Tilgængelighedserklæring

Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.helbredsprofilen.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.helbredsprofilen.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Sjælland, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.helbredsprofilen.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Hjemmesiden har gennemgået en stor opdatering, udviklings arbejdet er stadig i gang. Tilgængelighedsoptimering er efter nøgle personer viden. der er endnu ikke blevet lavet scan/fejlfinding eksempelvis ved hjælp af eksternt værktøj.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Styling
  Der er identificeret udfordringer med kontrast, linjeafstand mm. Dette søges udbedres hurtigst muligt.
 • Overskrifterne er ikke strukturerede
  Vi har identificeret en fejl, der betyder, at overskrifter ikke automatisk følger en hierarkisk (indlejret) struktur. Fejlen er meldt til leverandør, og en løsning forventes implementeret inden udgangen af 4 kvartal 2023. Ydermere er dette en hyppig redaktør fejl, som der løbende holdes øje med og rettes.
 • Farvekontrasten opfylder ikke det forbedrede krav
  Vi har identificeret, at vores servicemenu (øverst) ikke opfylder ikke det forbedrede krav til farvekontrast. Vi løser problemet med at øge kontrasten, så den valider. Problemet forventes rettet ved udgangen af 3. kvartal 2023.
 • Linjehøjden er under minimumsværdien
  Vi har identificeret to steder i vores footer et sted i vores venstre menu hvor linjehøjden er under minimumsværdien. Fejlen er meldt til vores leverandør.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • 1.2.2. Undertekster
  Helbredsprofilen indeholder ca. 1100 små film, nogle af dem oversat med voiceover, og der kommer løbende nye film til. Der har ikke fra Helbredsprofilen.dk's oprindelse været fokus på, at der skulle være undertekster på filmene, men det er et arbejde som nu pågår. Helbredsprofielen.dk har ikke ressourcer til at vi vil kunne bringe dette i orden hurtigt, derfor vil det være et arbejde, der pågår løbende.
 • 1.2.5 Synstolkning
  Helbredsprofilen.dk indeholder på nuværende tidspunkt ca. 1100 små film og der er ikke udviklet synstolkning til nogle af dem og at skulle udvikle i synstolkning til filmene nu og fremadrettet har Helbredsprofilen.dk ikke ressourcer til.
 • 1.2.3 Mediealternativer
  Der er på nuværende tidspunkt ingen mediealternativer til indholdet (video og tekst) på hjemmesiden.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

På helbredsprofilen arbejder vi løbende med at sproget og tekster således at vi holder et lavt Lix tal.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.