Tilgængelighedserklæring

HERLEV KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://herlev.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://herlev.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HERLEV KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://herlev.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har vurderet webtilgængeligheden i samarbejde med vores eksterne leverandør. Derudover bruger vi Siteimprove til at vurdere, hvilke områder webstedet lever op til kravene om webtilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold - Niveau A
  Webstedet indeholder billeder uden alt-tag, billeder har ikke korrekt alternativ, dekorative billeder er ikke markeret som dekorative.
 • WCAG 1.2.1 Rent lydindhold (forudindspillet) - Niveau A
  Webstedet indeholder forudindspillet lydindhold uden alternativ til audio.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer - Niveau A
  Webstedet indeholder fejl i formateringen og utilgængelige PDF'er.
 • WCAG 1.4.1 Anvendelse af farve - Niveau A
  Webstedet indeholder links, der kun er markeret med farve.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) - Niveau AA
  Webstedet indeholder utilstrækkelig farvekontrast.
 • WCAG 1.4.6 Kontrast (udvidet) - Niveau A
  Webstedet indeholder utilstrækkelig farvekontrast.
 • WCAG 2.4.1 Spring over blokke - Niveau A
  Webstedet giver ikke mulighed for at springe blokke af indhold over, som er gentaget på mange sider.
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge - Niveau A
  Webstedet indeholder problemer omkring rækkefølgen, hvormed man kan hoppe gennem indholdet med TAB-tasten.
 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst) - Niveau A
  Webstedet indeholder billed-link uden alternativ tekst, linktekster bruges til forskellige destinationer og er for generiske.
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus - Niveau AA
  Webstedet indeholder elementer, som ikke får tastaturfokus og ikke bliver fremhævet visuelt når de får fokus.
 • WCAG 2.4.9 Formål med link (link alene) - Niveau AAA
  Linktekster bruges til flere forskellige destinationer og linktekster er for generiske.
 • WCAG 3.3.1 Afsnitoverskrifter - Niveau AAA
  Webstedet indeholder overskrifter, der ikke er struktureret korrekt og der mangler overskrifter på sider.
 • WCAG 3.3.1 Identifikation af fejl - Niveau A
  Webstedet indeholder container, der mangler en WAI-ARIA-attribut, som sikrer, at hjælpeteknologier kan læse fejlmeddelelser efter mere end én ugyldig indsendelse.
 • WCAG 4.1.1 Parsing - Niveau A
  Det samme ID er brugt på to forskellige elementer på siden.
 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi - Niveau A
  Webstedet indeholder en overflødig WAI-ARIA-attribut og iFrames mangler beskrivelser.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vores eksterne leverandør vil løbende rette de tekniske fejl og de indholdsmæssige fejl retter vores interne redaktører. Fremadrettet vil vi uddanne vores interne redaktører i webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.