Tilgængelighedserklæring

GLOSTRUP KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet http://www.glostrup.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.glostrup.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte GLOSTRUP KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://www.glostrup.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Eksternt firma er lavet en tilgængelighedsvurdering og derudover bruger vi siteimprove

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-Dokumenter
  Der kan være PDF filer, som ikke er tilgængelige. Vi er i gang med at kvalitetssikre vores hjemmeside, så alle PDF-filer er tilgængelige. Det forventes at alle PDF-filer er gennemgået i løbet af 2021.
 • Kontrast
  Kontrast mellem tekst og baggrund skal være over 4,5:1 for almindelig tekst og 3:1 for stor tekst. Vi har områder, hvor kontrasten er lavere. Der arbejdes på en løsning med vores udbyder. Forventes gennemført i løbet af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Budgetter og regnskaber
  Vores budgetter og regnskaber er omfattende og meget taltunge. Omkostningerne ved at gøre de nuværende PDF-filer tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på andens vis - f.eks. ved pålæsning. Der arbejdes på en ny skabelon for dele af budgettet og regnskabet, således at det bliver tilgængeligt. Denne del forventes på plads i første halvår af 2021.
 • Bilag til politiske dagsordener og referater
  Bilag til politiske dagsordener og referater er ikke tilgængelige på hjemmesiden. Såfremt bruger har behov for at få bilaget tilgængeligt, så vil det ske ved f.eks. højtlæsning
 • Videoer fra Kommunalbestyrelsesmøder
  Vi har indgået aftale med Kommune-TV omkring streaming af kommunalbestyrelsesmøder. P.t er der ingen ”tale-til-tekst” løsning, der kan bruges uden efterfølgende at skulle gennemses og rettes, og det er meget ressourcekrævende. Det er også en uforholdsmæssig stor byrde at levere undertekster der passer 100%. Alternativ er dog referater fra møderne, som findes på hjemmesiden.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er ved at få foretaget en ny tilgængelighedsvurdering - det forventes at den er færdig inden udgangen af 2020.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.