Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://harrestrupaa.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://harrestrupaa.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://harrestrupaa.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Primo august 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en fuld tilgængelighedsvurdering af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikon på accordion i cookie information
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 1.1.1 – IKKE-TEKSTBASERET INDHOLD (A) Ikonerne der er brugt i Cookie Information dialog vinduets accordion, har den alternativ tekst ”navigation arrow”. Denne tekst beskriver ikke billedet og er blot forstyrrende for en skærmlæsebruger. Desuden er teksten på engelsk og billedet er dekorativt. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Søgefelt mangler label
  Dette emne relaterer sig til WCAG 1.3.1 – INFORMATION OG RELATIONER (A) Søgefeltet har ikke tilknyttet en forklarende label. Labels bruges af kompenserende teknologier, til at informere brugeren om inputfeltets funktion. Det betyder at inputfeltet ikke har noget navn for skærmlæsebrugere, hvilket kan gøre det svært at forstå funktionen af inputfelterne. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Tabeloverskrift
  Dette emne relaterer sig til WCAG 1.3.1 – INFORMATION OG RELATIONER (A) Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk Der er tabeller som mangler semantisk kodning af kolonne-overskrifter. Det betyder kolonneoverskrifter fremstår som almindelig tekst for skærmlæserbrugere, hvilket vil gøre det svært at forstå hvordan dataene i tabellen er struktureret. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Links er kun indikeret via farve
  Dette emne relaterer sig til WCAG 1.4.1 – ANVENDELSE AF FARVE (A) Der forekommer tilfælde af at der kun anvendes farve til at indikere at teksten er links, hvorfor svagtseende brugere og brugere med nedsat farvesyn have svært ved at skelne mellem tekst og links. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Sidens farvetema
  Dette emne relaterer sig til WCAG 1.4.3 – Kontrast (minimum) (AA) Siden bruger en hvid farve(#FEFEFE) som baggrundsfarve og en grøn farve (#6C9971) som den dominerende farve på sidens tema. Dette resulterer i at disse to farvekombinationer ofte bliver brugt sammen, især i links og menuer. Dette resulterer i at der er mange farvekombinationer på siden, har et for lavt kontrastforhold. Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Kontrast på brødkrummesti
  Dette emne relaterer sig til WCAG 1.4.3 – Kontrast (minimum) (AA) Kontrastforholdet mellem teksten og baggrundsfarven i brødkrummestien er målt til 4.1:1. Kravet for denne størrelse tekst er et kontrastforhold på minimum 4.5:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Kontrast på 404 link
  Dette emne relaterer sig til WCAG 1.4.3 – Kontrast (minimum) (AA) Kontrastforholdet mellem teksten og baggrundsfarven i linket ifm. Fejl 404 er målt til 4.1:1. Kravet for denne størrelse tekst er et kontrastforhold på minimum 4.5:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Tekst på billede af kort
  Dette emne relaterer sig til WCAG 1.4.5 – BILLEDER AF TEKST (AA) På siden ” Oversigtskort” findes et billede af et kort med tekst på. Billedet har en tom alt- attribut, hvilket skjuler billedet for kompenserende teknologier. Billedet burde have et tekstligt alternativ i form af en struktureret tabel, der beskriver den samme information, som kortet præsenterer. Dette sikrer at f.eks. skærmlæsebrugere har mulighed for at tilgå samme information som billedet præsenterer. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Organisationsdiagram som billede
  Dette emne relaterer sig til WCAG 1.4.5 – BILLEDER AF TEKST (AA) På siden ”Organisering” kan man finde et organisationsdiagram der er lavet som et billede. Dette er et problem da nogle brugergrupper har brug for at kunne markere teksten for at få den læst op. Derudover kan skærmlæsere brugere ikke tilgå informationen i billedet. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Cookie information vindue - ikoner i accordion
  Dette emne relaterer sig til WCAG 1.4.11 – KONTRAST FOR IKKE-TEKSTBASERET INDHOLD (AA) Kontrastforholdet mellem farven på ikonerne og baggrundsfarven, på ikoner anvendt i Cookie information vinduets accordions, er målt til 1.5:1, hvor kravet er et kontrastforhold på minimum 3:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Hovedmenu kan ikke anvendes via tastaturet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1.1 – Tastatur (A) Det er ikke muligt at folde underpunkter ud i mobilmenuen via tastaturet. Dette resulterer i at tastaturbrugere ikke kan tilgå underpunkterne i menuen. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Tastaturfokus begrænses ikke i cookie-vinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.4.3 – Fokusrækkefølge (A) Når man åbner siden for første gang, præsenteres man for et modalvindue til at acceptere cookies, men tastaturfokusset begrænses ikke til modalvinduet. Det betyder at Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk man som tastaturbruger kan navigere i indholdet bagved modalvinduet, hvilket kan gøre det meget svært at vide hvad der har fokus. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Linkende ikoner mangler beskrivelse
