Tilgængelighedserklæring

Haderslev Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.haderslev.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.haderslev.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Haderslev Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.haderslev.dk

 • Kontaktside: https://www.haderslev.dk
 • Kontaktfunktion: På hjemmesiden kan du bruge vores feedbackfunktion, hvis du støder på indhold, som ikke er tilgængeligt. Du finder funktionen nederst på alle sider.

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I forbindelse med, at vi i december 2019 fik ny hjemmeside, har vi stillet krav til vores leverandør om, at hjemmesidens design skulle leve op til WCAG 2.1 Vi har dog for en sikkerhedsskyld valgt at få foretaget en tilgængelighedsvurdering af et eksternt bureau i oktober 2020. Derudover bruger vi Siteimproves tilgængelighedsværktøj til at overvåge hjemmesidens tilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Få blanketter er ikke tilgængelige
  Vi har en udfordring med nogle af vores blanketter, som det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at gøre tilgængelige. Det drejer sig om blanketter, hvor fx en 15 - 18 årig og forældrene skal underskrive samme blanket. Vi har kontaktet KL, da det er en national blanket, som de fleste kommuner har brug for. Blanketterne: 'Ansøg om tilskud til selvstændig børnepasser' og 'Ansøg om til skud til privat børnepasning' er ikke tilgængelige. Vi arbejder på en digital løsning inden udgangen af 2020.
 • Bilag til dagsordener/referater er ikke tilgængelige
  Bilagene til vores dagsordener/referater er pt. ikke tilgængelige. Vi arbejder på at undervise vores kolleger i, hvordan de gøre bilagene tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Store, taltunge dokumenter
  Store og meget taltunge dokumenter, som ofte indeholder tabeller, er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer, at omkostningerne ved at gøre PDF'erne tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - fx ved oplæsning.
 • Tegninger
  Materialer, som indeholder tegninger, er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer, at omkostningerne ved at gøre materialet tilgængeligt, ikke kan svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis
 • Byggesagsarkiv
  Vores byggesagsarkiv er ikke gjort tilgængeligt, da vi vurderer, at det er en uforholdsmæssig stor byrde.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.