Tilgængelighedserklæring

Gribskov kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.gribskov.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.gribskov.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Gribskov kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.gribskov.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Teknisk test ved SiteImprove accesibility checker og brugertest.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tabeller på ældre dagsordner og referater
  Tabeller på enkelte dagsordenpunkter er oprettet som billeder uden alternativtekst, da det ikke er muligt i vores ESDH-system. I forbindelse med opgradering af vores ESDH-system, vil nye dagsordner få alternativ-tekst, eller opmærkede tabeller.
 • PDF-filer
  En del ældre pdf-filer er ikke tilgængelige. Eks. kvalitetsstandarder, politikker og strategier. Det forventes at de bliver tilgængelige når nye versioner udarbejdes.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter i politiske udvalg overholder ikke alle krav
  Der mangler tekstalternativ på ikke-tekst-indhold (WCAG 2.1 succeskriterium 1.1) Der mangler tekst-hierarki på enkelte dokumenter (WCAG 2.1 succeskriterium 1.3.1) Det vurderes at få antal mennesker vil læse dokumenterne, og at det vil være omkostningstungt at ændre.
 • Budget, regnskab og årsberetning
  Budget, budgetforslag, regnskab og årsberetning vurderes kun at være relevant for få personer.

Ikke omfattet af loven

 • PDF-filer publiseret før 23. september 2018.
  Politikker, planer, strategier mv. som stadig er gældende og publiseret før 23. september 2018 bliver først gjort tilgængelige når politikker, planer mv. opdateres og vedtages på ny.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Løbende optimering af design og funktioner på hjemmesiden. Løbende opdatering af indhold på websider ifbm. almindelig opdatering. Opdaterede skabeloner, vejledninger og kurser til sagsbehandlere og konsulenter ift. pdf'er og andre dokumenter.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.