  Dette emne relaterer sig til WCAG - 2.4.4 – FORMÅL MED LINKS (I KONTEKST) (A) De fire links til sociale medier og like-funktionen bestående af ikoner, der findes på sidens nyheder og som linker til diverse sociale medier og giver mulighed for at like, har ingen linktekst. Ikonerne er indsat med det man kalder CSS pseudo-elementer. Det er forskelligt hvordan kompenserende hjælpemidler tolker disse elementer. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Meget få elementer har synligt fokus på siden
  Dette emne relaterer sig til WCAG - 2.4.7 – Synligt fokus (AA) Langt størstedelen af sidens elementer mangler et synligt tastaturfokus. Dette resulterer i at tastaturbrugere ikke kan navigere og anvende løsningen. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Cookie information mangler synligt fokus
  Dette emne relaterer sig til WCAG - 2.4.7 – Synligt fokus (AA) Der mangler synligt fokus på links, linjeret i accordions, i cookiedialogvinduet. Hvis der mangler synligt fokus på elementer, er det svært som tastaturbruger at orientere sig på siden. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Skjulte elementer modtager fokus i Cookie dialogvinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG - 2.4.7 – Synligt fokus (AA) Accordion-elementerne i Cookie Information-modulet, der benyttes til at skjule og vise indhold visuelt. Indholdet bliver også skjult/vist semantisk, så indholdet i elementerne bliver fjernet/tilføjet i læserækkefølgen for kompenserende teknologier. Det vil sige at indholdet vil være skjult for f.eks. skærmlæsebrugere, når accordion-elementet er lukket. De interaktive elementer der er indlejret i accordion-elementerne bliver dog ikke fjernet fra tabuleringsrækkefølgen. Det resulterer i problemer, både for skærmlæserbrugere og for brugere der navigerer via tastatur. Hvis man som tastaturbruger navigerer i dialogvinduet ved at tabulere, er det nemt at miste orienteringen, fordi de fokuserbare elementer der er skjult visuelt, modtager tastaturfokus. Dvs. at tastaturfokus pludselig ikke længere er synligt, fordi fokus springer til indhold der ikke bliver præsenteret visuelt. Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Hovedmenu formidler ikke rolle
  Dette emne relaterer sig til WCAG - 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A) Hverken knappen der åbner burgermenuen eller selve vinduet som indeholder menuen når den åbner, formidler kodemæssigt deres rolle. Det betyder at f.eks. skærmlæserbrugere får menu-knappen læst som et link, hvilket giver brugeren den forventning, at man bliver taget til et andet sted når man trykker på den. Men reelt oplever man som skærmlæserbruger, at der ikke sker noget når man trykker på ”menu”- knappen fordi fokus bliver stående på knappen og det ikke formidles at et vindue med menuen er åbnet. Selve menu-vinduet åbner som en dialogboks, hvilket ikke formidles kodemæssigt. Det betyder at det f.eks. som skærmlæserbruger ikke er muligt at vide hvornår menuen starter og slutter. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Ikoner formidler ikke tilstand og rolle
  Dette emne relaterer sig til WCAG - 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A) Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk Der er fundet ikoner på løsningen der ikke formidler deres tilstand eller rolle semantisk. Dette resulterer i at f.eks. skærmlæsebrugere ikke vil blive informeret om et ikon er aktiveret eller ej. Ift. Like-funktionen, vil en skærmlæsebruger blot blive informeret om at ikonet er klikbart, de vil dog ikke få noget feedback når de aktiverer ikonet, eller blive informeret om ikonets funktion. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Accordion formidler ikke tilstand, rolle og indhold korrekt
  Dette emne relaterer sig til WCAG - 4.1.2 – Navn, rolle, værdi (A) Accordion-elementerne der skjuler/viser indhold visuelt i Cookie Information-modulet, er ikke kodet korrekt. Accordion-elementerne er opmærket via div-elementer, hvilket kan resultere i at f.eks. en skærmlæsebruger ikke bliver gjort opmærksom på at accordion- elementet har en funktion. Derudover informerer accordion-elementerne ikke om hvorvidt de er åbne eller lukkede. Det betyder at skærmlæserbrugere vil have svært ved at identificere indholdet som accordion-elementer og bruge det korrekt. Vi er i gang med at udbedre fejlene og forventer at være i mål ved udgangen af 2. kvartal 2021
 • PDF-dokumenter er ikke tilgængelige
  Der findes pdf-dokumenter på siden, der ikke overholder gældende standarder for tilgængelighed. Det betyder bl.a., at skærmlæserbrugere ikke har adgang til alle oplysningerne i filerne og ikke kan benytte dokumentet på linje med seende brugere. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Uforholdsmæssig stor byrde
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som I vurderer, det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Funktion eller indhold, som ikke er omfattet af loven
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som ikke er omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.