Tilgængelighedserklæring

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland forpligter sig til at gøre webstedet https://grundvandsstanden.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://grundvandsstanden.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://grundvandsstanden.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har foretaget en dybdegående tilgængelighedsanalyse af grundvandsstanden.dk vha. værktøjet wave.webaim.org. Herudover har vi gennemgået sitet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende hierarki i overskrifter
  På forsiden bliver der sprunget et overskriftsniveau over fra H1 til H3. Tab-funktionen virker dog stadig, som den skal, så svagtseende vil godt kunne bruge sitet optimalt, selvom der bliver sprunget et niveau over. Vi forventer at udbedre fejlen sommer 2023.
 • Manglende formular beskrivelse
  På kurve-funktionaliteten på forsiden mangler der oven over tidsinterval-knapperne en tekst, der knytter sig til den formular, der er i den integrerede funktionalitet. Fejlen er indrapporteret til geologisk datacenter på GEUS, der har udviklet funktionaliteten. De forventer at have udviklet løsningen, så det bliver rettet op i løbet af 2023.
 • Lav kontrast i hovedmenuen
  Der er for lav kontrast farve mellem tekst og baggrund i menupunkterne. Vi arbejder på at justere på farveforholdet inden sommeren 2023.
 • Lille tekststørrelse
  På siden "Forstå Kort og kurve" er tekstenstørrelsen meget lille. Man kan ikke ændre den direkte i CMS, så vi arbejder på at kunne foretage denne ændring via kode i 2023.
 • Manglende overskrifter på timeline
  På siden "Forstå Kort og kurve" har vi anvendt en Timeline-funktionalitet til at beskrive de 11 trin og hotspots på image-mappet. Vi har opbygget Timelinen så den består af 11 trin med hver sin overskrift. Dog får vi en fejlmelding om at overskriften er H4 og dermed springer niveau 3 over. Vi arbejder på at løse dette inden sommeren 2023.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I samarbejde med Geologisk datacenter i GEUS arbejder vi på at udbedre de fejl i integrationer og CMS, vi har adgang til. Herudover forsøger vi at opretholde et højt niveau af tilgængelighed ved at holde os opdaterede omkring kravene i forbindelse med oprettelse af nyt indhold. Vi anvender løbende Webaims tilgængelighedsværktøj (WAVE) til at screene nyt indhold og identificere fejl i overensstemmelse med Web Content Accessibility Guideline (WCAG). Vi har i april 2023 foretaget sikkerhedsopdateringer af hjemmesiden til den seneste version af WordPress, plugins og af temaet Enfold, efterfulgt af en manuel test. Dette skal sikre at de systemtekniske krav lever op til loven om webtilgængelighed, som beskrevet af Wordpress.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.