Tilgængelighedserklæring

Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.helbredsprofilen.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.helbredsprofilen.dk?

Du kan kontakte Region Sjælland på helbredsprofilen@regionsjaelland.dk, 57875787 , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

1.4.1 Anvendelse af farver, 1.4.3 Kontrast, 1.4.11 Ikke tekstlig kontrast.
Alle tre punkter handler alle om, at der spredt ud over hele hjemmesiden er forefindes for lave kontrastforhold i mellem forgrund og baggrund, typisk i forhold til tekst og den baggrundsfarve, teksten er præsenteret på.

Uforholdsmæssig stor byrde

1.2.2. Undertekster
Helbredsprofilen indeholder ca. 1100 små film, nogle af dem oversat med voiceover, og der kommer løbende nye film til. Der har ikke fra Helbredsprofilen.dk's oprindelse været fokus på, at der skulle være undertekster på filmene, men det er et arbejde som nu pågår. Helbredsprofielen.dk har ikke ressourcer til at vi vil kunne bringe dette i orden hurtigt, derfor vil det være et arbejde, der pågår løbende.
1.2.5 Synstolkning og 1.2.3 Mediealternativer
Helbredsprofilen.dk indeholder på nuværende tidspunkt ca. 1100 små film og der er ikke udviklet lyd/synstolkning til nogle af dem, ligesom hjemmesiden ikke på nuværende tidspunkt teknisk understøtter mediealternativer. Årsagen skal findes i, at det ikke har været fokus i hjemmesidens opstartsfase. Nu er situation den, at udvikling af synstolkning til eksisterende film eller synstolkning til nye film, er en ekstra omkostning, som Helbredsprofilen.dk ikke kan bære.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "På helbredsprofilen arbejder vi løbende med at sproget og tekster således at vi holder et lavt Lix tal. Herudover har vi fokus på at hjemmesiden skal kunne bruges uden pegeredskaber og af skærmlæsere når vi udvikler ny funktionalitet. Derudover så har vi fokus på at når hjemmesiden skal opdateres, så bliver forholdende omkring Kontrastforhold og mediealternativ rettet."

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.