Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://www.hofor-tekniskdesign.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.hofor-tekniskdesign.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.hofor-tekniskdesign.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I september 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en fuld tilgængelighedsvurdering af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikon på accordion i cookie information
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) Ikonerne der er brugt i Cookie Information dialogvinduets accordion, har den alternative tekst ”navigation arrow”. Denne tekst beskriver ikke billedet og er blot forstyrrende for en skærmlæserbruger. Billedet burde være dekorativt. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Usynligt link i cookie information
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.1 – ANVENDELSE AF FARVE (A) Linket ”Skjul detaljer” i Cookie informationen har en hvid linktekst på en hvid baggrund. Dette gør linket usynligt for seende brugere. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Grøn og hvid kombination
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 – Kontrast (minimum) (AA) Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk Farven #A5CD39 bruges sammen med hvid flere steder på siden. Denne kombination overholder ikke kravet for kontrastforhold. Kontrasten mellem farven #A5CD39 og #FFF er målt til 1.8:1, hvor kravet for denne størrelse tekst er et kontrastforhold på minimum 4.5:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Placeholder tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 – Kontrast (minimum) (AA) Placeholder teksten har et meget lav kontrastforhold til baggrunden, hvilket gør den meget svær at læse for brugere med nedsat farvesyn. Kontrasten mellem placeholder teksten og baggrunden er 1.6:1. Kravet for denne størrelse tekst er et kontrastforhold på minimum 4.5:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Kontrast på overskrift
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 – Kontrast (minimum) (AA) Overskriften på 404-fejlsiden overholder ikke kravet for kontrastforhold. Kontrasten mellem overskriften og baggrunden er målt til et kontrastforhold på 1.6:1. Kravet for denne størrelse tekst er et kontrastforhold på minimum 3:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Cookie information vindue - ikoner i accordion
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.11 – KONTRAST FOR IKKE- TEKSTBASERET INDHOLD (AA) Kontrastforholdet mellem farven på ikonerne og baggrundsfarven, på ikoner anvendt i Cookie information vinduets accordions, er målt til 1.5:1, hvor kravet er et kontrastforhold på minimum 3:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Kontrast på ”tilbage til toppen ikon”
  Baggrundsfarven #A5CD39 har ikke tilstrækkelig kontrast til det hvide ikon på ”tilbage til toppen” funktionen. Kontrasten mellem farven #A5CD39 og #FFF er målt til 1.8:1, hvor kravet for denne størrelse tekst er et kontrastforhold på minimum 3.1:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Hovedmenu kan ikke anvendes via tastaturet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.1.1 – TASTATUR (A) Det er ikke muligt at folde underpunkter ud i hovedmenuen via tastaturet. Dette resulterer i at tastaturbrugere ikke kan tilgå underpunkterne i menuen. Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Tilbage til toppen kan ikke betjenes vis tastatur
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.1.1 – TASTATUR (A) Funktionen ”Tilbage til toppen” der fører brugeren tilbage øverst på siden, kan ikke betjenes via tastatur. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Til toppen link mangler linktekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.4 – FORMÅL MED LINKS (I KONTEKST) (A) Funktionen ”Tilbage til toppen” består af et link med et ikon, linket har dog ingen linktekst. Ikonerne er indsat med det man kalder CSS pseudo-elementer. Det er forskelligt hvordan kompenserende hjælpemidler tolker disse elementer, men ikonets funktion vil ikke blive oplyst til brugeren. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Menu og footer mangler synligt fokus
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.7 – SYNLIGT FOKUS (AA) Menuen og sidens footer mangler synligt fokus. Dette resulterer i at tastaturbrugere ikke kan navigere og anvende løsningen. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Skjulte elementer modtager fokus i Cookie dialogvinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.7 – Synligt fokus (AA) Accordion-elementerne i Cookie Information-modulet, der benyttes til at skjule og vise indhold visuelt, bliver også skjult/vist semantisk, så indholdet i elementerne bliver fjernet/tilføjet i læserækkefølgen for kompenserende teknologier. Det vil sige at indholdet vil være skjult for f.eks. skærmlæsebrugere, når accordion-elementet er lukket. De interaktive elementer der er indlejret i accordion-elementerne bliver dog ikke fjernet fra tabuleringsrækkefølgen. Det resulterer i problemer, både for skærmlæserbrugere og for brugere der navigerer via tastatur. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Hovedmenu formidler ikke rolle og tilstand
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A) Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk Siden benytter sig af en menu der udfolder menupunkterne. Denne formidles ikke kodemæssigt, så den giver mening for brugere af kompenserende hjælpeprogrammer. Det betyder at f.eks. skærmlæserbrugere vil have svært ved at forstå og betjene menuen. Problemerne er bl.a. at det ikke fremgår at hovedmenuen er noget der kan åbnes eller om den vises eller er skjult. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Accordion formidler ikke tilstand, rolle og indhold korrekt
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A) Accordion-elementerne der skjuler/viser indhold visuelt i Cookie Information-modulet, er ikke kodet korrekt. Accordion-elementerne er opmærket via div-elementer, hvilket kan resultere i at f.eks. en skærmlæsebruger ikke bliver gjort opmærksom på at accordion- elementet har en funktion. Derudover informerer accordion-elmenterne ikke om deres tilstand, ift. om de er åbne eller lukkede. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Cookie information knap er på engelsk
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A) Knappen til at åbne Cookie dialogvinduet (hvis man vil ændre de cookies man har accepteret), har navnet ”renew-consent”. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Link til at spring over menu, er på engelsk
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A) Som det første på siden, er der et link som kan tage brugeren til hovedindholdet på siden, så man ikke skal navigere igennem gentaget indhold som menu og banner. Linket virker, men linkteksten er på engelsk. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Dokumenter er ikke tilgængelige
  Siden indeholder dokumenter som ikke er tilgængelige. Bl.a. • PDF-dokument uden koder. • WORD-dokument, hvor overskrifter ikke opmærket korrekt. • Billeder mangler alternativ tekst. Når dokumenter ikke er tilgængelige, betyder det bl.a. at skærmlæserbrugere kan have svært ved at forstå indholdet i dem og bruge dokumenterne på linje med seende brugere. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Uforholdsmæssig stor byrde
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som I vurderer, det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Funktioner eller indhold
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som ikke er omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.