Tilgængelighedserklæring

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.geus.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.geus.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.geus.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har foretaget en dybdegående tilgængelighedsanalyse vha. værktøjer som Siteimprove, GoBasics analytic, Axe og Wave. Og vores leverandør har stået for den tekniske tilretning.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Dokumenter
  Tidligere indhold, som ikke er i html-format, er ikke tilgængeliggjort. GEUS har mange dokumenter som rapporter og publikationer, særligt som pdf-filer. Det vil være en stor økonomisk byrde for GEUS at gøre det fulde materiale tilgængeligt bagudrettet, da det er meget omfangsrigt, og der er kun en lille specialiseret læserskare. Tidligere PDF-filer vil blive tilgængeliggjort hvis der er efterspørgsel fra brugerne.
 • Grafikker
  Der findes enkelte grafikker på sitet, som ikke er tilgængelige. Vi laver fremadrettet (siden 2023) vores infografikker i et system, der lever op tilgængeligheden.
 • iFrames
  Der anvendes i mindre grad iFrames på sitet (visning af indhold fra et andet site). Dette indhold er ikke nødvendigvis tilgængeligt. Vi arbejder på at kortlægge og løse problemer på dette område. Dette er bl.a. fra vores Job og karriere side, hvor vi i 3. kvartal af 2024 opdaterer vores jobliste i HR Manager.
 • Inaktive eksterne links fra før 2017
  Der findes inaktive eksterne links på GEUS.dk på sider med indhold ældre end 2017. De eksterne links henviser til slettede sites eller til sites, hvis url er ændret. Vi arbejder løbende på at slette disse links og i enkelte tilfælde reaktivere links med den nye url.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-filer
  For tidligere pdf-filer, som ikke betragtes som væsentlige, gælder det, at GEUS ikke planlægger at gøre dem tilgængelige. Alene omfanget betyder, at det ville være en særdeles ressourcetung opgave at tilgængeliggøre materialet. Herudover er der som udgangspunkt kun en lille specialiseret læserskare. Brugerne er i mellemtiden velkomne til at henvende sig til GEUS, hvis de har brug for hjælp med at tilgå ikke-tilgængeliggjort materiale på geus@geus.dk
 • Nyheder fra før 2017
  GEUS vurderer, at nyheder fra før 2017 generelt har lille relevans. GEUS vurderer det som værende en uforholdsmæssig stor byrde at gøre indholdet tilgængeligt sidernes besøgstal taget i betragtning.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter der er lagt på geus.dk før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

For at opretholde et højt niveau af tilgængelighed er vi jævnligt i kontakt med vores leverandør, der hjælper med at udbedre en række kritiske fejl. Herudover holder vi os opdateret på kravene i forbindelse med oprettelse af nyt indhold og anvender dagligt Siteimproves tilgængelighedsværktøj til at screene websitet, sammen med CMS’ets indbyggede tilgængelighedsværktøj. Vi arbejder med tilbagevendende opdateringsprocesser, hvor vi manuelt gennemgår for uhensigtsmæssigheder, som Siteimprove og CMS ikke fanger. Vi gennemgår månedligt websitet manuelt og ved hjælp af tilgængelighedsværktøjer, herunder Wave. GEUS’ egne publikationer vil så vidt muligt være opdaterede og tilgængelige i GEUS’ publikationsdatabase (pub.geus.dk/da/). Vi har oprettet skabeloner og vejledninger på vores intranet og bestræber os på, at alle nye GEUS publikationer er webtilgængelige. Vi arbejder desuden på at kortlægge problemer og finde løsninger på iframes, vi tilretter jævnligt inaktive links på indhold af ældre dato, og vi er ved at gennemgå vores projekthjemmesider for webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.