Tilgængelighedserklæring

Region Nordjylland forpligter sig til at gøre webstedet https://gronenerginordjylland.rn.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://gronenerginordjylland.rn.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Nordjylland, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://gronenerginordjylland.rn.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Overskriftsstrukturer
  Nogle steder er overskriftsniveauerne brugt uhensigtsmæssigt på hjemmesiden, f.eks. i brødkrummesti, megamenu og kontaktboks. Region Nordjylland er i 2. kvartal 2021 i udbud med en opgave omkring omkodning af regionens hjemmesider. Der vil blive rettet op på disse tilgængelighedsfejl i den forbindelse.
 • Manglende mulighed for at navigere med tastatur
  Det er ikke muligt at folde sidemenuer ind/ud vha. tastatur. Det er ikke muligt at navigere i kalendervisning for nyheder vha. tastatur. Region Nordjylland er i 2. kvartal 2021 i udbud med en opgave omkring omkodning af regionens hjemmesider. Der vil blive rettet op på disse tilgængelighedsfejl i den forbindelse.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter med grafer og tabeller
  Nogle pdf-filer vil kræve et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde at gøre tilgængelige set i forhold til hvor mange mennesker, der vil have gavn af det. Det kan være rapporter med grafer og tabeller, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare. Ved behov for at få gjort et dokument tilgængeligt, er du velkommen til at kontakte os. Så vil vi gøre indholdet tilgængeligt hurtigst muligt. Se kontaktinformationer øverst i tilgængelighedserklæringen.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Region Nordjylland er fra 1. kvartal 2022 i gang med at omkode regionens hjemmesider. Der vil blive rettet op på en række tilgængelighedsfejl i den forbindelse. Derudover uddanner vi løbende vores medarbejdere til at producere tilgængeligt indhold. Eks. på konkrete initiativer: - Indkøb af diverse værktøjer til at opmærke og tjekke dokumenter og website for tilgængelighed - Nye Word skabeloner (tilgængelige dokumenter på websitet) - Retningslinjer for tekstning mm. af videoer

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.