Tilgængelighedserklæring

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland forpligter sig til at gøre webstedet https://www.geoviden.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.geoviden.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.geoviden.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har foretaget en dybdegående tilgængelighedsanalyse af Geoviden.dk vha. værktøjet wave.webaim.org.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Søgeikon
  Søgeikonet mangler en beskrivende tekst tilknyttet knappen og formularfeltet. Det har vi ikke mulighed for at indsætte som redaktører, men vi er i kontakt med folkene bag Wordpress temaet NewsBlock omkring udbedring af tilgængelighedsfejl, der skal tilrettes i temaets kode. Vi forventer at fejlen er tilrettet i første halvår af 2021, alternativt gentænker vi brugen af elementet.
 • 4 sociale medie ikoner
  Sociale medie-ikoner indeholder links, der er automatisk genereret og mangler en beskrivende tekst i koden. Vi er i kontakt med Wordpress og forventer, at fejlen er tilrettet i første halvår af 2021.
 • Billeder i element i højrebar
  Et element i højrebaren viser 4 indlæg fra samme Geoviden-tema, dette er automatisk genereret. Hvert indlæg viser det billedet, der er knyttet til indlægget, og disse indeholder links, der mangler en beskrivende tekst. Vi er i kontakt med Wordpress og forventer at fejlen er tilrettet i første halvår af 2021.
 • Billeder i automatisk genereret liste
  Et element i bunden af indlægsside viser ’Flere indlæg’ fra samme tema, dette er automatisk genereret. Hvert indlæg viser billedet fra indlægget, og disse indeholder links, der mangler en beskrivende tekst. Det skal tilrettes i temaets kode, og vi er i kontakt med Wordpress og forventer at fejlen er tilrettet i første halvår af 2021.
 • Billeder på forsiden
  Forsiden består af lister med billeder og links til indlæg og kategorier. Her findes en række links, der mangler en beskrivende tekst, hvoraf flere er knyttet til billeder. Det skal tilrettes i temaets kode, og vi er i kontakt med Wordpress og forventer at fejlen er tilrettet i første halvår af 2021.
 • Info-grafikker
  Der findes enkelte info-grafikker lavet i genial.ly på sitet, som ikke er tilgængelige. Vi er i dialog med Genial.ly omkring problemet. Hvis ikke deres service værktøj bliver tilgængeligt i 2021, vil vi overgå til et lignende værktøj, der lever op til kravene om webtilgængelighed, eller finde en løsning, der beskriver indholdet med en webtilgængelig tekst.
 • PDF'er: Nøglebegreber og magasiner
  Nøglebegreber og Geoviden magasiner fra 2019 og ligger på hjemmesiden i flere formater, både som PDF og HTML. PDF filerne er blot en ekstra service målrettet en lille gruppe af brugere, til undervisningsbrug. Disse er ikke tilgængelige, da alt indholdet også findes som tilgængeligt html.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Dokumentarkiv lagt på websitet før 23. september 2018
  Geoviden har et arkiv af magasiner som PDF-filer. Disse dokumenter fra 2005 - 2018 vil ikke blive gjort tilgængelige, med mindre der er efterspørgsel fra brugerne. Alt andet indhold til Geoviden fra 2019 er gjort tilgængeligt i form af HTML.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

For at opretholde et højt niveau af tilgængelighed er vi opmærksomme på kravene i forbindelse med oprettelse af nyt indhold og anvender løbende Webaims tilgængelighedsværktøj (WAVE) til at screene nyt indhold og identificere fejl i overensstemmelse med Web Content Accessibility Guideline (WCAG). Vi er i dialog med folkene bag Wordpress temaet Newsblock og forventer, at de tilretter de beskrevede punkter, der på nuværende tidspunkt ikke opfylder de systemiske krav om tilgængelighed. Vi forventer, at dette vil ske før den næste gennemgang af vores tilgængelighed i 2021. Desuden har vi planlagt, at vi løbende foretager sikkerhedsopdateringer af hjemmesiden til den seneste version af WordPress, plugins og af temaet Newsblock, efterfulgt af en manuel tests. Dette skal sikre at de systemtekniske krav lever op til loven om webtilgængelighed, som beskrevet af Wordpress.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.