Tilgængelighedserklæring

Region Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.helbredsprofilen.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.helbredsprofilen.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Sjælland, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.helbredsprofilen.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har benyttet ekstern konsulent fra sensus.dk til at gennemfører WCAG 2.1 review

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.4.1 Anvendelse af farver, 1.4.3 Kontrast, 1.4.11 Ikke tekstlig kontrast.
  Alle tre punkter handler alle om, at der spredt ud over hele hjemmesiden er forefindes for lave kontrastforhold i mellem forgrund og baggrund, typisk i forhold til tekst og den baggrundsfarve, teksten er præsenteret på.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • 1.2.2. Undertekster
  Helbredsprofilen indeholder ca. 1100 små film, nogle af dem oversat med voiceover, og der kommer løbende nye film til. Der har ikke fra Helbredsprofilen.dk's oprindelse været fokus på, at der skulle være undertekster på filmene, men det er et arbejde som nu pågår. Helbredsprofielen.dk har ikke ressourcer til at vi vil kunne bringe dette i orden hurtigt, derfor vil det være et arbejde, der pågår løbende.
 • 1.2.5 Synstolkning og 1.2.3 Mediealternativer
  Helbredsprofilen.dk indeholder på nuværende tidspunkt ca. 1100 små film og der er ikke udviklet lyd/synstolkning til nogle af dem, ligesom hjemmesiden ikke på nuværende tidspunkt teknisk understøtter mediealternativer. Årsagen skal findes i, at det ikke har været fokus i hjemmesidens opstartsfase. Nu er situation den, at udvikling af synstolkning til eksisterende film eller synstolkning til nye film, er en ekstra omkostning, som Helbredsprofilen.dk ikke kan bære.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

På helbredsprofilen arbejder vi løbende med at sproget og tekster således at vi holder et lavt Lix tal. Herudover har vi fokus på at hjemmesiden skal kunne bruges uden pegeredskaber og af skærmlæsere når vi udvikler ny funktionalitet. Derudover så har vi fokus på at når hjemmesiden skal opdateres, så bliver forholdende omkring Kontrastforhold og mediealternativ rettet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.