternes undersider, som linker videre til næste projekt. Vi har ikke adgang til koden men er i dialog med vores udbyder og retter fejlen hurtigst muligt.
 • Bør billedet mærkes som dekorativt?
  Billedet har en tom alt-tekst, hvilket indikerer, at billedet anvendes dekorativt. Hvis det er tilfældet, er dette kriterium overholdt (WCAG 2.1 succeskriterium 1.1.1 Ikke tekstbaseret indhold). Vi gennemgår løbende hjemmesiden og dets billeder for sådanne fejl og løser dem, hvis de er opstået.
 • Er billedet uden tekst?
  Billeder af tekst bør undgås undtagen i særlige tilfælde som fx logoer (WCAG 2.1 succeskriterium 1.4.5 Billeder af tekst). Vi har mange logoer men er opmærksomme på, at undlade brugen af tekstbaserede billeder fremadrettet og fjerner/erstatter dem løbende, når de opdages.
 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)). Vi er dog opmærksomme på at få undertekster på så mange videoer som muligt.
 • Manglende mediealternativ til videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden mediealternativ (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet)). Vi er opmærksomme på dette og tager det med til overvejelse til implementeringen af den nye 6A hjemmeside.
 • Dokumenter
  PDFer og andre publikationer er ikke gjort tilgængelige. På hjemmesiden findes mange PDF'er som ikke er tilgængelige. Det vedrører overvejende dokumenter som håndbøger og Fact Sheets. Fejlen forventes løst med lanceringen af ny hjemmeside for Interreg 6A i 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Interreg 5A hjemmesiden lukkes til udgangen af året 2023. Vi har implementeret en ny hjemmeside for Interreg 6A i 2022 som vi linker til og som skal overholde kravene, hvilket vi arbejder løbende på.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.