Tilgængelighedserklæring

Herning kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.herning.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.herning.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Herning kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.herning.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har fået lavet gennemgange af ekstern rådgivningsvirksomhed i forhold til selve strukturen af hjemmesiden, og vi har Monsido tilknyttet hjemmesiden. Derudover har vi selv evalueret på webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter
  Vi har nogle dokumenter, som ikke er webtilgængelige. I de fleste tilfælde italesætter vi problemet på de enkelte sider, og vi forsøger så vidt muligt at tilbyde pdf'ens indhold som html på siden også, så pdf'en blot bliver et alternativ.
 • Dagsordener og referater
  Vi har lige nu udfordringer med tabellerne i vores dagsordener og referater på hjemmesiden. Der arbejdes på en løsning i brugergruppen bag vores ESDH-system. Derudover har vi bilag, som endnu ikke er gjort webtilgængelige. Det er her, vi lige nu har størst fokus, for det kan vi gøre noget ved.
 • Formularer
  Vi har et formularsystem, der hedder Forms. Her mangler klik-boksen i formularerne en labeltekst.
 • Adgang med Tegn
  Tilgængelighedsværktøjet overholder ikke standarden for farvekontrast.
 • Selvbetjeningsløsning – Giv et praj
  Dette emne omhandler SWECOs selvbetjeningsløsning Giv et praj. En dybdegående evaluering, foretaget af Inklusio/InqludeIT i december 2021, viser, at Giv et praj har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. I samarbejde med andre kommuner er Herning Kommune i dialog med SWECO, for at få udbedret fejlene. Der er i alt fundet 16 fejl, som henviser til succeskriterierne i WCAG 2.1.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Offentlige høringer
  Vi har nogle offentliggørelser i form af pdf'er, der ikke er tilgængelige. De ligger der i kort tid på hjemmesiden, og byrden vurderes derfor som uforholdsmæssig stor i forhold til at gøre indholdet tilgængeligt.
 • Dagsordener og referater
  Vores dagsordener og referater indeholder bilag, som ikke er gjort tilgængelige. Som udgangspunkt kan politikerne træffe afgørelse i de fleste sager uden brug af bilag. Bilagene vil derfor som oftest være et supplement til teksten. Bilagene skal offentliggøres, da de indgår i sagsfremstillinger, og vi vurderer, at det udgør en uforholdsmæssig stor byrde at gøre alle bilag webtilgængelige.
 • Stillingsopslag
  I enkelte tilfælde er der stillingsopslag med vedhæftet filer, der ikke er tilgængelige. De ligger der i kort tid på hjemmesiden, og byrden vurderes derfor som uforholdsmæssig stor i forhold til at gøre indholdet tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Kort på hjemmesiden
  Vi har nogle kort på hjemmesiden, som langt hen ad vejen er tilgængelige. Men vi er ikke helt i mål.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bruger Monsido til at komme tættere på målet om at blive helt webtilgængelige. Vi forsøger desuden at udrydde dokumenter på hjemmesiden én af gangen, så vi har mest muligt indhold som html.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.