Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden forpligter sig til at gøre webstedet https://www.gentoftehospital.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.gentoftehospital.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Hovedstaden, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.gentoftehospital.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Afdelingerne har på opfordring fra hospitalets kommunikationsafdeling lavet en større gennemgang af deres sider og vurderet tilgængeligheden på egne afdelingssider. I dette arbejde har Kommunikationsafdelingen foretaget tjeks ved hjælp af Siteimprove (statestik) samt løbende stikprøver. Centrale sider er vurderet af Kommunikationsafdelingen på hospitalet. Rent systemmæssigt vurderede Sensus Aps i 2015 tilgængeligheden af regionh.dk (hospitalets moder-site) - der blev i kølvandet af dette gennemført en lang række tekniske opdateringer af systemet bag webstedet, og regionen optimerer fortsat løbende på systemet. Læs evt. mere om dette på tilgængelighedserklæringen for regionh.dk

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Nogle pdf-dokumenter er ikke tilgængelige
  Hospitalets pdf-dokumenter kan komme fra mange forskellige systemer og programmer. Vi arbejder på at få så mange som muligt til at leve op til tilgængelighedskravene. Hvis du støder på dokumenter, du ikke kan læse, så tag kontakt til os, så vi kan hjælpe dig med at få fat i den information, du søger. Du får fat i os, ved at klikke på navnet nederst på den side, hvor du har fundet pdf-dokumentet. Alternativt kan du kontakte hospitalet, som angivet først i denne erklæring.
 • Jobsøgning: Ansøgningsformularen lever ikke op til tilgængelighedskravene
  Det system vi anvender til at håndtere jobsøgning i Region Hovedstaden, lever ikke op til kravene. Region Hovedstaden er i dialog med leverandøren om at få optimeret systemet.
 • Corona-symptomtester ikke tilgængelig
  Da corona-epidemien ramte Danmark i marts 2020 blev regionen lagt ned af telefonopkald fra bekymrede borgere. Region Hovedstaden fik i al hast udviklet en såkaldt chatbot, der kan hjælpe borgerne med at finde ud af, hvem de skal kontakte i sundhedssystemet. Den er desværre ikke tilgængelig. Der er planer om at optimere tilgængeligheden af funktionen. Du finder chatbot'en på vores sider om akuttelefonen 1813.
 • Elementer er ikke opmærket korrekt
  Der er eksempler på, at elementer, fx tabeller, mellemrubrikker, punktopstillinger, linktekster og billeder ikke er opmærket korrekt. Vi forventer at få opdateret dette i løbet af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Links til Pure (RSS-feeds)
  Der er eksempler på forskningssider, hvor du finder en række links, der linker til Region Hovedstadens forskningsportal (Pure). Disse links genereres automatisk via et RSS-feed, der på nuværende tidspunkt ikke kan levere dem i en tilgængelig version, da det ikke fremgår af linkteksten, at man havner på en anden hjemmeside. Da indholdet, som disse links henviser til kun vil have interesse og relevans for et begrænset antal fag-personer, vurderer vi, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at generere dem som tilgængelige linktekster på nuværende tidspunkt.
 • Integreret indhold fra Pure (sidevisning)
  Der er eksempler på forskningssider, hvor du finder integreret indhold fra sider på Region Hovedstadens forskningsportal (Pure). Dvs. at der foregår en løbende automatisk indsættelse af indhold fra denne kilde. Vi oplever, at integreringen af indhold på disse sider er en fordel for brugeren. Dog er dette indhold ikke tilgængeligt, da der endnu ikke er arbejdet med at gøre siderne på PURE tilgængelige. Vi vurderer, at indholdet, som integreres på disse sider, kun vil have interesse for et begrænset antal fag-personer, hvorfor vi vurderer, at det - på nuværende tidspunkt - vil være en uforholdsmæssig stor byrde at generere og vedligeholde dette indhold på anden vis på vores sider.
 • Formularer
  På hjemmesiden er der eksempler på dokumenter, som brugeren skal udfylde (formularer). Disse er ikke gjort tilgængelige, da de skal forefindes som word- / pdf-formater til udprintning. Region Hovedstaden har planlagt at lave en digital løsning til formularer, der er tilgængelig. Da disse formularer primært henvender sig til relativt få sundhedsfaglige personer, vurderer vi, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem webtilgængelige på nuværende tidspunkt. Når regionen får en digital webtilgængelig løsning til formularer, vil vi benytte den løsning (Vi regner med at det sker i løbet af 2021/2022).

Ikke omfattet af loven

 • Gamle nyheder (arkivmateriale)
  Vi har en række gamle nyheder liggende fra før 23/9 2018. Disse nyheder er ikke ændret væsentligt siden publiceringen og skal betragtes som arkivmateriale, der kun har relevans for et begrænset antal mennesker. Vi vurderer, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre dem webtilgængelige.
 • Nogle videoer mangler undertekster og beskrivelse
  Alle videoer på gentoftehospital.dk bør leve op til kravene om undertekster og beskrivende tekst, hvis de er offentliggjort efter 23. september 2020. Videoer der er offentliggjort før denne dato, har i mange tilfælde undertekster og beskrivelser – men vores fokus ligger på, at nye videoer alle lever op til kravene. Hvis du støder på videoer, der ikke lever op til kravene, og du har behov for at få den information, der gives i videoen, så tag kontakt til os, så vi kan hjælpe dig. Du får fat i os, ved at klikke på navnet sidst på den side, hvor du har fundet videoen. Alternativt kan du kontakte hospitalet, som angivet først i denne erklæring.
 • Ældre pdf'er
  Vi har forskellige pdf'er, der er offentliggjort før 23/9 2018, liggende på sitet, der ikke lever op til kravene. Det ville kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer at opmærke alle gamle pdf-filer. Hvis du støder på dokumenter, du ikke kan læse, så tag kontakt til os, så vi kan hjælpe dig med at få fat i den information, du søger. Du får fat i os, ved at klikke på navnet sidst på den side, hvor du har fundet pdf-dokumentet. Alternativt kan du kontakte hospitalet, som angivet først i denne erklæring.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har selv oparbejdet en god viden på området og har hele tiden fokus på at få lukket de største "huller" i den løbende optimering af indhold, design og teknisk setup af hjemmesiden. Derudover får Region Hovedstaden, som vi er en del af, løbende rådgivning af eksperter på området (Sensus ApS). Vi kører også workshops for lokalredaktørerne bag www.herlevhospital.dk og www.gentoftehospital.dk. Derudover har vi og Region Hovedstaden udarbejdet en masse vejledningsmateriale i, hvordan de skal arbejde med UX (herunder tilgængelighed) på vores intranetsider. Dem udbreder vi kontinuerligt i vores redaktørnetværk.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.