Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://hofor.nu tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://hofor.nu?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://hofor.nu

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I september 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en Screening af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tjekbokse er navngivet forkert og kan ikke anvendes via tastaturet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriteriet 1.3.1 I cookiemodulet findes der fire check bokse. De er opbygget via input-felter og er navngivet korrekt via label-elementer. Der er dog benyttet et div-element der er lagt over input-elementerne, det formodes at dette er gjort for at style tjekboksen. Både div- og input-elementet er fejlagtigt navngivet via en aria-label attribut. Henholdsvis "cookie_cat_marketing" og "checkbox-label-cookie_cat_marketing" hvilket en skærmlæser vil blive præsenteret for. Dette vil præsentere skærmlæsebrugere for to navngivninger for hver check boks "checkbox-label-cookie_cat_marketing" og "Marketing". Det er heller ikke muligt at anvende checkboksene via tastaturet. Vi er i gang med at udbedre fejlene og forventer at være i mål ved udgangen af januar 2021.
 • Kontrastproblemer vedr. links
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.1 – Anvendelse af farve (A) Der er findes links, der kun er indikeret som links via farve. Farve må ikke være det eneste visuelle middel der bruges til at indikere en funktion eller information, da brugere med nedsat eller intet farvesyn vil have svært ved at identificere dem. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Kontrastproblemer vedr. tekst på billeder
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 – Kontrast (minimum) (AA) Der findes eksempler hvid tekst er præsenteret oven på billeder. Det er svært at holde et fornuftigt kontrastforhold, når tekst er lagt ovenpå billeder. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Kontrastfejl i cookie modulet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 – Kontrast (minimum) (AA) Der findes indholdselementer i cookie modulet som ikke overholder kontrastkravene. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Billeder af tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.5 – Billeder af tekst (AA) Der er fundet billeder af tekst på siden, hvilket ikke er tilgængeligt for brugere, som anvender skærmlæser eller lignende hjælpeprogrammer. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Navigationselementer, der ikke kan modtage tastaturfokus
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.1.1 – Tastatur (A) Siden indeholder navigationselementer, der ikke kan modtage tastaturfokus f.eks. billederne med de små film. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Sidens sprog er sat til at være engelsk
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 3.1.1 – Sproget på siden (A) og 3.1.2 – Sprog, der anvendes til dele af indhold (AA) Løsningen har en sprogattribut, denne er dog opmærket som om, at siden er engelsksproget, selvom indholdet er på dansk. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Faner formidler ikke tilstand eller rolle
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriteriet 4.1.2 – navn, rolle, værdi (A) Løsningen benytter sig af en menu, hvor menupunkterne har en ukorrekt rolle. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at udvikle en ny version af siden som har release i 2. kvartal af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.