Tilgængelighedserklæring

Frederikshavn kommune forpligter sig til at gøre webstedet http://grundsalg.kortinfo.net/frederikshavn-grundsalg tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://grundsalg.kortinfo.net/frederikshavn-grundsalg?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederikshavn kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://grundsalg.kortinfo.net/frederikshavn-grundsalg

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret sitet og forsøgt at imødegå tilgængeligheden bedst muligt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Ikke udfyldt

Uforholdsmæssig stor byrde

 • "Kopi af måleblad "
  Måleblad er et kortbilag, der viser grundens placering ud fra en koordinatliste. Da målebladet er lavet ud fra koordinater vurderer jeg, det værende uforbeholdsmæssig stor byrde at skulle gøre målebladet tilgængeligt. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som altid står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Ejendomsskattebillet 2020"
  Ejendomsskattebillet er en opkrævning, der viser, hvad der opkræves i ejendomsskat, rottebekæmpelse og skorstensfejring. Endvidere er påført ejendomsværdi og grundværdi. Det er svært at gøre dette skema tilgængeligt. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Tingbogsattester"
  En tingbogsattest er en attest, der viser, hvem der ejer en ejendom, hvilke servitutter, der er tinglyst på ejendommen samt hvilken gæld, der er tinglyst. Efter min vurdering, vurderer jeg, det værende uforbeholdsmæssig stor byrde at skulle gøre tingbogsattesten tilgængeligt. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Diverse Deklarationer"
  En deklaration består af servitutter. En servitut kan f.eks. være: dokument om ledninger, dokument om bebyggelse, benyttelse mv. Pligt til medlemskab af grundejerforening. Servitutter har oftest kortbilag tilknyttet. Kortbilagene er meget deltaljeret og findes i mange udgaver og former. Jeg vurderer det derfor værende uforbeholdsmæssig stor byrde at skulle gøre deklarationerne tilgængelige. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Jordforureningsattest fra Region Nordjylland"
  En jordforureningsattest fra Region Nordjylland viser, om der er påvist forurening eller ejendommen ikke er påvist forurening. En jordforureningsattest er beskrevet i tekst og billede med forskellige farver, alt efter hvordan ejendommen og området er klassificeret. Attesten kan fylde utrolig mange sider. Jeg vurderer det derfor værende uforbeholdsmæssig stor byrde at skulle gøre jordforureningsattesterne tilgængelige. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Ældre, udateret tegning, som viser bygninger på grunden"
  En ældre udateret tegning, der viser tidligere bygninger på ejendommen. Hvis man tager i betragtning hvor mange, der vil gøre brug af denne tegning og så opgøre det i, de ressourcer der skal bruges for at gøre dette bilag tilgængeligt. Så er byrden alt for stor. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Luftfoto/billeder af grunden"
  For købere, er det vigtigt, at de kan se et luftfoto som viser hvor ejendommen er placeret i området - dette er markeret med rød. Det er svært at gøre fotoet tilgængeligt. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Risikokurve"
  Billedet henviser til risikokurver - da det udbudte areal ligger mellem sikkerhedsafstand og den maksimal konsekvensafstand for ammoniakkøleanlæg ved Danish Crown. Ny bebyggelse i området skal respektere nærheden til slagteriet. Men ud fra vores vurdering vurderes det værende uforholdsmæssig stor byrde, at skulle gøre kortet med risikokurven tilgængelig. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Geotekniske undersøgelser"
  En geoteknisk er en undersøgelse af jordbundsforholdene. En jordbundsundersøgelse er lavet i forbindelse med udstykning af byggegrunde. Der viser, hvordan jordbundsforholdene er, i rapporten er beskrevet, hvordan jordbunden er, om der er behov for ekstrafundering. En geoteknisk rapport er beskrevet i tekst og med diagrammer, billeder mv. Det er meget stor fil. Jeg vurderer det derfor værende uforbeholdsmæssig stor byrde at skulle gøre de geotekniske undersøgelser tilgængelige. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Jordbundsundersøgelse"
  En jordbundsundersøgelse er lavet i forbindelse med udstykning af byggegrunde. Der viser, hvordan jordbundsforholdene er, i rapporten er beskrevet, hvordan jordbunden er, om der er behov for ekstrafundering. En jordbundsundersøgelse er beskrevet i tekst og med diagrammer, billeder mv. Det er meget stor fil. Jeg vurderer det derfor værende uforbeholdsmæssig stor byrde at skulle gøre jordbundsundesøgelserne tilgængelige. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Skyggediagram"
  Skyggediagrammer er et kort, der viser, hvornår solen rammer de enkelte grunde på forskellige tidspunkter i løbet af en dag. Skyggediagrammet er lavet som et kort, udarbejdet af en landinspektør. Det er en utrolig svært at gøre dette diagram tilgængeligt. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.
 • "Vedtægter til Grundejerforening"
  Vedtægter for grundejerforeningen er en bestemmelse af drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Grundejerforening udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen. Vi forsøger i fremtiden at se om vi kan gøre vedtægterne tilgængelige i fremtiden. Som alternativ til de ikke tilgængelige pdf-filer har vi anført kontaktinformation på alle indholdssider til ”Køb og Salg”, som står til rådighed og kan formidle indholdet.

