Tilgængelighedserklæring

Haderslev Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.haderslev.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.haderslev.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Haderslev Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.haderslev.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: I december 2019 lancerede vi ny hjemmeside. I vores kravsspecifikation har vi stillet krav til vores leverandør om, at hjemmesidens design skal leve op til WCAG 2.1. Vi har desuden valgt at få et eksternt bureau til at lave en tilgængelighedsvurdering. På baggrund af deres vurdering har vi gennem 2021 fået tilpasset vores hjemmeside, så vi har fået løst de mange af de problemer, som rapporten fra Diversa påpegede. Derudover bruger vi løbende Monsido til at overvåge hjemmesidens tilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Enkelte blanketter er ikke tilgængelige
  Vi har udfordringer med nogle af vores blanketter, som det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at gøre tilgængelige. Det drejer sig om blanketter, hvor fx en 15 - 18 årig og forældrene skal underskrive samme blanket. Vi har kontaktet KL, da det er en national blanket, som de fleste kommuner har brug for. Blanketterne: 'Ansøg om tilskud til selvstændig børnepasser' og 'Ansøg om til skud til privat børnepasning' er ikke tilgængelige. Vi arbejder på en digital løsning inden udgangen af 2023.
 • Bilag til dagsordener/referater er ikke tilgængelige
  Bilagene til vores dagsordener/referater er pt. ikke tilgængelige. Vi er i gang med at undervise vores kolleger i, hvordan de gøre bilagene tilgængelige, men på nogle områder er vi udfordret af, at vores sagsbehandlingssystemer gør tilgængelige dokumenter utilgængelige.
 • Selvbetjeningsløsningen – Giv et praj
  Dette emne omhandler SWECOs selvbetjeningsløsning Giv et praj. En dybdegående evaluering, foretaget af Inklusio/InqludeIT i december 2021, viser, at Giv et praj har væsentlige tilgængelighedsfejl. Disse fejl har især betydning for brugere, der benytter hjælpeteknologier, samt risiko for fejlindtastninger. Der findes eksempler på, at farvekontrasten ikke er høj nok, at formularfelter og knapper ikke har de rette beskrivelser, samt at statusbeskeder ikke kan læses op. Desuden forsvinder enkelte elementer ved brug af zoomfunktionen, og det er svært at navigere rundt ved brug af tastatur. I samarbejde med andre kommuner er Haderslev Kommune i dialog med SWECO, for at få udbedret fejlene. Der er i alt fundet 16 fejl, som henviser til succeskriterierne i WCAG 2.1. Ønsker du at få yderligere information, er du velkommen til at kontakte Rune Forum på mail: rufo@haderslev.dk.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Store, taltunge dokumenter
  Store og meget taltunge dokumenter, som ofte indeholder tabeller, er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer, at omkostningerne ved at gøre PDF'erne tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis - fx ved oplæsning.
 • Tegninger
  Materialer, som indeholder tegninger, er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer, at omkostningerne ved at gøre materialet tilgængeligt, ikke kan svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis
 • Byggesagsarkiv
  Vores byggesagsarkiv er ikke gjort tilgængeligt, da vi vurderer, at det er en uforholdsmæssig stor byrde.
 • Videoer på Kommune-TV er ikke tilgængelige
  På haderslev.dk linker vi til videoindhold på Kommune-TV, som sendes liv ca. 1 gang om måneden. Liveudsendelse af videoer skal ikke gøres tilgængelige ifølge den danske lovgivning, men hvis videoerne efterfølgende bliver udgivet på et websted skal de gøres tilgængelige. Det skal ske inden 14 arbejdsdage fra datoen for den oprindelige udsendelse. Vi har på nuværende tidspunkt ikke ressourcer til at tilføje undertekster og synstolkning til videoerne. Hvis en borger har brug for hjælp til at tilgå indholdet i videoerne, er de meget velkomne til at kontakte os - så finder vi en god løsning.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websites før den 23. september 2018
  Dokumenter lagt på hjemmesiden før den 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ingen beskrivelse

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.