Tilgængelighedserklæring

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) forpligter sig til at gøre webstedet https://geusbulletin.org/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://geusbulletin.org/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://geusbulletin.org/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har foretaget en systematisk test af hjemmesiden og manuelt gennemgået elementer og indhold for tilgængelighed. Vi har bl.a. anvendt Webaims tilgængelighedsværktøj (WAVE) til gennemgangen.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter
  Siden 2019 har alle vores videnskabelige artikler været tilgængelige i følgende fire formater: HTML, PDF, EPUB og XML. Det af formaterne, vi har dedikeret til at overholde tilgængelighedskravene, er HTML, men de andre formater lever også delvist op til tilgængelighedskravene. Tidligere indhold, som ikke er i HTML-format, er ikke tilgængeliggjort. GEUS Bulletin har et stort bagkatalog af hundredvis af videnskabelige artikler, monografer og kort-beskrivelser som PDF-filer. Bagkataloget er fra 1893 til 2018. Det vil være en stor økonomisk byrde for GEUS Bulletin at gøre det fulde materiale tilgængeligt bagudrettet, da det er meget omfangsrigt, og der er kun en specialiseret læserskare. Tidligere PDF-filer vil blive tilgængeliggjort, hvis der er efterspørgsel fra brugerne.
 • Web-platform
  Websitet er hosted på en særlig platform (kaldet Open Journal Systems – OJS), som er dedikeret til at hoste videnskabelige udgivelser som GEUS Bulletin. En ekstern gennemgang af OJS-platformen foretaget af platformens udviklere (Public Knowledge Project – PKP) i 2019 satte fokus på flere punkter, hvor sitet delvist lever op til eller slet ikke lever op til WCAG 2.1 (A og AA)-retningslinjerne. Hele listen over disse kan findes på https://github.com/pkp/pkp-lib/projects/16. Vi har fokuseret på disse punkter i vores egen selvevaluering, hvor vi identificerede tre ‘dumpede’ punkter (WCAG 2.1 retningslinjepunkterne 3.2.2/3.3.2), som går igen på alle platformens sider, og derudover fem ’dumpede’ punkter (WCAG 2.1 retningslinjepunkterne 1.1.1/1.3.1/1.3.5/2.4.1/2.4.2), der er relevante for et lille antal undersider. Til trods for dette er alle sider i kategorien ‘lever delvist op til’ standarderne, som der kræves i denne erklæring. PKP foretager rettelser af alle disse punkter og forventer at implementere rettelserne i næste opdatering af platformen, som forventes ”primo 2021”. Vi vil opdatere til den nye version og dermed implementere disse ændringer på vores website, så snart den nye version er tilgængelig. Vi forventer, at dette vil ske før den næste gennemgang of vores tilgængelighed i 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-filer
  For tidligere pdf-filer (2018 og tidligere), som ikke betragtes som væsentlige, gælder det, at GEUS ikke planlægger at gøre dem tilgængelige. Alene omfanget betyder, at det ville være en særdeles ressourcetung opgave at tilgængeliggøre materialet. Herudover er der som udgangspunkt kun en lille specialiseret læserskare. Brugerne er i mellemtiden velkomne til at henvende sig til GEUS, hvis de har brug for hjælp med at tilgå ikketilgængeliggjort materiale på enquiries@geusbulletin.org.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

For at opretholde et højt niveau af tilgængelighed er vi opmærksomme på kravene i forbindelse med oprettelse af nyt indhold og anvender månedligt Webaims tilgængelighedsværktøj (WAVE) til at screene nyt indhold på websitet (fx for at fange et billede uden alt-tekst eller en side uden titel). Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start. PKP retter de resterende punkter, der ikke påfylder tilgængelighedskravene, på OJS-webplatformen. PKP forventer at implementere disse rettelser i den næste opdatering af OJS-platformen, som forventes ’”primo 2021”. Vi opdaterer vores website til den nye version af OJS, når den er tilgængelig, og implementerer dermed disse ændringer på vores website. Vi forventer, at dette vil ske før den næste gennemgang af vores tilgængelighed i 2021. Vi har valgt, at det format, der skal opfylde tilgængelighedskravene, når det gælder alle vores videnskabelige artikler, er HTML. Alle artikler udgivet fra 2019 og frem er tilgængelige i dette format og tre andre formater (PDF, EPUB og XML). Vi arbejder i øjeblikket på små forbedringer af vores HTML-format med henblik på bedre tilgængelighed. For eksempel forbedrer vi alt-tekst I HTML og forbedrer overskrift-strukturen. Disse forbedringer vil blive implementeret i alle publicerede artikler, hvor et HTML-format er tilgængeligt, og i alle fremtidige artikler publiceret i dette format. Vi vil også implementere yderligere forbedringer til vores PDF-formater fra 2020 og frem med henblik på bedre tilgængelighed. Forbedringer inkluderer brug af informativ alt-tekst til alle figurer som standard og mere detaljeret tagging af komplekst tabelindhold.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.