Tilgængelighedserklæring

Halsnæs kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://halsnaes.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://halsnaes.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Halsnæs kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://halsnaes.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Brugertest og gennemgang af webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dagsordner og referater
  Det system vi bruger til at offentliggøre dagsordener og referater kan rent teknisk ikke lave fuldt webtilgængelige pdf-filer. Strukturen i forhold til overskriftformatering lever op til kravene om webtilgængelighed, men tabeller og tekstbokse er ikke webtilgængelige. Til gengæld findes dagsordner og referater i en webtilgængelig version på hjemmesiden uden at være konverteret til PDF.
 • PDF-filer og word-dokumenter
  PDF-filer som er lagt på siden før den 23. september 2020 er som udgangspunkt ikke webtilgængelige, da det er forbundet med en stor arbejdsbyrde at gøre dem det. Kontakt Halsnæs Kommune, hvis du har brug for en specifik PDF-fil i et webtilgængeligt format. Derudover har vi nogle word-dokumenter, som udelukkende ligger på hjemmesiden med det formål, at de skal printes ud. De er derfor ikke gjort webtilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Gamle lokalplaner o.l.
  Gamle lokalplaner o.l. er ikke gjort webtilgængelige, da det er forbundet med en stor byrde at gøre dem det særligt set i forhold til, at kun få har brug for indholdet. Halsnæs Kommune kan kontaktes for hjælp.
 • Partistøtterklæringer
  Bilagene herfor skal ligge på hjemmesiden, men da det er indscannede dokumenter, er det vores vurdering, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem webtilgængelige.
 • PDF-filer
  PDF-filer som er lagt på siden før den 23. september 2020 er som udgangspunkt ikke webtilgængelig, da det er forbundet med en stor arbejdsbyrde at gøre dem det. Kontakt Halsnæs Kommune, hvis du har brug for en specifik PDF-fil i et webtilgængeligt format.

Ikke omfattet af loven

 • Tekstning af livetransmitterede videoer fra vores byrådsmøder
  Livetransmitterede videoer bliver ikke tekstet.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi gennemgår løbende sitet for at sikre, at vores indhold i så høj en grad som muligt lever op til loven om tilgængelighed. Derudover arbejder vi løbende med webtilgængelighed i organisationen for at opnå et øget og bredt fokus på området. Yderligere har vi implementere en funktion på hjemmesiden, som brugere kan benytte til at anmode om at få gjort specifikke PDF-filer webtilgængelige. Derudover har vi implementeret nye design- og brevskabeloner, som er opsat således, at de hjælper brugerne med at overholde webtilgængeligheden ved brug af skabelonerne. I tillæg hertil er værktøjet Assist implementeret i programmerne i Office-pakken. Assist hjælper brugerne med at være opmærksomme på at overholde webtilgængelighed ved at identificere eventuelle problemer med indholdet i dokumentet og komme med løsningsforslag, som sikrer, at webtilgængeligheden overholdes i det endelige dokument. Slutteligt er det et mål for os, at så meget som muligt af vores information være tilgængeligt som HTML-indhold.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.