Tilgængelighedserklæring

Høje-Taastrup Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.htk.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.htk.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Høje-Taastrup Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.htk.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Høje-Taastrup Kommune vurderer hjemmesiden ud fra de gældende WCAG-anbefalinger fra W3C. Vi vurderer primært hjemmesiden maskinelt via valideringsværktøjet i vores CMS Moliri Public.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Bilag til byrådets dagsordener og referater
  Dagsordener og referater kan indeholde bilag, som det ikke er teknisk muligt at gøre 100% tilgængelige. Bilagene skal offentliggøres, da de er en del af sagsfremstillingen. Det kan være rapporter, kortvisninger, arkitekttegninger mv. som er udarbejdet af eksterne parter. Vi vurderer, at bilagene udgør en uforholdsmæssig stor byrde at gøre 100% webtilgængelige.
 • Streaming af byrådsmøderne
  Vi simultantekster ikke livestreaming fra byrådsmøderne. Efterfølgende ligger streamingen tilgængelig til afspilning, og der er der ikke lagt tekst på. Så snart vores leverandør rent teknisk vil kunne levere denne løsning, vil den blive implementeret.
 • Blanketter, skemaer og vejledninger
  Der kan i sjældne tilfælde forekomme formularer, skemaer og vejledninger på hjemmesiden som ikke er tilgængelige. De vil løbende blive fjernet eller gjort tilgængelige.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Den besøgende sendes i flere tilfælde videre til en selvbetjeningsløsning. Det er ikke alle selvbetjeningsløsninger, der overholder alle krav. Vi forsøger sammen med de andre kommuner at lægge pres på leverandørerne. Det vil altid være muligt at blive fritaget for brugen af selvbetjeningsløsningen, hvis der er udfordringer ift. brugen af denne.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Høringssvar
  Ved høringer er det muligt at indsende høringssvar og de modtages oftest som ikke tilgængelige PDF-filer. Disse filer ligger på hjemmesiden i en kort periode, og vi vurderer det som en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem 100% tilgængelige.
 • Bilag i dagsordener og referater
  Byrådets dagsordener og referater kan indeholde bilag, som ikke er 100% tilgængelige. Bilagene skal offentliggøres, da de er en del af sagsfremstillingen. Vi vurderer, at bilagene udgør en uforholdsmæssig stor byrde at gøre 100% webtilgængelige.
 • Fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger og systemer
  Fra kommunens hjemmeside linkes til en række selvbetjeningsløsninger og systemer. En stor del af disse er fællesoffentlige, som kommunen, hverken finansierer, kontrollerer eller udvikler og er derfor undtaget jf. lovens § 1, stk. 5 pkt. 5.
 • Budgetdokumenter
  Vores budgetter er store og meget taltunge. Omkostningerne ved at gøre PDF'erne tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til læserskaren.
 • Dokumenter af særlig teknisk karakter
  Dokumenter af særlig teknisk karakter omfatter lokalplaner, miljø- og naturrapporter og lignende datatunge dokumenter. Disse dokumenter er ikke gjort tilgængelige, da det vurderes som værende en uforholdsmæssig stor byrde, set relation til disse dokumenters lave besøgstal.

Ikke omfattet af loven

 • Digitale kort
  Vi udstiller enkelte digitale kort der viser forskellige temaer som f. eks skoledistrikter eller snerydningsruter. De kan ikke garanteres at være 100% webtilgængelige.
 • Videoer
  Videoer oprettet før 23. september 2020 er ikke omfattet af loven
 • Dokumenter
  Dokumenter offentliggjort før den 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • 3. parts indhold
  Indhold produceret af 3. part, som hverken er finansieret, udviklet eller under kontrol af Høje-Taastrup Kommune, er ikke omfattet af tilgængelighedsloven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi evaluerer løbende webtilgængeligheden via valideringsværktøjet i vores CMS Moliri Public samt løbende uddannelse af vores webredaktører. Vi arbejder hen imod at fjerne alle dokumenttyper fra hjemmesiden, så der kun er HTML indhold - undtaget herfra er bilag til byrådets dagsordener og referater, som vanskeligt kan laves til HTML-indhold.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.