Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering forpligter sig til at gøre webstedet https://indberetning.sdfe.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://indberetning.sdfe.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://indberetning.sdfe.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Applikationen er gennemgået manuelt, for at identificere den efterlevede webtilgængelighed, samt med maskinelle tests af ekstern leverandør.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Sitet er vurderet ud fra succeskriterier i WCAG 2.1.
  De væsentligste områder, der ikke efterleves, er identificeret. Grundlæggende er der identificeret flere niveau A områder, der ikke efterleves. Indholdets rækkefølge præsenteres uoverskueligt og maskinelt forkert for skærmlæsere. Applikationen er ikke responsive og kan udelukkende anvendes i bredformat på en computerskærm. Kontrastniveauer for ikke tekstbaseret indhold efterleves i nogen grad, men ikke konsistent, gennem applikationen. Der mangler et synligt fokusfelt, så brugeren kan se skærmlæserens fokusområder, derudover er det ikke muligt for brugeren, at bevæge sig gennem siden med tastatur. Disse områder forventes udbedret da der arbejdes mod at erstatte brugerfladen med en webtilgængelig moderne version.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Kort til navigation
  Kortet i FIP løsningen anvendes til at navigere og identificere fejlbehæftede områder i kort. Kortet er omdrejningspunkt for applikationens navigation og er derfor jf. §1 stk. 4 del 4 ikke omfattet.
 • • Indhold i dokumenter indsendt af tredjepart
  Dokumenter og filer tilknyttet en indberetning i tekstinformation, billedmateriale, billede af tekst med mere. Og er jf. §1 del 5 ikke omfattet.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

SDFE er i dialog med leverandør af Fælles Indberetnings Portal (FIP) omkring etablering af en ny moderne og webtilgængelig brugerflade.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.