Tilgængelighedserklæring

GLOSTRUP KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.glostrupbib.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.glostrupbib.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte GLOSTRUP KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.glostrupbib.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Bruger Test

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Overholder ikke webtilgængelighedsloven
  Generel tilgængelighed Bibliotekernes hjemmesidesystem opdateres flere gange årligt, og derfor vil det være muligt, at der sker fejl, der bryder tilgængeligheden. Vores leverandør vil implementere autotest af tilgængeligheden ved opdateringer. •Kontrast (WCAG 1.4.3) Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. hjælpetekster. •Inputfelter og knapper (WCAG 2.4.6 “Overskrifter og etiketter” ) Der er eksempler på, at inputfelter eller knapper mangler en label, fx søgeknappen. •Layout (WCAG 1.3.1 “informationer og relationer” ) Der er eksempler på, at formularer indeholder elementer, som hører logisk sammen, men som ikke er grupperet. Fx kategorier under arrangementer. •Tastatur (WCAG 2.1.1 “Tastatur”) Der er funktioner, der ikke kan betjenes fuldt ud via tastatur, fx. lån, reserveringer, mellemværender, filtrering / søgning på arrangementer, kontaktformularen. •Fokusrækkefølge (WCAG 2.4.3 “Fokusrækkefølge” ) Der er eksempler på, at fokuserbare komponenter ikke opnår fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, fx mangler datovælger ved søgning på arrangementer fokus, overskrifter er ikke semantisk HTML, dvs. h1, h2 eller h3. •Billeder (WCAG 1.1.1 “Ikke-tekstbaseret indhold” ) Der er eksempler på, at dekorative billeder ikke er skjult for skærmlæsere (tom alt-tag mangler). Endvidere mangler der beskrivende tekster til billeder, der indsættes i indholdsfelter.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Uforholdsmæssig stor byrde
  Lange videoer og lydfiler Videoer og lydfiler med lang varighed vil tage så lang tid at gøre tilgængelige, at konsekvensen vil være at vi ikke producerer dem. •Gamle nyheder og artikler Vi har et stort antal gamle nyheder og artikler som har en lille læseskare. Vi vil tilgængeliggøre de mest besøgte. •Inputfelter og unikke id´er (WCAG 1.3.1) Der er eksempler på at inputfelter har samme id´er, hvor disse burde være unikke. •Linkede billeder (WCAG 2.4.4 “Formål med links”) Der er eksempler på, at billeder ikke har en beskrivende linktekst, fx. oversigten over biblioteker. •Fokusrækkefølge (WCAG 2.4.3 “Fokusrækkefølge” ) Navigation i forsidekarruseller via tabulering er vanskelig, man møder mange gentagelser ved brug af skærmlæser og kan kun få fat i det første materiale. •Synligt fokus (WCAG 2.4.7 “Synligt fokus”) Der er flere eksempler på, at der mangler synligt fokus, fx. i nyhedsoversigten, forsidekarrusel. •Kontrast (WCAG 1.4.3) Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. tekster i overlays på forskellige indholdstyper samt forsidekarrusel, pile til navigation.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Kultur og kommunikation medarbejde er i færd med at udarbejde en overordnet plan.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.