Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://www.hofor-tekniskdesign.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.hofor-tekniskdesign.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.hofor-tekniskdesign.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I september 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en fuld tilgængelighedsvurdering af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt. HOFOR har efterfølgende revideret erklæringen, eftersom fejl er udbedret.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Skjulte elementer modtager fokus i Cookie-dialogvinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.7 – Synligt fokus (AA). Accordion-elementerne i cookie-information-modulet, der benyttes til at skjule og vise indhold visuelt, bliver også skjult/vist semantisk, så indholdet i elementerne bliver fjernet/tilføjet i læserækkefølgen for kompenserende teknologier. Det vil sige, at indholdet vil være skjult for fx skærmlæserbrugere, når accordion-elementet er lukket. De interaktive elementer, der er indlejret i accordion-elementerne, bliver dog ikke fjernet fra tabuleringsrækkefølgen. Det resulterer i problemer for både skærmlæserbrugere og for brugere, der navigerer via tastatur. Vi udbedrer fejlen i 4. kvartal af 2023.
 • Hovedmenu formidler ikke rolle og tilstand
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A). Siden benytter sig af en menu, der udfolder menupunkterne. Denne formidles ikke kodemæssigt, så den giver mening for brugere af kompenserende hjælpeprogrammer. Det betyder, at fx skærmlæserbrugere vil have svært ved at forstå og betjene menuen. Problemerne er bl.a., at det ikke fremgår, at hovedmenuen er noget, der kan åbnes, eller om den vises eller er skjult. Vi udbedrer i 2. kvartal af 2023.
 • Accordion formidler ikke tilstand, rolle og indhold korrekt
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A). Accordion-elementerne, der skjuler/viser indhold visuelt i cookie-information-modulet, er ikke kodet korrekt. Accordion-elementerne er opmærket via div-elementer, hvilket kan resultere i, at fx en skærmlæsebruger ikke bliver gjort opmærksom på, at accordion- elementet har en funktion. Derudover informerer accordion-elmenterne ikke om deres tilstand, ift. om de er åbne eller lukkede. Vi udbedrer fejlen i 4. kvartal af 2023.
 • Dokumenter er ikke tilgængelige
  Siden indeholder dokumenter, som ikke er tilgængelige. Bl.a. PDF-dokumenter uden koder, WORD-dokumenter, hvor overskrifter ikke er opmærket korrekt og billeder, der mangler alternativ tekster. Når dokumenter ikke er tilgængelige, betyder det bl.a., at skærmlæserbrugere kan have svært ved at forstå indholdet i dem og bruge dokumenterne på linje med seende brugere. Vi udbedrer fejlen løbende og forventer, at alle pdf’er er tilgængeliggjorte i 2. kvartal af 2023.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Uforholdsmæssig stor byrde
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som I vurderer, det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Funktioner eller indhold
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som ikke er omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.