Tilgængelighedserklæring

Hedensted Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.hedensted.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.hedensted.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Hedensted Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.hedensted.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har foretaget automatiserede tests med anvendelse af testværktøjer fra bl.a. Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Selvbetjeningsløsninger
  Nogle af vores selvbetjeningsløsninger og blanketter lever kun delvist op til kravene for webtilgængelighed. Vi har i øjeblikket ikke det fulde overblik over alle selvbetjeningsløsningers overholdelse af webtilgængelighedsloven.
 • Sider med tabeller
  Nogle få sider indeholder tabeller bl.a. med oversigter over kommunens EAN-numre, der ikke er fuldt tilgængelige.
 • Dokumenter (PDF-filer)
  En række dokumenter på hjemmesiden er ikke tilgængelige. Det drejer sig bl.a. om følgende kategorier: 1) Underskrevne dokumenter (fx erklæringer om partistøtte, valgbøger, referater). 2) Blanketter som alternativ til digital selvbetjening eller til fysisk underskrift. 3) Køreplaner. 4) Dokumenter beregnet til print (fx Barnets Bog og piktogrammer til affaldssortering). 5) Kort og indsatsplaner. 6) Referater fra borgerdrevne foreninger (fx pårørenderåd og venneforeninger). Derudover har et antal filer større eller mindre tilgængelighedsfejl, som vi løbende arbejder på at få løst. Vi arbejder desuden på at nedbringe antallet af PDF-filer på hjemmesiden.
 • Bilag til dagsordener og referater
  Nogle bilag til dagsordener og referater er ikke tilgængelige. Organisationen har sat fokus på, at bilag skal overholde tilgængelighedskravene og anskaffet værktøjer til at understøtte dette.
 • Kort
  Nogle kort til navigationsbrug er ikke tilgængelige. Dette gælder fx kort over kommunale servicetilbud som skoler, daginstitutioner og plejehjem. Disse kort er dog suppleret med tekstoversigter, som er tilgængelige.
 • Angivelse af sprog
  Engelsksprogede sider på sitet er ikke forsynet med korrekt sprogangivelse i HTML-koden.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Videooptagelser af kommunalbestyrelsesmøder
  Kommunalbestyrelsesmøder bliver live-streamet og efterfølgende bliver optagelserne lagt på hjemmesiden. Disse optagelser er ikke tekstet, da vi vurderer, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde. Beslutningerne fra Kommunalbestyrelsen kan ses i de skriftlige referater.
 • Bilag til referater fra før 23. september 2020
  Bilag fra møder i politiske udvalg fra før 23. september 2020 er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde set i forhold til antallet af downloads. En del af bilagene vil dog være delvist tilgængelige, men det er ikke systematisk sikret, at de lever op til kravene for webtilgængelighed.
 • Nogle typer dokumenter (PDF-filer)
  Nogle dokumenter har et omfang eller et indhold, der medfører, at vi vurderer, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at tilgængeligøre dem set i forhold til antallet af downloads. Det drejer sig bl.a. om kommunens regnskaber og budgetter, kvalitetsstandarder, projekt- og idekataloger samt praktikstedsbeskrivelser for bofællesskaber.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er som hovedregel ikke gjort tilgængelige.
 • Kort
  Kort, som ikke er beregnet til navigationsbrug, fx GIS-kort, er ikke tilgængelige og har ikke noget tekstalternativ.
 • 3. parts indhold
  Dokumenter på hjemmesiden, der stammer fra 3. part er ikke gjort tilgængelige. Det gælder fx en del bilag til politiske møder.
 • Videoer
  Videoer offentliggjort før 23. september 2020 er ikke alle forsynet med undertekster.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er fokus på at højne tilgængeligheden af dokumenter, dels gennem en nedbringelse af antallet af dokumenter, dels gennem et organisatorisk fokus på at sikre, at dokumenter på hjemmesiden overholder tilgængelighedskravene. Der er i den forbindelse anskaffet værktøjer til at understøtte udarbejdelsen af tilgængelige dokumenter. I forbindelse med implementering af ny hjemmeside i efteråret 2024 arbejdes der på at nedbringe antallet af ikke webtilgængelige dokumenter. Der vil fremadrettet være fokus på, at der ved anskaffelse og opgradering af selvbetjeningsløsninger sikres en højere grad af tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.