Tilgængelighedserklæring

Horsens Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://horsens.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://horsens.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Horsens Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://horsens.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet ved hjælp af vores data- og analyse-værktøj Monsido.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • HTML-indhold
  Vi har tilrettet meget i samarbejde med vores CMS-leverandør, så webstedet i endnu højere grad overholder WCAG 2.1-kriterierne. I arbejdet med at tilrette webstedet, har vi fokus på at rette de sider, der er specielt relevante for målgruppen. Vi overgår til en ny CMS-leverandør inden for de næste seks måneder, hvor vi forventer, at tilgængeligheden i endnu højere grad lever op til lovgivningen.
 • Dokumenter publiceret før 23. september 2018, der er nødvendige for aktive administrative processer
  Vi bestræber os på at uploade så få PDF-filer på vores hjemmeside som muligt. Hvis det er nødvendigt, gøres filen tilgængelig inden upload. Dokumenter, der er uploadet før 23. september 2020: Vi har tilgængelighedssikret de dokumenter, der har betydning for aktive administrative processer. Dokumenter, der er nødvendige for en aktiv administrativ proces, forstår vi som information, der kan være med til at vejlede borgeren i forbindelse med gennemførelse af konkrete tiltag i forhold til kommunen. Eksempelvis hvis borgeren skal gennemføre en indberetning eller ansøgning. En andel af de dokumenter, der ikke er vurderet vigtige for aktive administrative processer, er blevet forsynet med en bestil-knap inde i selve dokumentet, så du som bruger ved behov kan bestille dokumentet. Det gælder f.eks. for strategier og politikker på handicap- og sundhedsområdet. I footeren på horsens.dk har vi desuden noteret, at vi hjælper med en tilgængelig version af ethvert pdf-dokument, som efterspørges af en borger. Har du problemer med at tilgå et dokument, så kontakt os på horsens.kommune@horsens.dk.
 • Selvbetjeningsløsning – Giv et praj
  Dette emne omhandler SWECOs selvbetjeningsløsning Giv et praj. En dybdegående evaluering, foretaget af Inklusio/InqludeIT i december 2021, viser, at Giv et praj har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. I samarbejde med andre kommuner er Horsens Kommune i dialog med SWECO, for at få udbedret fejlene. Der er i alt fundet 16 fejl, som henviser til succeskriterierne i WCAG 2.1. Ønsker du at få yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på horsens.kommune@horsens.dk.
 • Chatbot
  På nogle af vores sider benytter vi en chatbot. Den lever op til WCAG 2.1, men tilgængeligheden udvikles løbende i samarbejde med leverandør og repræsentanter for funktionsnedsatte brugere.
 • Billeder mangler alternative tekster
  Trods grundig uddannelse af redaktører i regler for tilgængeligt indhold, kan det ikke udelukkes, at der på sitet optræder billeder, der er vigtige for forståelsen af indholdet, uden en alternativ tekst. Vi arbejder løbende på en kvalitetssikring af vores indhold.
 • Selvbetjeningsløsning til at anmelde rotter
  På hjemmesiden benyttes Sweco's digitale løsning Citizen Web til at anmelde rotter til kommunen. Det tværkommunale samarbejde PROtest har i samarbejde med Inklusio/Inqlude fået foretaget en dybdegående evaluering i december 2021. Den viser, at løsningen har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. Der er i alt fundet 16 fejl, som henviser til succeskriterierne i WCAG 2.1. Men det har endnu ikke været muligt at få leverandøren til at løse de identificerede fejl. Alternativ anmeldelse af rotter kan ske på tlf. 76 29 29 29 eller naturogmiljoe@horsens.dk.
 • Ledige stillinger - selvbetjeningsløsning fra Emply
  Det tværkommunale samarbejde PROtest har i samarbejde med Inqlude IT og Inklusio foretaget en dybdegående evaluering af løsningen. Der er en række fejl og mangler med bl.a. navigation, kontrast, ikke-tekstbaseret indhold, fokus, sprog, struktur mv. PROtest har forgæves forsøgt at komme i dialog med Emply. Har du spørgsmål til Horsens Kommunes brug af Emply, er du velkommen til at kontakte os på horsens.kommune@horsens.dk.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Udbudsmateriale (både før og efter skæringsdatoen)
