Beskrivende tekst om hvad der kan klages over.

Fx https://www.andebykommune.dk/
Efterlad blank hvis du ikke er sikker
Har du været i kontakt med organisationen?
Fx andeby@kommune.dk
Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger i fritekstfeltet som fx personnummer og helbredsoplysninger