Tilgængelighedserklæring

Majbritt Kjeldahl Lassen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.gudenaakomiteen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.gudenaakomiteen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Majbritt Kjeldahl Lassen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.gudenaakomiteen.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vurderingen er foretaget af en ekstern part. Vi har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på dokumenter, der ikke er opmærket korrekt. Det drejer sig bl.a. om PDF'er og indscannet materiale, som indeholder utilgængeligt indhold. Der gøres ifm med dokumenterne opmærksom på hvem man kan kontakte hvis man har spørgsmål til ikke-webtilgængeligt indhold
 • Ikke-tekstbaseret indhold mangler korrekt alternativ
  Der er få eksempler på indhold, fx logo og grafikker, der mangler korrekt opmærkning og tekstuelt alternativ.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Gudenåkomitéen arkiv
  Gudenaakomitéen.dk indeholder alle historiske dokumenter og publikationer, der er blevet udgivet om Gudenåen gennem tiden. Alle disse indscannede dokumenter ligger som PDF´er eller billedfiler, der ikke er gjort tilgængelige. Vi betragter det som en uforholdsmæssig stor byrde at skulle gøre disse tilgængelige. Hvis brugere af siden ønsker yderligere indsigt i dokumenterne, er der angivet kontaktoplysninger for Gudenåkomitéen som man kan kontakte.

Ikke omfattet af loven

 • Gudenåkomitéens historiske arkiv
  Dele af arkivet er ældre end september 2018, og dermed ikke omfattet.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Gudenåkomitéens Sekretariat har i første halvdel af 2020 gennemgået alle sider på gudenåkomitéen.dk og optimereret, navigation, html i brødteksten, korrekt tilgængelighed omkring links og billeder. Vi tjekker for tilgængelighedsfejl på sider og i dokumenter og foretager løbende rettelser på baggrund af denne screening. Til at sikre tilgængeligheden i nødvendige dokumenter, anvender vi fremover et program, der kan optimere dokumenter i Word, Excel og PowerPoint, inden de omdannes til PDF. Vi forventer som udgangspunkt, at en løsning på det nævnte ikketilgængelige indhold, vil ske når siden på et tidspunkt får nyere CMS.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.