Tilgængelighedserklæring

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.geus.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.geus.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.geus.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har foretaget en dybdegående tilgængelighedsanalyse vha. værktøjer som Siteimprove, GoBasics analytic og Wave. Og vores leverandør har stået for den tekniske tilretning.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter
  Tidligere indhold, som ikke er i html-format, er ikke tilgængeliggjort. GEUS har mange dokumenter som rapporter og publikationer, særligt som pdf-filer. Det vil være en stor økonomisk byrde for GEUS at gøre det fulde materiale tilgængeligt bagudrettet, da det er meget omfangsrigt, og der er kun en lille specialiseret læserskare. Tidligere PDF-filer vil blive tilgængeliggjort hvis der er efterspørgsel fra brugerne.
 • Grafikker
  Der findes enkelte grafikker på sitet, som ikke er tilgængelige.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-filer
  For tidligere pdf-filer, som ikke betragtes som væsentlige, gælder det, at GEUS ikke planlægger at gøre dem tilgængelige. Alene omfanget betyder, at det ville være en særdeles ressourcetung opgave at tilgængeliggøre materialet. Herudover er der som udgangspunkt kun en lille specialiseret læserskare. Brugerne er i mellemtiden velkomne til at henvende sig til GEUS, hvis de har brug for hjælp med at tilgå ikke-tilgængeliggjort materiale på geus@geus.dk

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter der er lagt på geus.dk før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

For at opretholde et højt niveau af tilgængelighed er vi opmærksomme på kravene i forbindelse med oprettelse af nyt indhold og anvender dagligt Siteimproves tilgængelighedsværktøj til at screene websitet (fx for at fange et billede uden alt-tekst eller en side uden titel). Sideløbende med Siteimprove anvender vi CMS’ets indbyggede tilgængelighedsværktøj. Vi arbejder med tilbagevendende opdateringsprocesser, hvor vi manuelt gennemgår for uhensigtsmæssigheder, som Siteimprove og CMS ikke fanger (fx fejl i overskrifter). Vi gennemgår månedligt websitet manuelt og ved hjælp af tilgængelighedsværktøjer. Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.