Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligter sig til at gøre webstedet https://icitizen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://icitizen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://icitizen.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus har i forbindelse med vurderingen gennemgået netstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA, som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Vurderingen er blevet gennemført i overensstemmelse med god skik for tilgængelighedstest jf. W3C-vejledningen Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/) med testcases som beskrevet i W3C-vejledningen Techniques for WCAG 2.1 (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/). Sensus har gennemført tilgængelighedstesten som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Sitet er ved at blive udfaset.
  Det sker i løbet af det første halvår af 2021. Derfor er dette site ikke tilgængeliggjort. Indholdet vil blive flyttet til lifeindenmark.dk.
 • Mangelfuld kontrast
  Der er fundet eksempler på mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven på netstedet. Dette omhandler mangelfuld kontrast på knapper, mangelfuld kontrast mellem tekstindhold og baggrundsgrafik samt mangelfuld kontrast på tekstindhold i PDF-dokumenter.
 • Tab af indhold og funktionalitet ved tekstforstørrelse
  Der opstår tab af netstedets indhold og funktionalitet, når teksten forstørres op til 200%
 • Indhold kan præsenteres uden tab af information eller funktionalitet og uden det kræves todimensionel scrolling
  Ved visning af netstedets indhold på 320 x 256 pixels opstår der tab af netstedets indhold og funktionalitet.
 • Den visuelle præsentation har ikke et kontrastforhold på mindst 3:1 mod tilstødende farver
  Netstedet har mangelfulde kontrastforhold på grafiske objekter
 • Tekst overlapning
  Der er fundet eksempler på, at tekstindhold på netstedet lapper over hinanden, når tekstafstanden ændres
 • Alle indholdets funktioner kan betjenes via en tastaturgrænseflade uden at der er behov for specifik tidsindstilling af individuelle tastetryk
  Der er fundet komponenter på netstedet, der ikke kan aktiveres ved tastaturbetjening alene (Landskort)
 • Enhver tastaturbetjent brugergrænseflade har en betjeningstilstand, hvor tastaturfokusindikatoren er synlig
  Der mangler synligt tastaturfokus ved tastaturbetjening på hele netstedet
 • Syntaksfejl i opmærkningen
  Netstedet indeholder enkelte eksempler på fejl i opmærkningen, herunder ugyldige tegn i href- og src-attributter, samt ugyldige farveværdier og egenskaber i CSS.
 • Utilgængelige PDF-dokumenter (ICS-checklists)
  Netstedet indeholder links til en række utilgængelige PDF-dokumenter, herunder PDF-dokumenter, som ikke er kodet (tagged PDF), mangler titel, mangler angivelse af sprog, har mangelfuld kontrast på tekstindhold og ikke-tekstligt indhold (grafiske elementer) samt indeholder billeder uden alternative tekster.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Sitet er ved at blive udfaset. Det sker i løbet af det første halvår af 2021.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.