Tilgængelighedserklæring

Aalborg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://grundsalg.kortinfo.net/aalborg-grundsalg tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://grundsalg.kortinfo.net/aalborg-grundsalg?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://grundsalg.kortinfo.net/aalborg-grundsalg

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Det er foretaget en dybdegående manuel evaluering med hjælp fra bl.a. Google Lighthouse.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter
  Aalborg Kommune har vedtaget et HTML first strategi. Det betyder, at vi så vidt muligt undgår at publicere pdf-filer og andre dokumenter på hjemmesiden. Du vil dog kunne støde på enkelte dokumenter, som ikke lever op til standarden for webtilgængelighed.
 • Titler
  Titler er generiske, og beskriver ikke indholdet
 • Logo alt-teskt
  Logo mangler korrekt alt-værdi
 • CSS content i :after
  - Tekst på "+ Fold alle ud"-knap kan ikke læses af alle skærmlæsere, da teksten er indsat med CSS i `:after` med `content`
 • Alt-tekst på billeder
  Illustrative bilelder har intetsigende alt-værdi
 • Billeder har title
  Billeder har title-værdi i steder for alt-værdi
 • Kontrast
  Teskt og links har flere steder for lav kontrast
 • Små skærme
  Tekst falder uden for footer på mindre skærme (viewport 640-780px). Kort overlapper footer på område-sider (viewport 640px eller mindre) Footer overlapper indhold på udstykning-sider (viewport 640px eller mindre)
 • Tabindex
  Paganiation under listen af grunde kan fokuseres på flere elementer. `li` har tabindex="0" selvom det indeholder et link `a` som også kan fokuseres
 • Flere/tomme links
  Listen over grunde indeholder flere links til samme grund. Første er meget sigende (adresse), resten indeholder enten generisk tekst "Til salg", areal eller pris. Hvis data ikke er tilgængelig, indeholder link ikke noget tekst.
 • Skiftende sprog
  Kolonneoverskrifter i liste over grunde har `aria-label` på en blanding af dansk og engelsk; det kan en skærmlæser ikke tyde. html koden har `lang="da"`, altså bør tekst være dansk, med mindre der i koden defineres andet
 • Fokusrækkefølge
  Indhold har omvendt fokusrækkefølge på alm. og store skærme (viewport > 640px) (Kort og tabel i højre kolonne har fokus før test og billeder i venstre kolonne)
 • Tomt link i brødkrummer
  På flere sider indeholder brødkrummer et link hvis formål ikke kan bestemmes
 • Link formål kan ikke bestemmes
  Nogle links har intetsigende indhold ("Link"), og kan heller ikke bestemmes ud fra kontekst
 • Links kan fokuseres selvom indhold er skjult
  Tekst og links i accordion kan fokuseres selv om det er skjult (ikke foldet und)
 • Spring over indhold
  Link til at springer over kort er tvetydig. Det er forsøgt med både HTML og JavaScript. Bør blot linke til `href="#skipTarget"` i HTML-koden. Skærmlæsere tror at fokus flytter til toppen af siden `#` hvor JavaScript efterfølgende tvinger fokus til `#skipTarget

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Geotekniske rapporter af særlig teknisk karakter
  Geotekniske rapporter af særlig teknisk karakter er ikke gjort tilgængelige, da vi vurderer det som værende uforholdsmæssig stor byrde, når vi ser på vejledningernes besøgstal.

Ikke omfattet af loven

 • Kort
  Tilgængelighedsproblemer i kort er ignoreret, da kortmateriale er undtaget de normale webtilgængelighedsregler. Kortet bruges ikke til navigation.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Systemansvarlig er gjort opmærksom på problemer med webtilgængelighed, og forventer at løse dem i løbet af 2024.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.