Ikke omfattet af loven

 • GIS kort
  På alle sider på Grundsalg findes der GISkort, som viser hvor de grunde/arealer er til salg. Da man kan zoome ind og ud på kortet - er det svært at gøre dette tilgængeligt.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

På grundsalgssiden har vi været meget udfordret, da alle vores indlæste dokumenter var i pdf format. Nogle dokumenter utrolig store og nogle dokumenter meget gamle. Men vi tog udfordringen op, og har forsøgt at imødegå tilgængeligheden på alle vores indholdssider. Vi har tilstræbt at bruge færrest muligt pdf-filer. Nu gør vi det, at når vi lægger en layoutet pdf-fil på hjemmesiden, opretter vi samtidig med en tekstversion som indholdsside. De enkelte afsnit i pdf-filen kan foldes ud som accordions på indholdssiden. Vi har således en tilgængelig og utilgængelig udgave side om side. Den utilgængelige side kan have et flot layout og kan let printes, mens den anden kan læses op og dermed opfylde kravene for tilgængelighed. Et andet eksempel er, at vi har en skrivelse (tidligere pdf) "Notat om ekstrafundering", som findes på mange indholdssider, som bilag. Det er et skema indeholdende felter, som bygherren skal udfylde manuelt og så sende til os. Vi har i sommer 2021 lavet formularen lavet om til en EG formular. Sådan at formularen i fremtiden vil være elektronisk, så bygherren online kan udfylde tallene i skemaet og sende det retur til os via nem-id. Ydermere har vi en svagtseende borger, som har hjulpet os at gennemgå vores sider. Han har nævnt, hvad der er godt på siderne og hvad der ikke fungerer pt. Vi har bla. derudfra opdaget, at han får alle links læst op. Men alt tekst ud over linkene får han ikke oplæst. Samtidig med, får han kun links oplæst i Accordions /fuld ud gardinet - alt andet tekst oplæses ikke. Det har således viderebragt til vores leverandør Niras. Som er i fuld gang med at løse denne udfordring, og vi håber at inden længe, så fungerer det også efter hensigten. Sådan at alt tekst på indholdssiden oplæses. Det er et skema indeholdende felter, som bygherren skal udfylde manuelt og så sende til os. Vi har i sommer 2021 lavet formularen lavet om til en EG formular. Sådan at formularen i fremtiden vil være elektronisk, så bygherren online kan udfylde tallene i skemaet og sende det retur til os via nem-id. Ydermere har vi en svagtseende borger, som har hjulpet os at gennemgå vores sider. Han har nævnt, hvad der er godt på siderne og hvad der ikke fungerer pt. Vi har bla. derudfra opdaget, at han får alle links læst op. Men alt tekst ud over linkene får han ikke oplæst. Samtidig med, får han kun links oplæst i Accordions /fuld ud gardinet - alt andet tekst oplæses ikke. Det har således viderebragt til vores leverandør Niras. Som er i fuld gang med at løse denne udfordring, og vi håber at inden længe, så fungerer det også efter hensigten. Sådan at alt tekst på indholdssiden oplæses.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.