Tilgængelighedserklæring

Herning kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.herning.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.herning.dk/?

Du kan kontakte Herning kommune på webmaster@herning.dk, , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Dokumenter
Vi har nogle dokumenter, som ikke overholder webtilgængelighed. I de fleste tilfælde italesætter vi på de enkelte sider, hvis der er et dokument, der ikke er tilgængelig. Vi forsøger som udgangspunkt at lave vores pdf'er til html-indhold.

Uforholdsmæssig stor byrde

Offentlige høringer
Vi har nogle offentliggørelser i form af pdf'er, der ikke er tilgængelige. De ligger der i kort tid på hjemmesiden, og byrden vurderes derfor som uforholdsmæssig stor i forhold til at gøre indholdet tilgængeligt.
Dagsordener og referater
Vores dagsordener og referater indeholder bilag, som ikke er gjort tilgængelige. Bilagene skal offentliggøres, da de indgår i sagsfremstillinger, og vi vurderer, at de udgør en uforholdsmæssig stor byrde at gøre webtilgængelige.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Kort på hjemmesiden
Vi har nogle kort på hjemmesiden, som langt hen ad vejen er tilgængelige. Men vi er ikke helt i mål.

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "Vi bruger dagligt Siteimprove til at komme tættere på målet om at blive helt webtilgængelige. Vi forsøger desuden at udrydde dokumenter på hjemmesiden én af gangen, så vi har mest muligt indhold som html."

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.