Tilgængelighedserklæring

GREVE KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.greve-ic.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.greve-ic.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte GREVE KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.greve-ic.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet, blandt andet ved hjælp af accessibility-værktøjer i Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.3.1 Informationer og relationer - overskrift mangler tekst (fejl på niveau A)
  I footeren (på alle sider) er der to felter, som mangler en overskrift. De manglende overskrifter har ingen indholdsmæssig betydning, men en skærmlæser vil rapportere, at der er et H4-tag uden overskrift.
 • 1.3.1 HTML bruges til at formatere indhold (fejl på niveau A)
  Handler blandt andet om, at der er anvendt præsentationsattributter som 'border', 'align' eller 'bgcolor' er anvendt i stedet for CSS.
 • 1.3.1 Informationer og relationer – inputfelt har ingen beskrivelse (fejl på niveau A) – optræder også under 3.3.2 (ledetekster eller instruktioner) og 4.1.2 (navn, rolle, værdi)
  Søgefeltet øverst på alle sider mangler en beskrivelse.
 • 1.4.3 Kontrast (minimum) - farvekontrast er utilstrækkelig (fejl på niveau AA)
  Handler blandt andet om knapperne ”Cookies” og ”Læs op” øverst på alle sider, links i tekst og datoangivelse på nyheder.
 • 2.4.4 Formål med links (i kontekst)
  Linktekst bruges til flere forskellige destinationer (fejl på niveau A) – optræder også under 2.4.9 (link alene).
 • 2.4.7 Synligt fokus – manglende fremhævelse af elementer (fejl på niveau AA)
  Handler om flere elementer, blandt andet søgefelt og flere menupunkter.
 • 4.1.2 Iframe mangler beskrivelse
  Fejl på niveau A.
 • Derudover er der advarsler som
  • 4.12 Overflødig WAI-ARIA-attribut (advarsel på niveau A) • 1.3.1 Der kan ikke skelnes mellem landemærker (advarsel på niveau A) • 2.4.1 Spring over blokke - ingen mulighed for at springe over gentaget indhold (advarsel på niveau A)

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ifølge lov om webtilgængelighed skal
  • Alle dokumenter publiceret efter 23. september 2020 være tilgængelige. • Alle dokumenter publiceret efter 23. september 2018 være tilgængelige senest 23. september 2020. • Dokumenter, der er publiceret før 23. september 2018, skal kun overholde lovens krav om webtilgængelighed, hvis de er ”nødvendige for administrative processer”.
 • Det betyder, at Greve Kommune har et stort antal dokumenter, primært pdf’er, som skal gøres tilgængelige.
  Men da det vurderes, at kun et lille antal mennesker vil orientere sig i dem, vurderes det, at omkostninger ved at gøre samtlige dokumenter tilgængelige vil være uforholdsmæssigt høje.
 • Greve Kommune håndterer derfor dokumenter på følgende måder:
  -
 • Dokumenter publiceret efter 23. september 2020:
  Greve Kommune er i gang med at indkøbe og oplære organisationen i værktøjer og arbejdsgange, der kan gøre dokumenter tilgængelige. Det betyder, at alle dokumenter, der er publiceret efter 23. september 2018, vil blive gjort tilgængelige hurtigst muligt.
 • Dokumenter publiceret før 23. september 2018:
  For dokumenter, der er publiceret før 23. september 2018, og samtidig er nødvendige for administrative processer, tilbyder Greve Kommune at gøre dem tilgængelige efter behov. Som tidligere nævnt er vi i gang med at indkøbe værktøjer og oplære organisationen i at bruge dem. Så snart dette arbejde er på plads, vil vi åbne for denne mulighed.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter publiceret før 23. september, som ikke er nødvendige for administrative processer:
  Er ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

For beskrivelse af dokumenter, se tekst under punktet "Uforholdsmæssig stor byrde". Mange af problemerne med at leve op til lov om webtilgængelighed skyldes tekniske og funktionelle fejl og mangler i det nuværende CMS. Greve Kommune er derfor i gang med at skifte til et nyt CMS, så greve.dk opfylder krav i lov om webtilgængelighed. Ved skiftet vil designmæssige fejl som ”Farvekontrast er utilstrækkelig (1.4.3)” samtidig blive rettet. I forbindelse med migrering til nyt CMS vil indholdet blive gennemgået og fejl som ”2.4.9 Formål med link – linktekst er for generisk, linktekst bruges til flere forskellige destinationer” vil blive udbedret. Skiftet til nyt CMS vil være færdigt senest sommer 2021.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.