  Bilag til udbud (pdf-dokumenter) ligger i et mindre og målrettet område af vores website, hvor målgruppen er afgrænset til virksomheder. Udbudsmaterialet er ofte meget omfattende og ligger på hjemmesiden i korte perioder. Hvis der er tale om udbudsmateriale, der er særligt relevant for borgere med funktionsnedsættelse, bliver materialet dog gjort tilgængeligt. Har du problemer med at tilgå et dokument, så kontakt os på horsens.kommune@horsens.dk.
 • Pdf-dokumenter med lave besøgstal eller ingen besøg (gælder kun indtil skæringsdatoen)
  Vi har et stort antal pdf-dokumenter, hvor omkostningerne ved at gøre dem tilgængelige vil være høje, og hvor besøgstallene er lave. Vi har gennemgået listen af dokumenter ud fra besøgstal og har vurderet, hvilke dokumenter er vigtige for aktive administrative processer. Dokumenter, der er vigtige for aktive administrative processer, er gjort tilgængelige. Dokumenter, der har høje besøgstal, og som måtte være særligt relevante for borgere med funktionsnedsættelse, men ikke er vigtige for aktive administrative processer, er blevet forsynet med en bestillingsknap til bestilling af en tilgængelig version, hvis det efterspørges.
 • Video fra byrådsmøder
  Da ingen ”tale-til-tekst” løsning på nuværende tidspunkt kan bruges uden efterfølgende at skulle gennemses og rettes, er det meget ressourcekrævende at tekste videoer af byrådsmøder pga. den omfattende længde. Vi har været i dialog med kommune-tv, som er vores leverandør af den video-platform, vi benytter til at opbevare video af byrådsmøder. Byrådsmøderne livestreames og ligger efterfølgende til rådighed på kommune-tv.dk. Vi har været i dialog med leverandøren, og de har udsendt en orientering, hvor de gør opmærksom på, at Digitaliseringsstyrelsen har anbefalet at fortsætte som hidtil og at følge teknologien. På den baggrund fortsætter vi med at streame live, og publicerer videoerne i arkiv på kommune-tv.dk uden undertekster, hvor videoerne fortsat ligger efter 14 dage. Som alternativ til videoerne i arkiv, henviser vi til skriftlige referater fra byrådsmøderne, der ligger til rådighed på hjemmesiden som tekst og bilag. Referaterne er tilgængelighedssikret fra september 2020 og frem. Vores leverandør af løsningen følger den tekniske udvikling med henblik på at tilbyde automatiserede undertekster, når teknologien på et tidspunkt viser sig brugbar.
 • Pdf-dokumentet: Budgetforslag 2023
  Vi har sammenholdt prisen for, hvad det vil koste at gøre det omfattende budgetforslag webtilgængeligt med antallet af besøg på tidligere budgetforslag. Vores vurdering er, at der ikke er et rimeligt forhold mellem omkostninger og fordele ift. anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted.
 • Budgetter og regnskaber
  Vi har en række budgetter og regnskaber på sitet, som er meget omfattende. Vi har sammenholdt prisen for, hvad det vil koste at gøre dem webtilgængelige med antallet af besøgende. Vores vurdering er, at der ikke er et rimeligt forhold mellem omkostninger og fordele ift. anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke websted.

Ikke omfattet af loven

 • Pdf-dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Pdf-dokumenter lagt på websitet før 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for aktive administrative processer.
 • Kortmateriale, der ikke er til navigationsbrug, men til geografisk brug.
  Kort til geografisk brug bliver ikke tilgængelighedssikret.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har udarbejdet et sæt retningslinjer for webtilgængelighed, der er rullet ud i organisationen, og som omfatter alt, hvad der har med hjemmesiden at gøre. Det er tydeliggjort i organisationen, at medarbejderne skal overholde retningslinjerne. Vi har anskaffet os værktøjer til sikring af pdf’er, og vi har et samarbejde med en ekstern partner, der sikrer de dokumenter, medarbejderne ikke selv kan. Sikring af skabeloner: Vi har sikret de skabeloner, vi benytter på tværs af organisationen, så redaktører i vid udstrækning selv kan skabe et tilgængeligt pdf-dokument. Vi gennemgår alle vores websites på manuel vis og anvender Monsido til at analysere og finde tilgængelighedsfejl, så vi løbende kan forbedre webtilgængeligheden. Vi er bevidste om, at både redaktører og vores CMS-leverandør løbende skal tjekke og sikre, at eventuelle fejl bliver rettet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.