Tilgængelighedserklæring

Hedensted Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.hedensted.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.hedensted.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Hedensted Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.hedensted.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har foretaget automatiserede tests med anvendelse af testværktøjer fra bl.a. Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nogle selvbetjeningsløsninger
  Nogle af vores selvbetjeningsløsninger og formularer lever kun delvist op til kravene for webtilgængelighed.
 • Sider med tabeller
  Nogle få sider indeholder tabeller bl.a. med oversigter over kommunens EAN-numre. Det har ikke været muligt at gøre disse sider fuldt tilgængelige.
 • Dokumenter (PDF-filer)
  Nogle dokumenter har et indhold, der ikke umiddelbart kan gøres tilgængeligt. Det drejer sig bl.a. om nogle foldere, kort og indsatsplaner. Der er typisk tale om dokumenter, der udarbejdet med henblik på print og/eller hvor kort udgør en væsentlig del af dokumenterne.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Videooptagelser af kommunalbestyrelsesmøder
  Kommunalbestyrelsesmøder bliver live-streamet og efterfølgende bliver optagelserne lagt på hjemmesiden. Disse optagelser er ikke tekstet, da vi vurderer, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde.
 • Bilag til referater fra før 23. september 2020
  Bilag fra møder i politiske udvalg fra før 23. september 2020 er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde set i forhold til antallet af downloads. En del af bilagene vil dog være delvist tilgængelige, men det er ikke systematisk sikret, at de lever op til kravene for webtilgængelighed.
 • Nogle typer dokumenter (PDF-filer)
  Nogle dokumenter har et omfang eller et indhold, der medfører, at vi vurderer, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at tilgængeligøre dem set i forhold til antallet af downloads. Det drejer sig bl.a. om kommunens regnskaber og kvalitetsstandarder samt praktikstedsbeskrivelser for bofællesskaber.
 • Videoptagelser af borgermøder
  I forskellige sammenhænge lægges videooptagelser af borgermøder på hjemmesiden. Disse optagelser er ikke tekstet, da vi vurderer, at det vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde. Om muligt vil indholdet være tilgængeligt på en alternativ måde, fx i form af slides.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er som hovedregel ikke gjort tilgængelige.
 • Kort
  Kort er generelt ikke gjort tilgængelige. Dog er kort over kommunale servicetilbud som skoler, daginstitutioner og plejehjem suppleret med alfabetiske oversigter.
 • 3. parts indhold
  Dokumenter på hjemmesiden, der stammer fra 3. part er ikke gjort tilgængelige. Det gælder fx en del bilag til politiske møder.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der vil fremadrettet og løbende blive arbejdet med tilgængeliggørelse af dokumenter, som ikke er tilgængelige i øjeblikket. En række selvbetjeningsløsninger vil blive opdateret til nye versioner, der understøtter webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.