Tilgængelighedserklæring

HELSINGØR KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.helsbib.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.helsbib.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HELSINGØR KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.helsbib.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Bibliotekernes fælles hjemmesidesystem, som driftes af Det Digitale Folkebibliotek, er med udgangspunkt i Københavns Kommunes Bibliotekers hjemmeside, https://bibliotek.kk.dk, blevet testet af konsulentfirmaet Sensus. Lokalt er der brugt : Automatiseret test via SiteImprove

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontrast (WCAG 1.4.3)
  Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. hjælpetekster. Vi arbejder på at få alle pdf og videoer til at overholde tilgængeligheds kravene.
 • Inputfelter og knapper (WCAG 2.4.6 “Overskrifter og etiketter” )
  Der er eksempler på, at inputfelter eller knapper mangler en label, fx søgeknappen.
 • Layout (WCAG 1.3.1 “informationer og relationer” )
  Der er eksempler på, at formularer indeholder elementer, som hører logisk sammen, men som ikke er grupperet. Fx kategorier under arrangementer.
 • Tastatur (WCAG 2.1.1 “Tastatur”)
  Der er funktioner, der ikke kan betjenes fuldt ud via tastatur, fx. lån, reserveringer, mellemværender, filtrering / søgning på arrangementer, kontaktformularen.
 • Fokusrækkefølge (WCAG 2.4.3 “Fokusrækkefølge” )
  Der er eksempler på, at fokuserbare komponenter ikke opnår fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, fx mangler datovælger ved søgning på arrangementer fokus, overskrifter er ikke semantisk HTML, dvs. h1, h2 eller h3.
 • Billeder (WCAG 1.1.1 “Ikke-tekstbaseret indhold” )
  Der er eksempler på, at dekorative billeder ikke er skjult for skærmlæsere (tom alt-tag mangler). Endvidere mangler der beskrivende tekster til billeder, der indsættes i indholdsfelter.
 • Undertekster på videoer
  Vi arbejder løbende på at få undertekster på vores videoer. Bl.a. er alle videoer fra Ekurser.nu tekstet.
 • Synstolkning af videoer
  Vi har ikke ressourcer til at synstolke alle vores videoer på nuværende tidspunkt.
 • Tabeller
  Enkelte steder på sitet er der publiceret tabeller uden tabeloverskrifter. Tabellerne vil blive gjort tilgængelige i forbindelse med teknisk opdatering af sitet.
 • iFrames
  helsbib.dk indeholder enkelte eksempler på indhold fra eksterne sites, som er indsat vha. iFrames, bl.a. videoer fra YouTube.
 • Redaktionelt indhold
  Selvom redaktørerne på helsbib.dk er undervist i tilgængelighed, kan det ikke udelukkes, at der på et givet tidspunkt er redaktionelt indhold på sitet, som ikke fuldt ud lever op til standarderne for tilgængelighed. Vi har fokus på løbende at skærpe redaktionelle arbejdsgange, organisering og processer, som er med til at sikre kvaliteten af indhold og understøtte standarderne for tilgængelighed. Oplever du alligevel redaktionelt indhold på sitet, som ikke lever op til kravene i lov om tilgængelighed, kan du kontakte os

Uforholdsmæssig stor byrde

 • podcast
  det vil være en meget stor opgave at tekste alle vores podcast
 • Inputfelter og unikke id´er (WCAG 1.3.1)
  Der er eksempler på at inputfelter har samme id´er, hvor disse burde være unikke. Synligt fokus (WCAG 2.4.7 “Synligt fokus”) Der er flere eksempler på, at der mangler synligt fokus, fx. i nyhedsoversigten, forsidekarrusel.
 • Linkede billeder (WCAG 2.4.4 “Formål med links”)
  Der er eksempler på, at billeder ikke har en beskrivende linktekst, fx. oversigten over biblioteker.
 • Fokusrækkefølge (WCAG 2.4.3 “Fokusrækkefølge” )
  Navigation i forsidekarruseller via tabulering er vanskelig, man møder mange gentagelser ved brug af skærmlæser og kan kun få fat i det første materiale.
 • Kontrast (WCAG 1.4.3)
  Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. tekster i overlays på forskellige indholdstyper samt forsidekarrusel, pile til navigation.

Ikke omfattet af loven

 • Video og audio
  Enkle Videoer, som er offentliggjort før den 23. september 2020, er ikke gjort tilgængeligt.
 • Eksternt licensbelagt tredjepartsindhold
  Fra helsbib.dk linkes til diverse licensbelagt tredjepartindhold, som er indkøbt via fælles indkøbssamarbejde i regi af Danskernes Digitale Folkebibliotek. Spørgsmålet om Københavns Biblioteker og landets øvrige biblioteker som udgangspunkt er ansvarlig for tilgængeligheden af licensbelagt tredjepartsindhold er i øjeblikket ved at blive afklaret med Digitaliseringsstyrelsen.
 • Billetten.dk
  helsbib.dk henviser til tredjepartsløsning til billetkøb og -reservation, hvor aftalegrundlaget for løsningen varetages udenfor Helsingørs Kommunes Biblioteker

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Det Digitale Folkebibliotek, som leverer bibliotekernes hjemmesidesystem, har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. De konkrete tekniske fejl og mangler, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden, er gennemgået og udbedres, såfremt der ikke er tale om uforholdsmæssig stor byrde. Derudover er der lavet vejledning og undervisningsmateriale til bibliotekernes webredaktører. Det Digitale Folkebibliotek har endvidere sat gang i udviklingen af næste generation af hjemmesiden, der går i luften i 2024. Her stilles der krav om tilgængelighed som en del af udviklingen. Dette skal sikre, at den kommende version af sitet i endnu højere grad lever op til loven om tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.