Tilgængelighedserklæring

Københavns VUC forpligter sig til at gøre webstedet https://gstilmeld.kvuc.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://gstilmeld.kvuc.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Københavns VUC, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://gstilmeld.kvuc.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har evalueret webstedet, med rådgivning fra MCB Initiativer for at forbedre webtilgængelighed er foretaget med leverandøren af sitet, som kan lave tilpasninger lokalt og nationalt, for det fællesskab af VUC'er der har webshops.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1. Ikke-tekst indhold skal have et tekst-alternativ
  1.1.1.1. Info-ikoner med tooltip, ved filtreringen, har ikke korrekte tekstalternativer 1.1.1.2. Læg-i-kurv knappen har ikke et korrekt tekstalternativ 1.1.1.3. Info-ikoner med tooltip, i holdlisten, har ikke korrekte tekstalternativer 1.1.1.4. OBS-ikon med tooltip, i holdlisten, har ikke korrekte tekstalternativer 1.1.1.5. Info-ikon med tooltip, ved handelsbetingelser, har ikke et korrekt tekstalternativ 1.1.1.6. Elementet har ikke et korrekt tekstalternativ 1.1.1.7. Info-ikoner med tootltip, ved tro og love erklæringen, har ikke korrekte tekstalternativer 1.1.1.8. Valideringsfelter i checkout har ikke korrekte tekstalternativer
 • 1.3.1. Information og relationer
  1.3.1.1. Der er generelt ikke anvendt regioner og landmærker i HTML strukturen 1.3.1.2. Gå-til-dato links i skemavisning bør være knapper 1.3.1.3. På skemasiden skal der være en kort introduktion til hvad man kan på siden. 1.3.1.4. “Send til mail” knap er ikke semantisk korrekt og vil ikke blive opfattet som en knap 1.3.1.5. “Send til mail”: SEND MAIL knap er ikke semantisk korrekt og vil ikke blive opfattet som en knap 1.3.1.6. “Send til mail”: “Kopiér link til kurven”-knap er ikke semantisk korrekt og vil ikke blive opfattet som en knap. 1.3.1.7. "Vigtig info-popup" Manglende skift mellem “aria-hidden true/false”. Da elementet altid er til stede i DOM'en vil det ikke fremtræde korrekt som skjult/vist for skærmlæsere.
 • 1.3.2. Meningsfuld rækkefølge
  1.3.2.1. Skemavisning: Visningen er ikke struktureret med meningsfuld rækkefølge (vil ikke kunne opfattes korrekt af skærmlæsere eller alternative skærmvisninger).
 • 1.4.4. Ændring af tekststørrelse
  1.4.4.1. meta name "viewport" modarbejder zoom på mobile enheder
 • 2.1.1. Tastatur
  2.1.1.1. Filtre: Der er ikke brugt en teknisk løsning til erstatning af standard checkboxe, som kan aflæses korrekt af skærmlæsere o.a. hjælpemidler 2.1.1.2. Gå til kurv popin ligger besværligt i forhold til at benytte tastaturnavigation 2.1.1.3. Vigtig Info-popup ligger besværligt i forhold til at benytte tastaturnavigation
 • 2.4.2. Sider har titler
  2.4.2.1. Der er ikke titletag på forsiden som standard 2.4.2.2. Udbudssiden kan kun vise fagets navn 2.4.2.3. Skemasiden har “Course schedule” som titel
 • 2.4.3. Fokusrækkefølge
  2.4.3.1. Første fokus element på undersider er logoet. Burde være en knap hvor man kan hoppe til “main content” på siderne. 2.4.3.2. Holdliste: Efter tab-navigation ned gennem holdlisten fokuseres der først på kolofonen, før kurv popin og “VIGTIG info”
 • 2.4.4. Formål med links (i kontekst)
  2.4.4.1. Holdliste: Læs mere link skal beskrives bedre 2.4.4.2. Skemavisning: Links til start/slutdatoer skal beskrives bedre
 • 3.3.1. Identifikation af fejl
  Checkout: Valideringsfejl skal listes under knappen, med links til hvert felt der fejler 3.3.1.2. Formularer: Valideringsfejl skal listes under knappen, med links til hvert felt der fejler
 • 3.3.2. Etiketter eller instruktioner
  3.3.2.1. Checkout step 1: Der er ikke en label til kommentarfeltet 3.3.2.2. Filtre: Der er ingen instruks i nærheden af filtrene, ej heller labels der kan opfattes med hjælpemiddelsoftware 3.3.2.3. Send kurv til mail: Der mangler label til feltet 3.3.2.4. GSK checkout step 3: Der mangler label til feltet
 • 3.3.3. Fejlforslag
  3.3.3.1. Checkout step 3: Valideringsfejl skal indeholde forslag til korrekt dataformat eller eksempler på korrekt indtastning 3.3.3.2. Formularer: Valideringsfejl skal indeholde forslag til korrekt dataformat eller eksempler på korrekt ndtastning
 • 4.1.2. Navn, rolle, værdi
  4.1.2.1. Filtre: Filterelementerne har ingen beskrivelser der kan bestemmes af hjælpemiddelsoftware 4.1.2.2. Checkout step 1: Send-knappen er uden for formularen 4.1.2.3. Checkout step 2: Send-knappen er uden for formularen MCB A/S 4.1.2.4. Checkout step 3: Send-knappen er uden for formularen 4.1.2.5. Checkout step 4: Send-knappen er uden for formularen 4.1.2.6. GSK checkout step 3: Send-knappen er uden for formularen 4.1.2.7. GSK checkout step 4: Send-knappen er uden for formularen
 • 4.1.3. Statusbeskeder
  4.1.3.1. role=status skal implementeres på: faglisten, holdlisten, læg-i-kurv funktion, checkout steps med validering, formularmodulet. Når eksempelvis der foretages søgning, skal antal resultater opdateres i et element der bruger role=status. Det samme gælder for checkout når valideringsfejl opstår.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

 • 3. parts-integrerede værktøjer
  Vi har indlejret https://cookieinformation.com/ i vores løsning, og denne rummer følgende: 1.4.3 Kontrast (minimum) 1.4.6 Kontrast (udvidet) 1.4.8 Visuel præsentation 2.4.1 Spring over blokke

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har løbende fokus på at forbedre webtilgængeligheden på sitet. Til at monitorere og rapportere status for webtilgængeligheden benytter vi bl.a. QualWeb, så vi løbende kan rette op på evt. nye issues, der kan opstå i det videre arbejde med webstedet. Leverandøren af sitet udbedrer løbende tilgængeligheden på lokal og national bestilling ud fra detaljeret rapport. Forbedringer forventes udført i løbet af 2024

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.