Tilgængelighedserklæring

KØBENHAVNS KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://international.kk.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://international.kk.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte KØBENHAVNS KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://international.kk.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Diversa har testet sitet i april 2021. Diversa har testet løsningen i browserne Firefox og Chrome. Testene er gennemført vha. tilgængelighedsværktøjerne Accessibility Insights for Web, Text Spacing Bookmarklet, almindelig tastaturnavigation i browserne samt skærmlæserprogrammerne Jaws og NVDA til Windows. Til at måle kontraster har de benyttet Colour Contrast Analyser (CCA). Diversa har testet et repræsentativt udvalg af sider, udvalgt med henblik på at nå omkring alle indholdstyper, workflows, navigations- og inputelementer. Diversa konkluderer: Generelt vurderes sidernes formelle tilgængelighed at være god. Der er fundet fejl i forhold til flere WCAG succeskriterier men kun få af fejlene vurderes at have kritisk betydning i praksis. På baggrund af Diversas rapport er der lavet forbedringer på de fleste af succeskriterierne.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter
  Det er ikke alle dokumenter som er uploadet efter 23. september 2018, der er gjort tilgængelige endnu. Vi arbejder på at få gjort dokumenter tilgængelige.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Vi har ikke overblik over tilgængeligheden i alle selvbetjeningsløsninger på sitet. Der kan derfor være selvbetjeningsløsninger som ikke er tilgængelige. Vi arbejder på at kortlægge og løse problemer på dette område.
 • Kort, som er beregnet til navigationsbrug
  Kort er ikke tilstrækkeligt tilgængelige. For eksempel mangler der tekstalternativ og andre visuelle markører end farver. Søgefeltets etiket er ikke fyldestgørende.
 • Cookiebanner
  Dele af cookiebanneret er ikke tilstrækkeligt tilgængelige. For eksempel fokusrækkefølge, tastaturnavigation og zoom på elementet.
 • Videoafspiller
  Dele af navigationen på videoafspilleren er ikke tilstrækkeligt tilgængelige.
 • Nyhedsbrevstilmelding
  Flere dele af til- og framelding til nyhedsbreve er ikke tilstrækkeligt tilgængelige. For eksempel har rammen, der afgrænser e-mail indtastningsfeltet på siden utilstrækkelig kontrast.
 • Tabeller
  Tabeller på hjemmesiden er ikke tilstrækkeligt tilgængelige.
 • Overskrifter i menuer og lister
  Flere steder på hjemmesiden er linkoverskrifter ikke defineret som overskrifter. Det samme gør sig gældende på listesider.
 • Kalenderfunktionen
  Dele af kalenderfunktionen er ikke tilstrækkeligt tilgængelige på listesider. For eksempel kan funktionen ikke betjenes med tastaturnavigation, og der mangler beskrivende instruktion.
 • Fokusrækkefølgen
  Ved zoom og mobilvisning åbnes hovedmenuen i en dialog, der dækker hele skærmen. Fokus er ikke begrænset til menuen og kan flyttes til det bagvedliggende indhold, den dækker over.
 • Søgefiltre
  Søgefiltre er ikke tilstrækkeligt tilgængelige. For eksempel ved zoom og mobilvisning er dato- og kategori-filtre flyttet til en dialog, der dækker hele skærmen, når den åbnes. Fokus er ikke begrænset til dialogen og kan flyttes til det bagvedliggende indhold, som den dækker over.
 • Kontrast
  Nogle elementer mangler tilstrækkelig kontrast. For eksempel skjules ikonet for søgeknappen i mobilmenuen ved svævepegning.
 • Sprog
  Dele af hjemmesidens indhold og links har ikke korrekt angivet sprog.
 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Noget ikke-tekstbaseret indhold er ikke tilstrækkeligt tilgængeligt. For eksempel mangler Københavns Kommunes logo beskrivelse.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Video og audio
  Video og audio, som er offentliggjort før den 23. september 2020.
 • Kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug
  En række kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug, har ikke noget tekstalternativ.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi vil i 2023 arbejde på at udbedre de mangler på A og AA-niveau, som den dybdegående monitorering foretaget i november 2022 påpeger. Vi vil derudover foretage yderligere tilgængelighedstest samt brugertest af dele af kk.dk, som vi antager har mangler i forhold til tilgængelighed og brugervenlighed. Vi underviser løbende redaktører i webtilgængelighed, og har oprettet en side på intranettet med information og værktøjer om tilgængelighed. Vi har installeret skabeloner og tilgængelighedstjekker, som gør det muligt at lave tilgængelige dokumenter, og kommunikeret dette ud i organisationen. Vi har indgået aftaler med eksterne bureauer om at gøre dokumenter tilgængelige. Vi arbejder på at kortlægge og løse problemer på selvbetjeningsløsninger.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.