Tilgængelighedserklæring

Herning kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.herning.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.herning.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Herning kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.herning.dk/

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter
  Vi har nogle dokumenter, som ikke overholder webtilgængelighed. I de fleste tilfælde italesætter vi på de enkelte sider, hvis der er et dokument, der ikke er tilgængelig. Vi forsøger som udgangspunkt at lave vores pdf'er til html-indhold.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Offentlige høringer
  Vi har nogle offentliggørelser i form af pdf'er, der ikke er tilgængelige. De ligger der i kort tid på hjemmesiden, og byrden vurderes derfor som uforholdsmæssig stor i forhold til at gøre indholdet tilgængeligt.
 • Dagsordener, referater og stillingsopslag
  Vores dagsordener og referater indeholder bilag, som ikke er gjort tilgængelige. Som udgangspunkt kan politikerne træffe afgørelse i de fleste sager uden brug af bilag. Bilagene vil derfor som oftest være et supplement til teksten. Bilagene skal offentliggøres, da de indgår i sagsfremstillinger, og vi vurderer, at de udgør en uforholdsmæssig stor byrde at gøre webtilgængelige. I enkelte tilfælde er der stillingsopslag med vedhæftet filer, der ikke er tilgængelige. De ligger der i kort tid på hjemmesiden, og byrden vurderes derfor som uforholdsmæssig stor i forhold til at gøre indholdet tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Kort på hjemmesiden
  Vi har nogle kort på hjemmesiden, som langt hen ad vejen er tilgængelige. Men vi er ikke helt i mål.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bruger dagligt Siteimprove til at komme tættere på målet om at blive helt webtilgængelige. Vi forsøger desuden at udrydde dokumenter på hjemmesiden én af gangen, så vi har mest muligt indhold som html.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.